Aarhus Byråd siger også nej til offentlighedslov

Et flertal i Aarhus byråd vil stemme for et forslag, der skal modvirke effekten af den nye offentlighedslov i kommunen. Et lignende forslag er allerede vedtaget i København

Byrådet i Aarhus Kommune skal onsdag eftermiddag stemme om et forslag, der skal sikre presse og borgere aktindsigt i de tilfælde, hvor den nye offentlighedslov ellers ville have forhindret det. Forslaget er inspireret af et lignende et, som Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog den 23. maj i år.

Det ser ud til, at forslaget bliver vedtaget i Aarhus, siger byrådsmedlem Thomas Medom (SF) til Journalisten.

»Der er det her meroffentlighedsprincip, som man kan anvende, sådan at vi kan undtage den kommunale forvaltning for de stramninger, der er i den nye offentlighedslov. Det er så det vi foreslår, og det der også ser ud til at være flertal for i aften,« siger han.

Forslaget betyder blandt andet, at man forsat vil kunne få aktindsigt i rådmændenes kalendre.

»Det, ved vi, er et effektivt redskab til at afsløre magtmisbrug og fejl, så det vil vi meget gerne fastholde, og det blev blandt andet blev brugt af BT til at bringe Peter Brixtofte til fald,« siger Thomas Medom.

Københavns Kommune er ved at undersøge omfanget af, hvad der vil kunne gives aktindsigt i med de nye retningslinjer fra forslaget.

»Der er en mediejurist, der har påpeget, at det også gælder borgeres mulighed for at få aktindsigt i egne sager, hvis der har været en underretning, eller hvis der er en tvangsfjernelsessag. Men det er vi lidt mere tvivlende over for, så der er ved at blive lavet en undersøgelse lige nu i Københavns Kommune,« siger Thomas Medom.

Han fortæller, at Aarhus byråd vil læne sig om af undersøgelsen fra Københavns Kommune.

Ifølge Thomas Medom er forslaget nødvendigt, for at foregribe korruption og sikre bedst mulig ret til aktindsigt.

»Vi opfatter pressens og borgernes mulighed for at være kritisk vagthund og muligheden for at få få indblik i egne sager som et vigtigt redskab til at undgå magtmisbrug og undgå, at magt korrumperer,« siger Thomas Medom.

0 Kommentarer