A-KASSENS HOVEDBESTYRELSE

A-kassen fik ny næstformand på delegeretmødet. Der er tradition for, at posten beklædes af Journalistforbundets formand, og sådan bliver det også i de næste to år.

A-kassen fik ny næstformand på delegeretmødet. Der er tradition for, at posten beklædes af Journalistforbundets formand, og sådan bliver det også i de næste to år. Mogens Blicher Bjerregård afløste således Lars Poulsen, mens ni delegerede kæmpede om otte ledige pladser i hovedbestyrelsen.
Sorteper blev Kurt Andersen, der ellers sad der i forvejen.
Hovedbestyrelsen ser således ud:
Christian Kierkegaard (formand)
Mogens Blicher Bjerregård (næstformand/nyvalgt)
Kate Bluhme (genvalgt)
Uffe Gardel (nyvalgt)
Thomas Szlavik (nyvalgt)
Henrik Bruun (nyvalgt)
Lene Sarup (genvalgt)
Anders Lund (genvalgt)
Inge-Margrethe Madsen (nyvalgt)
Jens Peter Østergaard (nyvalgt)
Claus Birch
Annette Breuning
Johannes Krarup
Carsten Lorenzen
Jutta Thuesen

0 Kommentarer