A-kassen: Færre ledige

Ledigheden blandt Journalisternes A-kasses medlemmer er faldende, især er mange kvinder røget ud af ledighedskøen.

Ledigheden blandt Journalisternes A-kasses medlemmer er faldende, især er mange kvinder røget ud af ledighedskøen.

480 medlemmer var i oktober ledigmeldte, året før var tallet 512. I oktober var 4,4 procent fuldtidsledige, mod 5 procent i oktober 1997. Kvindernes ledighedsprocent er faldet fra 6,6 til 5, og mændenes er faldet lidt fra 4,1 til 3,9.

»Det er de laveste tal i mange år. Det er en positiv udvikling, men det må ikke blive en sovepude. Der er stadig en indsats at gøre for at få ledigheden det sidste hug ned, og det bliver en svær opgave,« siger Christian Kierkegaard, formand for Journalisternes A-kasse.

0 Kommentarer