AC vil optage akademiske journalister

Akademikernes Centralorganisation siger nu ja til at optage den gruppe af medlemmer i Dansk Journalistforbund, som har en akademisk uddannelse. Beslutningen blev truffet tirsdag på et bestyrelsesmøde i AC.

Akademikernes Centralorganisation siger nu ja til at optage den gruppe af medlemmer i Dansk Journalistforbund, som har en akademisk uddannelse. Beslutningen blev truffet tirsdag på et bestyrelsesmøde i AC.

"Vi har hele tiden haft den holdning, at alle, der har en akademisk uddannelse, hører til i AC," siger formand for Akademikernes Centralorganisationen Sine Sunesen.

I dag er flere medlemmer af Dansk Journalistforbund tvunget over på en akademisk overenskomst, selvom Journalistforbundet ikke er medlem af Akademikernes Centralorganisation. I DR har flere journalister fra RUC for eksempel været tvunget til at arbejde på AC's overenskomst, selvom de er medlemmer af journalistforbundet.

Når der falder en aftale på plads mellem AC og DJ, vil der blive oprettet en ny forening under Dansk Journalistforbund. Denne forening vil få medlemskab i AC. Det vil give Journalistforbundet mulighed for at få indflydelse på overenskomster og arbejdsvilkår for de medlemmer, som er tvunget til at arbejde på en akademiker overenskomst.

"For at kunne varetage de pågældende medlemmers interesser er det vigtigt, at vi bliver knyttet nærmere til Akademikernes Centralorganisation. Vi synes, at den rigtige måde at gøre det på er ved at etablere en forening i DJ, som er medlem af AC," siger formand for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregaard, der vurderer, at det er op mod 2.000 medlemmer, som vil have glæde af en kommende aftale.

3 Kommentarer

Troels Johannesen
18. SEPTEMBER 2007
Spørgsmål og svar vedr. AC aftalen

I kan finde spørgsmål og svar på noget af det mest grundlæggende i DJs aftale med AC i forhold til de akademisk uddannede medlemmer af DJ i denne artikel fra sidste nyhedsbrev.

Skulle der være ubesvarede spørgsmål er I velkomne til at sende en mail.

Troels Johannesen - kommunikationskonsulent, DJ

Cecilie Helm
17. SEPTEMBER 2007
AC DJ
Ja, det var en glædelig nyhed! Jeg har også været tvunget over på en akademikerkontrakt, selvom jeg er medlem af DJ og har den fulde journalistuddannelse fra Journalisthøjskolen i Århus...men INDEN da har taget en bachelor i samfundsfag. Så ja, lad os håbe, det er et skridt i den rigtige retning mod retten til ansættelse på journalistkontrakt :-)
Christina Krog
31. AUGUST 2007
DJ AC

Herligt! Udsigten til ophold i et lidt mindre Limbo-land er i syne!
Efter over 10 års ansættelse som DJ-medlem på akademikeroverenskomster er dette virkelig en god nyhed. Kunne man få lov til at drømme, så er der nu kortere til næste skridt som er, at man som medlem af DJ AC kan blive ansat på en DJ-overenskomst. At være indplaceret på den relevante overenskomst i forhold til ens arbejdsfunktion og ikke i forhold til ens uddannelse.
Hilsner Christina Krog, cand.mag. og medlem af DJ siden 90'erne