Åbenhedstinget får DJs støtte

Nils Mulvad og Oluf Jørgensens Åbenhedstinget får 30.000 kroner de næste seks måneder. De havde søgt DJ om mere end det dobbelte, men hovedbestyrelsen afviste en stor del af ansøgningen: »DJ gør meget i forvejen,« forklarede HB-medlem  

Om morgenen lørdag klokken 8.22 modtog Dansk Journalistforbunds direktør og formand en hasteansøgning fra Åbenhedstinget om 75.000 kroner i støtte til Åbenhedstingets fortsatte arbejde.

Ansøgningen fra Oluf Jørgensen og Nils Mulvad opridsede fem punkter, hvor tinget søger om cirka 75.000 kroner i støtte fra DJ det næste halve år.

Åbenhedstinget har siden 2007 arbejdet for åbenhed i den offentlige forvaltning, blandt andet ved at indsamle erfaringer med den nye offentlighedslov, køre prøvesager og søge aktindsigt. Men siden marts 2015 har Åbenhedstinget været uden økonomisk dækning, fordi Danmarks Medie- og Journalisthøjskole trak sin støtte.

På DJ's delegeretmøde i Kolding i april blev det besluttet at støtte åbenhedskampen økonomisk – men ikke nødvendigvis Åbenhedstinget.

Mandag eftermiddag blev ansøgningen så behandlet på hovedbestyrelsesmødet.

DJ støtter allerede

DJ-formand Lars Werge gennemgik de fem punkter – for eksempel knap 30.000 kroner i støtte til to store aktuelle sager om dataadgang til oplysninger om MRSA og fra SKAT.

Men DJ har allerede støttet Nils Mulvad i en aktuel retssag om, hvorvidt Fødevarestyrelsen skal udlevere oplysninger om svinebesætninger, hvor der er konstateret smitte med multiresistente MRSA-bakterier.

»Jeg tror, regningen er oppe på 60.000 kroner,« forklarede Lars Werge.

Et andet punkt i ansøgningen handlede om knap 14.000 kroner til blandt andet konkret rådgivning om aktindsigt.

»DJ giver allerede konkret rådgivning i aktindsigt,« sagde Lars Werge.

Støtte til 2 ud af 5 punkter

Og et tredje punkt – ”principielle synspunkter og høringssvar” – arbejder DJ også med allerede, forklarede formanden.

»Så det punkt bør vi også afvise,« sagde Lars Werge.

Han mente samlet, at DJ kunne støtte to ud af de fem punkter.

»DJ gør meget i forvejen«

Det fik opbakning fra Lars Lindskov:

»Vi er allerede inde og støtte juridisk i MRSA. DJ gør meget i forvejen,« forklarede han.

Maria Becher Trier forklarede, at hun så anderledes på det.

»Åbenhedstinget gør et kæmpe stykke arbejde. Vi bør give en starthjælpspakke, fordi det er synd, hvis deres gode arbejde ryger på gulvet. De skal have hjælp til, at de kan komme videre,« fortalte hun.

Ingen hjælp til ildsjæle i bekneb

Lars Werge svarede:

»Det er ikke DJ's opgave at støtte ildsjæle, der kommer i bekneb – selv om de er medlemmer,« sagde Lars Werge.

Han mente, at DJ kunne støtte med 30.000 kroner.

Henrik Friis Vilmar mente ikke, at DJ kunne undvære Åbenhedstingets arbejde.

»Vi skal fortælle dem, hvad vi kan støtte og ikke støtte. Det virker, som om de ikke er helt klar over det,« mente han.

Husk medlemmernes beslutning

Rasmus Mark Pedersen mindede om, at delegeretmødet besluttede, at DJ skal give støtte til den form for viden, som Åbenhedstinget repræsenterer.

»Vi skal ikke glemme, hvad medlemmerne har besluttet,« sagde Rasmus Mark Pedersen.

Mathias Bay Lynggaard mente ikke, at Åbenhedstinget kan »komme og bede om en førstehjælpspakke nu, hvor det går sløjt«.

Maria Becher Trier argumenterede for, at det netop er en fordel, at Åbenhedstinget arbejder i samme retning som DJ.

»Jeg kan ikke se, at det er et problem at køre på flere heste, når målet er det samme,« forklarede hun.

Hovedbestyrelsen vedtog at støtte Åbenhedstinget med 30.000 kroner.

2 Kommentarer

Lars Werge
20. MAJ 2015
Kære Per

Kære Per
Nils Mulvad fra Åbenhedstinget havde forud for HB mødet sendt en ansøgning som vi valgte at behandle.

Der var fem forskellige områder, der blev søgt penge til, hvor flertallet i HB valgte at støtte de to af punkter med 30.000 kroner i en engangsbevilling.

På næste møde i forretningsudvalget vil vi diskutere, hvilke kriterier, der fremadrettet skal gælde for at få støtte fra puljen. Som altså er besluttet på delegeretmødet, men ikke oprettet formelt endnu.

Bedste hilsner
Lars W.
Per Roholt
20. MAJ 2015
Kære DJ - hvad betyder det,
Kære DJ - hvad betyder det, at Åbenhedstinget får kr. 30.000 de næste seks måneder? At de får flere penge bagefter? Er det 30.000 om måneden. Er det 5.000 om måneden?
Er det muligt at få oplyst de nærmere kriterier for at søge støtte fra Åbenhedspuljen, nu da uddelingen er i gang? F

vh Per Roholt