A-kassen fusionerer

Der er indkaldt til ekstraordinært delegeretmøde onsdag den 4. august i Vejle. De delegerede skal tage stilling til en teknisk fusion mellem Erhvervssprogligt Forbunds Arbejdsløshedskasse, ESFA og Journalisternes Arbejdsløshedskasse, DJ-A.

Det handler ikke om at dele sagsbehandlere, penge og medlemmer, men om at dele dyre edb-programmer og teknik. Det betyder, at medlemmerne ikke vil mærke nogen ændring i deres forhold til a-kassen, men at det alene handler om de bagved liggende funktioner i en a-kasse.

ESFA og DJ-A vil fortsat have hver deres bestyrelse, den kommer bare til at hedde en afdelingsbestyrelse, ligesom de hver især selv sørger for sagsbehandling og medlemsservice.

0 Kommentarer