Aalborg-nej til beretningen

Både DJs formand og hele hovedbestyrelsen er vant til at få skæld ud af de delegerede fra Aalborg Stiftstidende. Det skete igen i år. Men i år nøjedes Aalborg-journalisterne ikke med at give verbale tæsk, de tog også armene i brug, - og rakte dem i vejret modsat den øvrige del af salen. De stemte nej til formandens og hovedbestyrelsens beretning.

Både DJs formand og hele hovedbestyrelsen er vant til at få skæld ud af de delegerede fra Aalborg Stiftstidende. Det skete igen i år. Men i år nøjedes Aalborg-journalisterne ikke med at give verbale tæsk, de tog også armene i brug, – og rakte dem i vejret modsat den øvrige del af salen. De stemte nej til formandens og hovedbestyrelsens beretning.
»Vi er grundlæggende uenige på to fundamentalt vigtige faglige spørgsmål. Og vi vil ikke risikere at blive taget til indtægt for den opfattelse, der kommer til udtryk i beretningen. Vi må sige fra,« sagde tillidsmanden på Aalborg Stiftstidende, Torben Duch Holm.
Aalborg-journalisterne tog afstand fra, at hovedbestyrelsen i beretningen lagde op til at sige god for, at journaliststuderende gerne må have journalistiske job under deres uddannelse. Et andet afgørende punkt for de Aalborg-delegeredes modstand er, at Journalistforbundets ledelse går ind for, at man på længere sigt udvisker faggrænserne mellem fotografer og journalister. Konkret er DJ gået positivt ind i et forsøg på Århus Stiftstidende, hvor journalister gerne må fotografere.
»Umiddelbart er der stor tilfredshed blandt medarbejderne med forsøget. Og også i ledelsen,« sagde tillidsmanden på Århus Stiftstidende, Bjarne Jensen.
»Ud fra en primitiv arbejdsgiver-logik må det være fint at lade én person klare to job, det kan jeg godt se. Men vi må udvise hensyn til vores arbejdsløses interesser,« sagde Torben Duch Holm. Som også fremhævede hensynet til de arbejdsløse, som argumentet imod, at journaliststuderende må tage journalist-vikariater under deres uddannelse.
Tre af Aalborg Stiftstidendes fire delegerede gik således deres egen beretnings-vej og stemte nej til beretningen. En anden delegeret sluttede op om deres nej. På nær 20, der undlod at stemme, stemte delegeretmødet for beretningen.

0 Kommentarer