Åbenhed: Postlister på Internettet

Ni kommuner har foreløbig sagt ja til at deltage i Forskningministeriets forsøg med åbne postlister på Internettet.

Ni kommuner har foreløbig sagt ja til at deltage i Forskningministeriets forsøg med åbne postlister på Internettet.

»Forsøget er et skridt på vejen i et større projekt med mere åbenhed og større offentlighed i forvaltningen,« siger Olav Green-Pedersen, der er specialkonsulent i Forskningsministeriet.

»Den større gennemskuelighed i den kommunale forvaltning vil nok især blive brugt af pressen, selvom den selvfølgelig kommer alle borgere til gavn,« siger Green-Pedersen.

De ni kommuner er Frederikshavn, Nibe, Nordborg, Nyborg, Næstved, Slangerup, Sundeved, Thyholm – og så Ringe, der har haft postlisterne liggende på nettet siden efteråret 1997. De øvrige skulle følge efter i løbet af første halvdel af 1998.

Også amterne i Nordjylland, København, Storstrøm og Viborg vil lægge postlisterne ud på nettet, og muligvis vil flere ministerier slutte sig til projektet.

0 Kommentarer