Fogedforbud

Advokat vil have bremset DR-udsendelse om drab på FCK-fan

”Hvis retten nedlægger fogedforbud, vil det være tæt på umuligt for pressen at omtale verserende sager,” mener redaktionschef

Det er en principiel sag, som Københavns Byret klokken 13.15 i dag skal tage stilling til.

Her skal retten vurdere, om der skal nedlægges fogedforbud mod en kommende episode af DR-magasinet ’Kriminelt’ om en meget omtalt sag fra marts i år, hvor to 17-årige drenge er tiltalt for at have dræbt en 52-årig FCK-fan.

Det er forsvarsadvokaten for den ene af de to tiltalte, Kaaveh D. Piroz, der ønsker at få udsendelsen bremset. Ifølge Kirsten Marie Svendsen, redaktionschef med ansvar for DR Nyheders fagredaktioner, sker det, fordi advokaten mener, at DR’s udsendelse skaber sympati for offeret og kan skade hans klienters sag i retten.

”Hans argumentation er, at man skal vente, til efter de har været for en dommer, af frygt for at det kan påvirke rettergangen,” fortæller hun.

Journalisten har været i kontakt med advokat Kaaveh D. Piroz. Han ønsker ikke selv at forklare sit syn på sagen, før han står i retten, men han understreger, at det ikke er udsendelsen i sig selv, men nærmere offentliggørelsen før retssagen, fogedforbuddet går på.

Et spørgsmål om ytringsfrihed

Den 52-årige familiefar blev slået ihjel på vej hjem fra en bar i Frederikssund, hvor han havde fejret en FCK-sejr.

Drabssagen blev meget omtalt i medierne, fordi de to drenge, der efterfølgende blev tiltalt i sagen, selv filmede og delte optakten til det voldelige overfald på Snapchat.

Redaktionschef Kirsten Marie Svendsen fortæller, at DR’s udsendelse ikke beskriver selve sagen mere indgående, end andre medier allerede har gjort. Udsendelsen tager heller ikke stilling til skyldsspørgsmålet, men fokuserer i stedet på de pårørendes tab og følelsen af meningsløshed i lokalsamfundet.

Derfor har hun også svært ved at se, hvad der skulle tale for et fogedforbud.

”For mig er det en meget principiel sag. Hvis retten nedlægger fogedforbud, vil det jo være tæt på umuligt for pressen at omtale verserende sager, og det vil være en væsentlig indskrænkning af ytringsfriheden,” mener Kirsten Marie Svendsen.

Væsentlig samfundsmæssig interesse

Redaktionschefen understreger, at omtalen af sagen sker med respekt for de tiltaltes ret til en fri rettergang og under hensyntagen til de presseetiske regler. Begge advokater har også fået mulighed for at udtale sig.

Hun har derfor svært ved at følge advokatens argument for at bremse udsendelsen til efter retssagen.

”Medierne omtaler jo alle mulige verserende og ikke-afsluttede sager hele tiden. Bare tænkt på drabssagen mod Mia i Aalborg, eller sagen mod Lars Findsen. Så domstolene er jo vant til at håndtere det her, også i sager, hvor medieeksponeringen er meget større end i den konkrete sag,” siger Kirsten Marie Svendsen og tilføjer:

”Borgerne har ret til at modtage information, og derfor ligger det også inden for vores opgave at omtale straffesager som denne af væsentlig samfundsmæssig interesse.”

Begge de to tiltalte i sagen nægter sig skyldige i drab, men har erkendt mindre voldsudøvelse i selvforsvar. Retssagen er sat til at begynde i slutningen af året.

0 Kommentarer