Åbent opgør om formandens pengeforbrug

Kreds 1-formanden bruger penge på flyrejser, 'omgange' og en ghettoblaster, og så vil han have højere honorar. Nu trækker næstformand Pernille Mac Dalland i håndbremsen og stiller op som modkandidat.

Kreds 1-formanden bruger penge på flyrejser, 'omgange' og en ghettoblaster, og så vil han have højere honorar. Nu trækker næstformand Pernille Mac Dalland i håndbremsen og stiller op som modkandidat.


NØJSOMHED
. Det er mådehold versus de store armbevægelser, når Kreds 1s næstformand, Pernille Mac Dalland, på generalforsamlingen den 9. marts udfordrer den nuværende formand, Morten Friis Jørgensen.

»Hvis jeg bliver formand, vil kredsens udgifter til taxakørsel, frokoster og flybilletter svinde kraftigt ind.«

Sådan sætter udfordreren ord på nogle af de forhold, hun er utilfreds med i kredsen, som omfatter omtrent halvdelen af medlemmerne i Dansk Journalistforbund.

Journalisten har været en tur i bilagsbunken i Kreds 1 og fundet forskellige eksempler på udgifter, som Pernille Mac Dalland, da hun får dem forelagt, ikke mener hører hjemme i et kredsregnskab.

Som næstformand og medlem af forretningsudvalget er hun selv medansvarlig for kredsens forbrug. Men hun forklarer, at mange rejser og større beløb, som formand Morten Friis har stået for, aldrig er blevet forelagt udvalget til godkendelse.

»Nogle af de ting har vi jo slet ikke hørt om,« siger hun og forklarer, at forretningsudvalget principielt på forhånd skal godkende alt forbrug, der overstiger 'småbeløb'.

Det drejer sig blandt andet om rejser til Bornholm, indkøb af en ghettoblaster og en 'omgang' til 2.500 kroner ved veteranernes julefrokost, som Mac Dalland mener, at Morten Friis burde have fået FUs godkendelse til.

Det bekræfter forretningsudvalgets tredje medlem, Mette Josias.

»Vi har en praksis om, at vi skal høre om det, når der er tale om større beløb,« siger hun.

Men ledelsen i Kreds 1 er tilsynesladende ikke helt enige om, hvem der skal godkende hvad.

»Bevilges på forhånd? Det har vi ingen aftale om. Så ville jeg jo for eksempel ikke kunne have givet den omgang til veteranernes julefrokost. Og den omgang er jeg stolt af,« siger Morten Friis.

SER MAN DYBT i regnskaberne, vidner de om en aktiv formand, der tegner sig for en væsentlig del af posterne på kredsens forplejnings- og transport-konti. For eksempel står Morten Friis’ initialer ud for omkring 50 taxakørsler, svarende til et beløb på 6.500 kroner.

Ifølge Pernille Mac Dalland har formandens forbrug længe været et tema.

»Vi har forsøgt at indskærpe til almindelig ansvarlighed i forhold til pengene. Og så er der forskellige fortolkninger af ansvarlighed. Jeg er nok mere snerpet end Morten, med hensyn til hvad der er rimeligt,« siger hun.

»De fleste beløb er ikke særlig store, men der er til gengæld mange af dem, så det har vi holdt øje med,« medgiver Mette Josias.

Morten Friis bekræfter, at økonomisynet længe har været det springende punkt i samarbejdet mellem ham og Mac Dalland.

»Hvad penge angår, så er hun en faglig puritaner. Hun sidder for meget på bremsen og kan ikke se, at det åbner nogle døre. Om det koster 5 eller 10 tusind … hvis bare vi får et godt arrangement, så skal vi sgu ikke sidde og pille i det, når vi har så mange penge. Det er jo ikke en frimærkeforening med ni medlemmer,« siger han.

Kredsen savner ikke penge, så diskussionen har mere principiel karakter. Det gælder for eksempel formandens besøg på Bornholm, der er langt hyppigere end tidligere formænds. I 2007 blev det til fem flyrejser til klippeøen.

»Jeg ved ikke, hvad kutymen har været for andre formænd. Jeg repræsenterer kollegerne ved Bornholms Tidende i ok-forhandlinger, og nogle reaktioner har da været, at det er fandeme fedt at se kredsformanden,« siger Morten Friis, der også deltager ved bornholmerklubbens generalforsamling i år.

Formand i Kreds 1-Bornholm Mette Zacho mener ikke, at Morten Friis gør klubben en speciel tjeneste ved at dukke op.

»Vi har ikke som bestyrelse inviteret ham. Og vi er jo rigt repræsenteret med to bornholmske medlemmer i kredsbestyrelsen. Så der mangler ikke muligheder for kommunikation,« siger Mette Zacho, som høfligt tilføjer, at Morten Friis naturligvis er velkommen.

HVOR MEGET skal formanden have for at passe formandshvervet? Det er det andet økonomiske spørgsmål, der adskiller de to formandskandidater. I øjeblikket svarer honoraret til seks timers ugentlig frikøb til forbundets takster, der er på omtrent 265 kroner i timen.

Det svarer til godt 6.500 kroner om måneden, og det er for lidt, mener Morten Friis.

»Jeg har været formand i to år, og det kan jeg se på min forretning. Jeg har mere end halveret min indkomst som freelancer på grund af mit arbejde for kredsen. På et tidspunkt gjorde jeg op, at jeg i gennemsnit brugte tyve timer om ugen på fagligt arbejde. Derfor mener jeg, at honoraret må reguleres,« siger han.

Spørgsmålet har splittet bestyrelsen, og for Pernille Mac Dalland er det et kardinalpunkt, at formandshonoraret ikke sættes op.

»Det skal ikke være for pengenes skyld, at man går ind i fagligt arbejde. Og man skal ikke signalere, at det kræver en stor mængde arbejde, for så udelukker man folk med faste job eller en velkørende forretning,« siger hun.

Pernille Mac Dalland fortæller, at bestyrelsen ofte har opfordret Morten Friis til at uddelegere opgaverne, så hans tidsforbrug bliver mindre.

»Det gør jeg også. Men det er svært at uddelegere arbejdsopgaver til folk, der siger nej tak,« siger Morten Friis Jørgensen og tilføjer, at uddelegering i sig selv også tager tid. Han mener også, at freelancere er særligt udsatte, når de kaster sig ind i fagligt arbejde.

»En fuldtidsansat får sin månedsløn. Det gør en freelancer ikke. De timer, jeg bruger på det her, kan i sagens natur ikke altid ligge fra 19-22 om aftenen, når medlemmerne ringer til mig midt på dagen, eller der er møder.«

DE TO TIDLIGERE FORMÆND for Kreds 1 fik samme honorar som Morten Friis Jørgensen. Det mener Rene Simmel fra Ekstra Bladet var passende.

»Det honorar, jeg fik, var fint, selv om det ikke dækkede den tid, jeg brugte. Siden er kredsens aktiviteter blevet begrænset, så jeg kan ikke se, hvorfor man skulle øge honoraret,« siger Rene Simmel.

Diskussionen om formandshonoraret har stået på i bestyrelsen siden forsommeren og har ifølge Pernille Mac Dalland blokeret for meget andet arbejde. Da bestyrelsen stadig ikke er enig, forventes det, at de to formandskandidater vil gå til valg med to forskellige budgetforslag. Pernille Mac Dalland ønsker et formandshonorar på samme niveau som nu, mens Morten Friis vil foreslå et honorar svarende til frikøb af 10 ugentlige timer efter forbundets takster – omkring 265 kroner i timen.

Begge kandidater betragter honorarspørgsmålet som afgørende for, om de vil lade sig vælge til formandsposten. /

 

 

Journalisten har udvalgt en række eksempler fra Kreds 1s udgiftsbilag og stiller spørgsmålet: Skal medlemmerne betale?


En ghettoblaster til 1.800 kroner. Indkøbt i januar i forbindelse med overenskomstforhandlingerne?


Pernille Mac Dalland:
Det må du spørge Morten om. Købet har aldrig været behandlet af FU. Jeg kan ikke forstå, hvad vi skal med den ghettoblaster.


Morten Friis:
Vi sad 30-40 mand i  forhandlinger med udsigt til at sidde i flere døgn. Den blev købt, så vi kunne spille lidt musik, og så kan den bruges til andre møder.

 

En ’omgang’ til 2.500 kroner i forbindelse med veteran-klubbens julefrokost i Restaurant Cassiopeia?


Pernille:
Jeg sidder med hævede øjenbryn og tænker: Nå! Nej, det er ikke noget, vi har aftalt. De får jo netop en støttepulje. Jeg har aldrig været til veteranernes julefrokost, så jeg ved ikke, om der er tradition for at give en omgang.


Morten:
De sad 100 veteraner og skulle selv betale øl og snaps. Efter en halv time sad alle med tomme glas. Så rejste jeg mig op og sagde: Så længe jeg er formand, skal I ikke sidde og tørste, og så gav jeg en omgang fra kredsen. Det er jeg stolt af.

 

Fem rejser til Bornholm med fly og overnatning – tre gange i forbindelse med medlemsmøder, en gang ved sygebesøg og en gang ved en bisættelse?


Pernille:
Bisættelse og sygebesøg bevilgede vi i FU, da Svend-Erik havde været aktiv i kredsen i en del år. At repræsentere ved medlemsmøder mener jeg ikke er nødvendigt, medmindre klubben på Bornholm beder om det.

Morten: Den tidligere næstformand blev syg, så det skulle da bare mangle, at jeg tog over. De andre gange har der været konkrete årsager. Der er jo ikke tale om ferie. Fly kan være lige så billigt som DSB, og jeg sover som regel på bed & breakfast.

 

Middag og pub-besøg med oplægsholder og moderator ved arrangement på Bornholm for i alt 1.244 kroner?


Pernille:
Jeg synes, det bør være Bornholmer-kredsen, der betaler den slags. Det kan ikke være meningen, at fordi Kreds 1 er til stede, så er det kredsformanden, der betaler.

Morten: Kredskassereren var ikke med, det var jeg. Så kunne jeg da godt betale – det har jeg ingen problemer med. Vi har før diskuteret noget lignende i bestyrelsen, hvor nogle med små sko synes, at bornholmerne selv må betale, fordi de får tilskud. Vi var fem til middag og eftersnak, så det var da billigt.

 

Taxakørsel til og fra møder og arrangementer i det indre København?


Pernille:
Det kan godt være, man er blevet forsinket og er nødt til at tage en taxa for at nå frem. Jeg ville selv tage af sted i så god tid, at jeg kunne nå frem på min cykel. Det er svært, for vi har ikke nogen faste regler for taxakørsel.

 

Morten: Det er sket, at jeg har taget taxa til arrangementer fra privaten. I princippet er det bedst, hvis man kan nå frem af egen kraft. Men hvis tiden er skredet, og man bare må af sted, så tager man en taxa.

2 Kommentarer

Claus Hage
4. MAJ 2008
Re: Åbent opgør om formandens pengeforbrug

Pengene kommer jo et sted fra - nemlig fra medlemmerne.

Og det gælder jo i for sig både for en LO-næstformands ublu pensionsbehov - eller en lokal journalistformands behov for at slå ud med armene. 

Selv om det ikke er en frimærkeklub med ni medlemmer, er det jo ej heller en velgørende forening til støtte af små kasketters personlige behov.

 

Kaj Jensen
11. MARTS 2008
Re: Åbent opgør om formandens pengeforbrug

Jøsses, foreningen går i små sko.

5 mand spiser til under 1300 kr.

taxature til 130 kr. i snit

og diskussion af en ugift til en radiomodtager - suk....

mon manden bankes lidt med janteloven