Åbenhed – ikke hos journalister

Sommeren har budt på en stribe historier om journalister, der som ansatte på centrale medier på den ene side skal stille kritiske spørgsmål til landets beslutningstagere – og på den anden side lader sig hyre ind som ordstyrere, når virksomheder gennem for eksempel paneldebatter ønsker at sætte en dagsorden

Misundelsen har til tider gået i meget små sko. De hurtige webvinkler er fløjet lavt. Der er ikke blevet påvist nogen form for konkret mangel på habilitet hos journalisterne. Men der er omvendt blevet rejst kritik og skabt tvivl og mistanke.

Og netop den slags sager er med til at slide på journaliststandens troværdighed og anseelse, der jo i forvejen ikke har det for godt.
Derfor er det et interessant signal, at seerredaktørerne på både TV 2 og DR, der er blandt de primære leverandører af kendisværter til ordstyrerroller, nu via Journalisten efterlyser fuld åbenhed og ligefrem et register over journalisternes bijob. Det kunne aflive nogle tabuer.

I dette nummer af Journalisten fremlægger vi nogle eksempler, hvor journalister ”kendt fra tv” har ladet sig betale for at optræde som ordstyrere for en del af erhvervslivet, der senere kunne blive aktører i tv-stationens sendeflade.

Vi siger ikke, at disse aktører får positiv særbehandling. Men det er jo lovligt at spørge sig selv, hvorfor det ret systematisk er tv-værter, der vælges til rollen; hvad pengene gør ved dem – og om seerne kender denne sammenhæng.

Spørgsmålet om troværdigheden er det afgørende for mediebrugerne. Og netop derfor har Journalisten hen over sommeren opfordret næsten 50 journalister på toneangivende medier til at oplyse om bijob, hvor de modtager penge fra for eksempel virksomheder, organisationer og erhvervsliv.

Desværre er lysten til at stå frem med det lovlige bijob ikke stor hos journalisterne generelt. Kun 8 af de præcis 47 journalister, vi har kontaktet, har svaret med navne på aktører, de har været hyret af, eller med links til sider, hvor man kan finde navnene.

Tre andre journalister har de betalende aktører oplistet på deres personlige hjemmeside, men har ikke givet oplysningerne videre til Journalisten, da vi spurgte.
Der skal selvfølgelig tages højde for, at vi har været i ferieperiode, men omvendt plejer journalister jo ikke selv at have stor tålmodighed med den slags. Og alt i alt: Man kan faktisk komme helt i tvivl: Når journalister taler så meget om åbenhed, gælder det så kun for alle andre?

Er det tilfældet, er der udsigt til fortsat lav troværdighed.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right