Ældre er bange for at blive overhalet af de unge

Mange DJ-medlemmer over 50 år oplever, at de skal kæmpe hårdere på arbejdsmarkedet - alene på grund af deres alder. Hver tredje er bange for at blive overhalet af de unge, viser en ny rundspørge. »Det er ærgerligt at skulle gå i konstant frygt,« fortæller et kvindeligt medlem.

Mange DJ-medlemmer over 50 år oplever, at de skal kæmpe hårdere på arbejdsmarkedet – alene på grund af deres alder. Hver tredje er bange for at blive overhalet af de unge, viser en ny rundspørge. »Det er ærgerligt at skulle gå i konstant frygt,« fortæller et kvindeligt medlem.

Mange ældre DJ-medlemmer lever i frygt for at miste deres arbejdet. De oplever, at de er dårligere stillet end deres yngre kolleger, fordi arbejdspladserne foretrækker yngre medarbejdere fremfor ældre og erfarne.

35 procent i job er bange for at blive overhalet af de unge. Blandt ledige over 50 år er hele 61 procent bange for at blive overhalet af yngre. Det viser en undersøgelse lavet af Journalisten blandt 500 medlemmer over 50 år.

Blandt de ældre medlemmer uden job mener 95 procent, at deres alder er medvirkende årsag til, at de nu står uden job.

»Når man er fyldt 50, er man kørt ud på sidelinjen,« lyder det fra en journalist i undersøgelsen. »Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at min alder er af afgørende betydning for, at det ikke er lykkedes mig at blive kaldt til samtale,« fortæller et medlem i slutningen af 50'erne.

Hver fjerde bange for at miste job

Et gennemgående mantra i de mere end 200 fritekstsvar er, at ældre ryger først, når der skal skæres ned. »Man føler et stort pres, hver gang der er en fyringsrunde. Det er ærgerligt at skulle gå i konstant frygt,« skriver et kvindeligt medlem.

Hos medlemmerne i beskæftigelse er 27 procent bange for at miste deres job på grund af deres alder. Og det tal overrasker ikke Dines Boertmann, 58-årige journalist og tillidsrepræsentant fra DR Nyheder.

»Medarbejdere over 50 er mere udsatte, når der er fyringsrunder. Hvis de har været syge eller arbejder lidt langsommere, bliver de hurtigt kigget ud,« siger Dines Boertmann til journalisten.dk.

En truet race

Bent Bøkman på 51 år har netop skiftet fra Forbrugerrådet til ingeniørvirksomheden Grontmij som pressechef. Når han møder folk, der har været det samme sted i 18-20 år, plejer han at svare, at de måske skulle søge noget helt nyt.

»Hvis du er for længe samme sted, risikerer du, at vanerne overtager, og det er lig med fyring.«

Men han erkender, at man som jobansøger over 50 år hurtigere sorteres fra. Før han kom til Grontmij, søgte han for eksempel et kommunikationsjob, hvor hans profil passede perfekt.

»Men jeg kom ikke engang til samtale. Jeg er sikker på, at jeg blev fravalgt, fordi jeg var 51 år,« siger han om jobbet, der gik til en ansøger i begyndelsen af 30'erne.

Mens omkring halvdelen af medlemmerne i beskæftigelse ikke er bange for at miste deres job på grund af alder, ligger frygten og lurer hos mange – og selv om de synes, de er kompetente og chefen er glad.

»Vi, der er over 50-55 år, er en truet race og derfor frygter jeg, at jeg ryger i en fyringsrunde. Forhåbentlig sker det ikke – og jeg gør hvad jeg kan for at holde mig på topppen. Jeg føler mig aldersdiskrimineret og føler, at arbejdsmarkedet er hårdt for +50,« fortæller en 53-årig, der arbejder i et stort mediehus.

DET VISER UNDERSØGELSEN

32 % af medlemmerne i job er bange for at bliver overhalet af de yngre.

61 % af de ledige er bange for at blive overhalet af yngre

27 % af medlemmerne i beskæftigelse er bange for at miste job på grund af alder

95 % af de ledige er enige eller meget enige i, at deres alder var medvirkende årsag til at de blev ledige.

38 % af medlemmerne i beskæftigelse frygter at få et ringere job på grund af deres alder

50 % af pensionisterne og efterlønnerne oplevede det blev sværere at få et godt job på grund af alder

76 % af medlemmerne i job føler de har de rette kompetencer

Journalisten har via Dansk Journalistforbund spurgt 1.500 medlemmer over 50 år, hvordan de ser på arbejdsmarkedet efter de 50 år. 516 har svaret, heraf har 214 skrevet uddybende fritekstsvar.

Journalisten og Journalisten.dk sætter i denne uge fokus på medlemmer over 50 år.

6 Kommentarer

Bodil Rohde
30. JUNI 2012
Re: Ældre er bange for at blive overhalet af de unge

Kære Rasmus

Jeg ved ikke, hvor uenige vi er, og måske har jeg ikke udtrykt mig godt nok.

Men nu får du de faktuelle ting først.

Jeg var også et af de 1500 forbundsmedlemmer, som fik et spørgeskema, og jeg troede umiddelbart, at det var fra Dansk Journalistforbund. Det var det ikke. Det var fra Journalisten, som åbenbart med forbundets billigelse har fået lov til at hente fødselsdata og mail-adresser i forbundets medlemsregister. 

Jeg valgte ikke at svare, fordi det ikke var forbundet, men Journalisten, som havde fået adgang til personlige oplysninger.

 Jeg er helt enig med dig i, at forholdene omkring underbetalingen af freelancerne skal frem. Det er det vigtigste, der er sket for freelancerne i mange år, - og for DJ for den sags skyld, - og vi  har meget modige kolleger, som har underskrevet avis-freelancernes opråb. Artiklerne er skrevet af to  dygtige freelancere, og derfor er oplysningerne om forholdene for avis-freelancerne kommet frem.

Med hensyn til den såkaldte undersøgelse, som Journalisten har lavet, så tror jeg, at den fra starten har gået ud på, at bruge DJ-medlemmer som en problemgruppe.

I redaktørens leder i Journalisten nr. 8, kan man læse, at Journalisten troede, at man kunne fange en kritisk vinkel, hvis man spurgte  praktikanterne om seniorerne, - det er i Journalistens sammenhæng  DJ-medlemmer over 50 år, - om, hvorvidt  de ældre ikke bare er bagkloge, bedrevidende og teknolgiforskrækkede. Men i følge lederen, havde de unge et helt andet positivt syn på deres ældre kolleger.

 Når  man læser videre i lederen i Journalisten 8, står det helt klar, at så måtte der jo findes en ande indgang til historien. På journalisten.dk hedder den " Ældre er bange for at blive overhalet af de unge".

Den historie er baseret på persondata, som Journalisten har fået udleveret fra forbundet.Og tolket på egen hånd.

 Jeg er enig med dig i, at det er helt galt, at DJ forsøger at kapre medlemmer af økonomiske årsager.

 Og må du undskylde, at jeg ikke fik udtrykt mig ordentligt i mit første indlæg.

Venlig hilsen

Bodil Rohde

  

Rasmus Skat Andersen
29. JUNI 2012
Re: Ældre er bange for at blive overhalet af de unge

Kære Bodil Rohde

Journalisten - ikke DJ - har valgt at lave en undersøgelse om ældre på arbejdsmarkedet. Det må da bestemt siges at være et relevant emne, som man kaster sig over. Undersøgelsen viser, at mange af DJs medlemmer over 50 frygter at blive overhalet af unge. En grund kunne fx. være, at arbejdsgiverne foretrækker at ansætte unge journalister, fordi de er væsenligt billigere end ældre journalister. Jeg er lidt spændt på at få at vide, hvorfor du mener, at artiklen får de ældre til at fremstå som uduelige.

Jeg er også spændt på at høre, hvorfor du mener, at undersøgelsens resultat skal ties ihjel. Jeg vil personligt ikke bryde mig om at være i en fagforening, hvor man mener, at det er vigtigere at kapre nye medlemmer, end at løse de problemer, medlemmerne kæmper med. 

Rasmus Skat Andersen

TR/metroXpress og 24timer 

bodil rohde
29. JUNI 2012
Re: Ældre er bange for at blive overhalet af de unge

Ja, undskyld, jeg siger det.

Men det virker efterhånden, som om forskellige grupper af medlemmer i DJ skal fremstilles, som om de nærmest er uduelige. Det har i lang tid gjaldt freelancerne, og nu glider vi så videre til folk over 50 år, som åbenbart skal være bange for at blive overhalet af unge.

En stor del af de folkevalgte i DJ er over 50 år.

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at DJ har givet grønt lys for en sådan form for kommunikationsvirksomhed.

 Det skader ikke alene medlemmerne, men også forbundets omdømme.

 I lang tid har DJ forsøgt at score medlemmer for at nå op over de godt 16.000, som skal til for at holde forbundet og dets administration kørende.

Ved at fortælle omverdenen, at folk over 50 år er ældre og bange for at bliver overhalet af unge, og at freelancere kan sejle deres egen sø og bare sige nejtak til underbetalt arbejde, er DJ i fuld gang med at afvise nye medlemmer.

Man tror næsten, at det er løgn, at en fagforening - med en stærkt velbetalt ledelse -  kan opføre sig på den måde.

Venlig hilsen

Bodil Rohde 

Lisbeth Sørensen
29. JUNI 2012
Re: Ældre er bange for at blive overhalet af de unge

Interessaant artikel at ældre er bange for at blive overhalet af de unge. Personligt er jeg ledig på snart 3 måned. Jeg er en ældre kvinde på 57 år. Min erfaring er nogenlunde den samme, som mange andre kvinder i min alder. Jeg har søgt mange relevante jobs, hvor jeg selv mener at mine kompetencer og lange erhvervs karriere kunne være ideél. Jeg er endnu ikke blivet indkaldt til en samtale. Jeg får bare en venlig hilsen at de personer, som de finder bedst egnede til jobbet nu er udvalgt og at jeg ikke er blandt dem. Jeg har en coach, som har hjulpet mig med mange gode råd og sparring til min ansøgning samt CV. Trods det har flere af arbejdsgivere skrevet, at der var 250 ansøgere og det højeste indtil videre var 616. Så kan enhver med en lille smule hjerne, godt regne ud, at en alderende kvinde, måske vælges fra. Min tro på at der er/bliver brug for os alle, kan ligge på et meget lille sted lige pt.

Jeg vil opleve det, før jeg tror på det.

Lisbeth Sørensen 

Anne Eggen
25. JUNI 2012
Re: Ældre er bange for at blive overhalet af de unge

Tænkte på om det ikke var på sin plads, at undersøgelsen sagde noget mere og interessant, hvis den var delt op i kvinder og mænd. F.eks. at vise faktiske tal og forholdstal på hvem og hvormange der bliver fyret, er ledige, føler sig truet, fordelt på køn.

Lige et spørgsmål, hvad vil I bruge undersøgelsen til ?

Bange er et vidt begreb, hvad er de faktiske tal? Nu har vi fået bekræftet nogle mistanker og myter - og hvad så? Det er på tide at få mere viden, så der kan handles. F.eks ved vi (adskillige jobkonsullenter rejser rundt med det "faktum"), at unge og  gamle ikke konkurrerer om de samme job, vi er forskellige og ved forskelligt, men er det rigtigt?  For netop inden for vores fag er det til tider hip som hap hvor gammel man er, bare man er billig og på hvilke konkrete områder er det man kan måle angsten?

Vh Anne Eggen

Flere