ABSOLUT PANIK

Journaliststuderende vil blive tvunget ud i orlov eller til helt at droppe deres uddannelse, når de i marts skal ud i den mest omfattende praktikrunde nogensinde. Lige nu mangler der omkring 60 praktikantstillinger, og intet tyder på, at det hul kan lukkes.
Journaliststuderende vil blive tvunget ud i orlov eller til helt at droppe deres uddannelse, når de i marts skal ud i den mest omfattende praktikrunde nogensinde. Lige nu mangler der omkring 60 praktikantstillinger, og intet tyder på, at det hul kan lukkes.

 

• De studerende på Danmarks Journalisthøjskole har i årevis kaldt den hektiske dag, hvor deres praktikplads bliver bestemt, for »Panik-dagen«. Måske skulle udtrykket »panik« have været gemt til dette forårs praktikrunde: Hvor det tidligere har været kampen om at få en mere eller mindre god plads, bliver det denne gang et spørgsmål om at få en plads overhovedet.
Det afslører JOURNALISTENs rundringning til samtlige større aftagere af praktikanter. Intet tyder på, at der kan hentes nye pladser af betydning blandt de etablerede praktiksteder. Konsekvensen er, at studerende bliver tvunget ud i orlov eller studiestop.
I sidste praktikrunde i efteråret skulle 160 elever finde en plads. Med de friske kuld studerende fra de nye uddannelser i Roskilde og Odense er der denne gang brug for 245 pladser. Med andre ord skal der den 24. marts være fremskaffet 85 nye praktikstillinger på kun et halvt år.
»Der bliver en restgruppe. Det kan ikke undgås, desværre, jeg beklager det dybt. At sige noget andet vil være at stikke blår i øjnene på de studerende. Så må man gøre op med sig selv, om man vil lade folk droppe ud,« siger Ole C. Jørgensen, medlem af praktikudvalget og chefredaktør på Fyens Amts Avis.
»Det er både uheldigt og ulykkeligt, at nogle bliver tvunget ud af deres drømmestudium. Og der er så megen tilfældighed i den praktikrunde, så man ikke engang kan sige, at det bliver de dårlige studerende, som står tilbage,« siger Søren Verup, formand for KaJ, kredsen af journaliststuderende i Århus.

Stopfyldt
»Det er tvingende nødvendigt, at eksisterende praktiksteder bidrager. Omkring halvdelen af de nye pladser skal hentes der, hvis det skal hænge sammen,« siger studievejleder Jens Nørlem, som er praktikkoordinator for de tre journalistuddannelser.
Men rundringningen viser, at de eksisterende praktiksteder allerede er presset til det yderste. Den nye journalistuddannelse på RUC har det seneste år krævet 40 nye pladser, en udvidelse fra 120 til 160.
»Tidligere hentede vi kun to praktikanter hvert halve år, nu tager vi fire. Men det gjorde vi allerede fra sidste runde, så vi foretager ikke flere udvidelser foreløbig. Det vil ikke være uddannelsesmæssigt ansvarligt, for vi vil ikke kunne tage os ordentligt af flere praktikanter,« siger Poul Madsen, redaktionschef og praktikantvejleder på TV 2.
Samme melding lyder fra blandt andet DR Nyheder og Fyens Stiftstidende.
Det andet store problem er, at der ikke ligefrem er feststemning i økonomiafdelingerne rundt om i avisbranchen, og en praktikant til 150.000 om året er i denne sammenhæng en lille godbid for de sultne regnemaskiner.
»Vi er, som de fleste andre i branchen, underlagt stærke besparelseskrav, så vi udvider ikke med nye praktikantstillinger,« siger Dorrit Kampmann, personaleansvarlig på Berlingske Tidende.
Kun tre praktikanter forlader Berlingske Tidende til sommer for at komme tilbage til skolebænken, og det betyder, at avisen også kun henter tre praktikanter i forårets praktikrunde. Heller ikke Jyllands-Posten vil udvide, mens Politiken melder, at der – måske – vil blive lagt en enkelt stilling til.
Mange praktiksteder pointerer også, at selv om viljen til en ekstra praktikant kan være til stede, så er 2000-budgettet lagt fast. Impulskøb til 150.000 kroner er forbeholdt de færreste.
Oven i alt dette kommer, at det seneste års fyringsrunder har betydet et direkte bortfald af praktikpladser på eksempelvis Horsens Folkeblad og Århus Stiftstidende.

Hvem slukkede lyset?
Der er dog også lyspunkter. TV 2 Regionerne vil udvide med 5-6 pladser, og DRs ledelse har sat en lille million af som tilskud til yderligere praktikanter. Men disse penge vil ikke alle blive brugt til foråret.
»Her i januar tager vi stilling til, hvordan vi fordeler pengene mellem tv, radio og nyheder. Det vil dreje sig om 10-15 nye stillinger, men det skal understreges, at de bliver fordelt over en periode, og at de langtfra alle sammen bliver hentet til foråret,« siger Inger Kirk, konsulent for DRs direktion.
Alt i alt skitserer rundringningen et billede af 5-15 nye pladser i den etablerede branche. Men der er under alle omstændigheder langt til de 40-45, som praktikkoordinator Jens Nørlem efterlyser. Det er der, ifølge Ole C. Jørgensen, chefredaktør på Fyens Amts Avis og medlem af praktikudvalget, en helt naturlig forklaring på:
»Man skal være klar over, at det store antal praktikanter ikke er noget, som dagbladene har ønsket. De nye uddannelser er trukket ned over hovedet på os af ministeren. Branchen havde tidligere en ‘frivillig forpligtelse’ til at tage alle, men den føler vi os nu løst for,« siger Ole C. Jørgensen.

Kvali-varer
Den anden halvdel af de 85 pladser skal høstes på hidtil uopdyrkede og braklagte marker.
Jens Nørlem håber på, at overfloden af praktikanter vil lokke gamle arbejdspladser frem, som tidligere har tilbudt stillinger, men som trak dem igen på grund af manglende ansøgere. Og så er praktikudvalget i gang med en større kampagne for at finde nye praktiksteder i eksempelvis informationsafdelinger, på tidsskrifter og nydannede redaktioner på Internet-medier.
Selv om praktikudvalget vælger fra med hård hånd for at bevare kvaliteten på praktikstederne, søger mundvigene nedad, når frodigheden af den nyopdyrkede muld vurderes:
»Ved nogle af de pladser, vi godkender, tænker jeg: ‘Kan man nu også det?’ Man må spørge sig selv, hvor meget journalistik der ligger i praktikstedet,« siger Ivar Brandgaard, medlem af praktikudvalget og direktør på TV 2 Midtvest.
Han vil ikke nævne navne, men peger på nye tidsskrifter som et område, hvor man skal være ekstra opmærksom på kvaliteten af praktikpladserne.
Et overblik over antallet af praktikpladser på nye arbejdspladser er på nuværende tidspunkt umuligt. Men også her er der et stort stykke vej til de omkring 40 nødvendige pladser. Praktikudvalget holder møde den 3. februar, hvor en bunke på 10-15 praktiksteder skal godkendes eller vrages.

Evig optimist
Det vil kræve et kursskifte hos de etablerede praktiksteder, hvis enderne skal mødes. Alligevel hersker optimismen fortsat hos praktikkoordinator Jens Nørlem.
»Jeg vil stadig holde fast i, at det er for tidligt at konkludere, at der alt i alt bliver underskud af praktikpladser. Der er mange henvendelser ude, som kan give nye pladser. Vi kan i princippet godkende nye praktiksteder helt frem til 1. august, hvor praktikanterne skal begynde,« siger Jens Nørlem.
På trods af de lyse tanker har selv han dog også gjort sig overvejelser om scenariet:
»Hvis der bliver underskud af pladser, må reaktionen afhænge af, hvor mange det drejer sig om. Hvis der står 10-15 elever tilbage uden plads, vil jeg råde dem til at tage orlov. Hvis det er væsentligt flere end det, må nogle elever ud i alvorlige overvejelser om deres fremtid.«

0 Kommentarer