Åbenhed efterlyses

Undersøgelse. Berlingskes forsvarsmedarbejder Christian Brøndum undrer sig i Journalisten over, at ekspertgruppen bag rapporten om dokumentarfilmen »Den Hemmelige Krig« ikke har researchet sig frem til at besvare de spørgsmål, filmen rejser.

Undersøgelse. Berlingskes forsvarsmedarbejder Christian Brøndum undrer sig i Journalisten over, at ekspertgruppen bag rapporten om dokumentarfilmen »Den Hemmelige Krig« ikke har researchet sig frem til at besvare de spørgsmål, filmen rejser.

Det er himmelråbende naivt at tro, at disse eksperter som bibeskæftigelse og på få måneder skulle finde sandheden i en sag, som to af landets dygtigste graverjournalister har brugt år på at researche.

Filmens hovedpåstand er, at regeringen tilbage i januar/februar 2002 vidste, at der var risiko for, at fanger, som danske soldater overdrog til amerikanerne i Afghanistan, kunne blive mishandlet.

Ekspertgruppen beviser ikke, at denne påstand er sand. Den nøjes med at konstatere, at filmens dokumentation er stærk nok til med rimelighed at rejse påstanden.

Selvom røgen nu har lagt sig efter 'krigen' om »Den Hemmelige Krig«, står centrale, journalistiske spørgsmål fortsat ubesvarede:

  • Hvad sagde den mystiske danske tolk til Frank Lissner, lederen af den danske lejr, om de mishandlinger, som tolken angiveligt fik kendskab til under sit udlån til amerikanerne i Kandahar?
  • Hvem fortalte tolken ellers om sine oplevelser – og hvem hjemme i Danmark fik besked?
  • Hvorfor kan tolkens flere år gamle redegørelse til Forsvarets Auditørkorps end ikke offentliggøres i ekstraheret form?
  • Hvad står der i de cirka 140 situationsrapporter, som Frank Lissner sendte hjem til Forsvarskommandoen i 2002?
  • Hvis rapporterne er så hemmelige, hvorfor har forsvaret så alligevel udvalgt og offentliggjort enkelte af dem?
  • Hvorfor kan fem år gamle rapporter om en forlængst overstået mission ikke alle offentliggøres?
  • Hvad står der i fire notater fra januar/februar 2002 om danske soldaters overdragelse af eventuelle fanger og disses krigsfangestatus?

Journalisterne Guldbrandsen og Giversen og flere medier har forgæves søgt aktindsigt i nævnte dokumenter. Det var en klage over afslag på disse begæringer, Folketingets Ombudsmand siden afstod fra at behandle.

Nu kan de gamle dokumenter kun blive offentliggjort via den civile retssag, som DJ har valgt at støtte.

»Den Hemmelige Krig« rejser mange spørgsmål, og fra et journalistisk synspunkt kan det undre, at visse medier bruger flere kræfter på at mistænkeliggøre journalister, der spørger, end på at besvare spørgsmålene. 

Enhver journalist, der har forsøgt at trænge til bunds i sagen, er blevet usædvanligt effektivt afvist og blokeret af Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen.

TVA fandt en førstehåndskilde, der nøgternt modbeviste regeringens påstand om, at danske specialsoldater aldrig bar synligt flag i felten. Få dage senere rettede statsministeren et frontalangreb på hele DRs troværdighed.

Uden åbenhed om tolkens redegørelse og de hemmeligholdte papirer kommer vi aldrig til bunds i sagen. Socialdemokraterne har lovet en uvildig undersøgelse af sagen, hvis de kommer til magten.

Tro os – det løfte er vi nogle stykker, der i givet fald vil holde dem fast på. /

Kristian Sloth og Thomas Alling er journalister på TV Avisen

Roger Buch er lektor i samfundsfag på Danmarks Journalisthøjskole.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right