900 KRONER MERE I LØN

I gennemsnit 900 kroner mere i den månedlige lønpose. Det blev resultatet for de 32 overenskomstansatte journalister på de lokale ugeaviser under den fælles hat Berlingske Lokalaviser.

I gennemsnit 900 kroner mere i den månedlige lønpose. Det blev resultatet for de 32 overenskomstansatte journalister på de lokale ugeaviser under den fælles hat Berlingske Lokalaviser.

Sammen med den overenskomstmæssigt aftalte stigning i skalalønnen på Fællesoverenskomsten svarer det til de 1.000 kroner i snit, som også blev resultatet på Berlingske Tidende.

Alle ansatte på overenskomsten får en stigning i deres personlige tillæg på 2% af den samlede løn, hvilket svarer til 480 kr. i snit, mens i gennemsnit 420 kr. alene tildeles de lavest lønnede medlemmer af Dansk Journalistforbund.

Medregnes de to feriefridage, der gives i år, nærmer det samlede resultat sig 5%. Medarbejderne anerkender dog ikke de to dage som en reel værdistigning. De fastholder derfor, at den samlede stigning ikke bør vurderes højere end 4,05%.

0 Kommentarer