”Åbenhedsminister” anklages for at vildlede på Twitter

Skatteminister Benny Engelbrecht anklages for på Twitter at vildlede i en sag om hemmelig økonomisk støtte til politikere. Ministeren siger, at det er en misforståelse. Da han tiltrådte som minister, sagde han, at åbenhed var hans mellemnavn

Skatteminister Benny Engelbrecht har skrevet et tweet, som flere folketingsmedlemmer kritiserer for at være misvisende. I en debat på Twitter giver skatteministeren ifølge kritikerne udtryk for, at det ville være ulovligt for ham at udlevere oplysninger om økonomisk støtte til folketingspolitikere. Men det passer ikke. Der ville ikke være noget som helst ulovligt i at give oplysningerne videre.

Jonas Dahl, gruppeformand for SF og tidligere skatteminister, siger, at det er en alvorlig sag, at en minister bruger sin position til at svare forkert:

»Han tilvejebringer oplysninger, som han ikke har undersøgt til bunds, eller som er decideret vildledende. Det må man ikke. Hvis man gør det i Folketinget, når man svarer på udvalgsspørgsmål, så er det i strid med ministeransvarsloven. Man bevæger sig i en gråzone, når man gør det på Twitter,« siger Jonas Dahl.

I en række tweets bliver ministeren den 5. november opfordret til at fremlægge et samlet tal for, hvor meget folketingsmedlemmer modtager i privat støtte. Det afviser Benny Engelbrecht med følgende tweet.

I ministerens tweet er der linket til et svar til Folketingets Skatteudvalg, hvor skatteministeren ligeledes afviser at udlevere oplysningen om den ukendte støtte til folketingspolitikere.

»Klart misvisende«

Skatteordfører for Enhedslisten Frank Aaen kritiserer også ministerens tweet:

»Det er klart misvisende. Det giver udtryk for, at der skulle være en juridisk begrundelse uden, at der er det.« siger Frank Aaen, der undrer sig over, hvorfor ministeren ikke bare svarer ærligt på anmodningen om oplysninger.

Medlem af Skatteudvalget for Dansk Folkeparti Hans Kristian Skibby:

»Jeg synes bestemt, at det er kritisabelt, at han blander ting sammen. Han indikerer, at det er ulovligt. Ministeren bør ikke gøre det på den måde. I værste fald er det et direkte misvisende svar. I bedste fald er det kluntet,« siger han.

I et interview med skatteministeren spørger Journalisten ham flere gange, om det ville være lovligt for ham at udlevere de efterspurgte oplysninger. Det enten kan eller vil han ikke svare på.

Du har tidligere skrevet i et tweet, at det er ulovligt at finde de her oplysninger?

»På et eller andet tidspunkt vil det blive ulovligt. Spørgsmålet er jo, hvor stor er bestanden af de mennesker, jeg spørger ind til? Hvis jeg spørger ind til dit cpr-nummer og beder om dine skatteoplysninger og giver dem videre, er det ulovligt,« siger Benny Engelbrecht.

Men vi taler om 175 personer. Det er ifølge de eksperter, jeg har talt med, ikke ulovligt?

»Hvis jeg skal svare på de 175, hvad er det næste spørgsmål så?« spørger Benny Engelbrecht og henviser til et andet tweet i debatten, hvor han 45 minutter efter det føromtalte tweet spørger, hvor grænsen skal gå ”næste gang? Rødhårede? Partier?”, står der i tweetet.

Ukendt støtte til politikere

Sagen handler om den støtte, som folketingspolitikere modtager privat uden om deres respektive partier.

Modsat partistøtte skal privat støtte til politiske kandidater ikke offentliggøres nogen steder – uanset hvor stor den er. Det eneste sted, den skal registreres, er i selvangivelsen.

Karina Kosiara-Pedersen er lektor i statskundskab på Københavns Universitet og har forsket i finansiering af valgkampe. Hun siger, at danske folketingskandidater modtager privat støtte uden om partierne – men i meget forskelligt omfang.

»Og vi kan ikke afdække det samlede omfang,« siger Karina Kosiara-Pedersen.

Enhedslistens Frank Aaen vil gerne kende det samlede omfang og bad derfor gennem Skatteudvalget i midten af oktober skatteministeren om et samlet tal for, hvor meget Folketingets medlemmer har modtaget i privat støtte uden om deres partier.

»Det er vigtigt at finde ud af, hvor meget enkeltpersoner bliver sponsoreret,« siger Frank Aaen i dag.

I svaret til Skatteudvalget d. 3. november skriver ministeren, at han af princip ikke vil samle de oplysninger og give dem til Skatteudvalget. Der står intet om, hvorvidt det ville være ulovligt at give de oplysninger.

Åbenhed til mellemnavn

Skatteadvokat Torben Bagge og forvaltningsretsekspert på Aalborg Universitet Sten Bønsing vurderer begge over for Journalisten, at det ville være fuldt lovligt for skatteministeren at udlevere det samlede beløb for folketingsmedlemmernes private støtte.

Efter Journalistens interview med skatteministeren har ministeriet bekræftet de to eksperters vurdering af, at det ville være lovligt for ministeriet at oplyse det samlede beløb for alle danske folketingsmedlemmers private støtte, så længe det ikke er muligt at identificere, hvilke beløb det enkelte medlem har selvangivet.

Ministeren har også skrevet i en mail, at man kan misforstå , hvilke tweets han svarer på, når han skriver, at ”vejen er IKKE at bryde skatteforvaltningsloven”, og at der i twitterdebatten ”fremgår flere spørgsmål, der handler om offentliggørelse af personlige oplysninger”. Journalisten har ikke kunne finde et tweet, der spørger om offentliggørelse af personlige oplysninger, og skatteministeren har ikke ønsket at identificere, hvilke tweets han tænker på.

Benny Engelbrecht har i mange år været en af Folketingets største fortalere for åbenhed om politikeres økonomiske interesser og deres kontakt til lobbyister. Da han i starten af september blev udpeget som skatteminister, sagde han, at åbenhed ville være hans mellemnavn. I næste nummer bringer Journalisten et interview med skatteministeren om praktisering af hans åbenhedsprincipper, efter at han blev minister.

0 Kommentarer