Åbenhed – ikke hos journalister

Sommeren har budt på en stribe historier om journalister, der som ansatte på centrale medier på den ene side skal stille kritiske spørgsmål til landets beslutningstagere – og på den anden side lader sig hyre ind som ordstyrere, når virksomheder gennem for eksempel paneldebatter ønsker at sætte en dagsorden.

Misundelsen har til tider gået i meget små sko. De hurtige webvinkler er fløjet lavt. Der er ikke blevet påvist nogen form for konkret mangel på habilitet hos journalisterne. Men der er omvendt blevet rejst kritik og skabt tvivl og mistanke.

Og netop den slags sager er med til at slide på journaliststandens troværdighed og anseelse, der jo i forvejen ikke har det for godt.
Derfor er det et interessant signal, at seerredaktørerne på både TV 2 og DR, der er blandt de primære leverandører af kendisværter til ordstyrerroller, nu via Journalisten efterlyser fuld åbenhed og ligefrem et register over journalisternes bijob. Det kunne aflive nogle tabuer.

I dette nummer af Journalisten fremlægger vi nogle eksempler, hvor journalister ”kendt fra tv” har ladet sig betale for at optræde som ordstyrere for en del af erhvervslivet, der senere kunne blive aktører i tv-stationens sendeflade.

Vi siger ikke, at disse aktører får positiv særbehandling. Men det er jo lovligt at spørge sig selv, hvorfor det ret systematisk er tv-værter, der vælges til rollen; hvad pengene gør ved dem – og om seerne kender denne sammenhæng.

Spørgsmålet om troværdigheden er det afgørende for mediebrugerne. Og netop derfor har Journalisten hen over sommeren opfordret næsten 50 journalister på toneangivende medier til at oplyse om bijob, hvor de modtager penge fra for eksempel virksomheder, organisationer og erhvervsliv.

Desværre er lysten til at stå frem med det lovlige bijob ikke stor hos journalisterne generelt. Kun 8 af de præcis 47 journalister, vi har kontaktet, har svaret med navne på aktører, de har været hyret af, eller med links til sider, hvor man kan finde navnene.

Tre andre journalister har de betalende aktører oplistet på deres personlige hjemmeside, men har ikke givet oplysningerne videre til Journalisten, da vi spurgte.
Der skal selvfølgelig tages højde for, at vi har været i ferieperiode, men omvendt plejer journalister jo ikke selv at have stor tålmodighed med den slags. Og alt i alt: Man kan faktisk komme helt i tvivl: Når journalister taler så meget om åbenhed, gælder det så kun for alle andre?

Er det tilfældet, er der udsigt til fortsat lav troværdighed.

1 Kommentar

Steffen Jensen, TV2
11. SEPTEMBER 2013
Jeg er en af de journalister,
Jeg er en af de journalister, der modtog Jeres henvendelse om at oplyse, hvilke betalende bijobs jeg har. I bund og grund synes jeg, at vi - netop fordi vi ER journalister og lever af andres åbenhed - også selv bør være åbne i denne og alle mulige andre sammenhænge, når det drejer sig om os selv og vores arbejde, hvilket jeg også skrev til Jer. Men det brev, jeg modtog fra Journalisten, var ledsaget af en trussel: Hvis jeg IKKE samarbejdede, stod der, ville redaktionen selv indsamle oplysninger på mig. DET fik mig til at stejle. Hvad fanden er meningen? Tror I, at I kan true mig til at samarbejde? Hvad pokker bilder I Jer ind?
Derfor skrev jeg tilbage til Jer (hvilket I sjovt nok ikke nævner), at I kan rende og hoppe, for hvis det er den slags Stasi-metoder I gør brug af, så kan I kraftstejleme også få lov til selv at lave Jeres egen research. Be my guest! Jeg gider i hvert fald ikke at hjælpe Jer. Men sådan behøvede det ikke at være. I kunne bare have henvendt Jer på en ordentlig, dannet og respektfuld facon, for jeg har ikke noget at skjule. Men jeg reagerer ikke positivt på trusler.
Jeg kan slutteligt opfordre Jer til også at overveje at skrive en artikel om, hvordan en lille smule menneskekendskab kan hjælpe journalister i deres omgang med kilder, så de frivilligt samarbejder. Der er jo ingen grund til at sparke døre ind, hvis de allerede ER åbne. Udgangspunktet for en sådan artikel kunne udmærket være Jeres eget kluntede, ubehjælpsomme forsøg på dybdeborende journalistik.