A4 og Avisen.dk lægger redaktionerne sammen

»Journalisterne i den nye hovedredaktion kommer til at skrive til både avisen.dk og Ugebrevet A4,« siger chefredaktør og direktør Rasmus Emborg. De to medier vil dog fortsat eksistere hver for sig. Ugebrevet A4-chefredaktør er uenig i strategien og er blevet afskediget

I går vedtog bestyrelsen for medieselskabet, der ejer både Ugeblevet A4 og avisen.dk, en ny strategiplan. Den indebærer, at de to mediers redaktioner bliver slået sammen.

»Fremover har vi fortsat to medier. Men vi deler redaktionen op i en ny og slagkraftig enhed, som arbejder med egenhistorier til begge medier, og så en nyhedsdesk, som sikrer en bedre dækning af fælleshistorierne,« fortæller direktør Rasmus Emborg, som også bliver ansvarshavende chefredaktør for begge medier.

Som en konsekvens af den nye strategi er chefredaktør på Ugeblevet A4 Jan Birkemose med øjeblikkelig virkning stoppet. Han er afskediget, fortæller bestyrelsesformand Finn Larsen.

»Når man skal lave fremtidig strategi, sker det nogle gange, at man ikke helt er enig. Det har vi ikke været her, og derfor kan Jan Birkemose ikke fortsætte i selskabets ledelse. Det er mig, der som formand for bestyrelsen har afskediget ham,« siger han.

Jan Birkemose selv peger på sammenlægningen af de to redaktioner som årsagen:

”Det er især sammenlægningen af redaktionerne, som har haft stor betydning for, at jeg stopper. Jeg er helt enig i, at når bestyrelsen træffer en beslutning, som jeg er modstander af, så er det en naturlig konsekvens, at jeg ikke er manden, der skal implementere det,” siger han.

Journalisterne skal skrive til begge medier

Fysisk sidder Ugebrevet A4 og avisen.dk allerede sammen. Men når den nye strategi implementeres »engang i efteråret«, vil samarbejdet mellem de to redaktioner blive langt tættere, fortæller Rasmus Emborg.

»Journalisterne, der sidder i den nye hovedredaktion, kommer til at skrive til både avisen.dk og Ugebrevet A4. Det handler om at skabe en mere effektiv organisation og sikre bedre muligheder for at udnytte den enkelte medarbejders kompetencer bedre. Det skal samlet set give vores medier mere gennemslagskraft og sikre, at vi når vores ambitiøse mål om at skabe både publicistisk og kommerciel værdi,« siger han.

Vil journalisterne på hovedredaktionen så i princippet ikke vide, om den historie, de arbejder på, vil ende på avisen.dk eller hos A4?

»Vi vender den rundt og siger, at den nye hovedredaktion skal have fokus på at finde de allerbedste historier inden for vores kerneområder. Dem fortsætter vi jagten efter, og så placerer vi historierne på det medie, hvor de passer bedst ind. Inden for samme research og samme emne kan du godt lave undersøgelsesbaserede historier, som ligger på A4 og lever op til læsernes forventninger der, men hvor der også samtidig er konkrete nyhedshistorier, som lægges på avisen.dk, fordi det passer ind der,« siger Rasmus Emborg.

Uændret antal medarbejdere

Ifølge direktøren skal det øgede samarbejde mellem de to redaktioner og den nye nyhedsdesk ikke kun sikre bedre og bredere nyhedsdækning på avisen.dk.

»Vi styrker også A4 i den forstand, at vi er knivskarpe på, hvad der skal kendetegne A4. Det handler om den undersøgende datajournalistik, det analytiske, den gode fortælling osv., som vi lægger ud i et univers med færre annoncer og en optimal læseoplevelse,« siger Rasmus Emborg.

Han understreger desuden, at sammenlægningen af redaktionerne ikke er udtryk for en spareøvelse. Samlet set vil det nuværende antal medarbejdere da også forblive det samme.

»Den nye organisation kommer til at inkludere et uændret antal medarbejdere, og strategien bygger på en forventning om, at der fortsat er god brug for alle nuværende fastansatte. Men vi skal ud og ansætte mellem én og tre nye medarbejdere,« siger Rasmus Emborg.

1 Kommentar

Jesper Beenfeldt Nielsen
21. AUGUST 2014
Måske kan lidt oplysning om
Måske kan lidt oplysning om økonomien i Avisen.dk ApS være nyttig i denne sammenhæng. Selskabet fik i 2013 et underskud på mere end 10 millioner kroner - dobbelt så meget som året før.