83-årig debutant

  Tommy Elsvor var alderspræsident og samtidig novice på delegeretmødet. Han undrer sig over, hvor små problemer der blev diskuteret på Nyborg Strand.  TILBAGEBLIK. »Jo, det har været trættende for en gammel mand som mig at være med her, men også interessant at se, hvad der optager journalister i dag,« fortæller den ældste deltager til årets delegeretmøde.

Tommy Elsvor var alderspræsident og samtidig novice på delegeretmødet. Han undrer sig over, hvor små problemer der blev diskuteret på Nyborg Strand.

TILBAGEBLIK. »Jo, det har været trættende for en gammel mand som mig at være med her, men også interessant at se, hvad der optager journalister i dag,« fortæller den ældste deltager til årets delegeretmøde.

Adspurgt om oplevelsen lyder det eftertænksomt:

»Jeg må indrømme, at jeg synes, det er nogle meget små problemer, der er blevet diskuteret her. Jeg er sikker på, at de, der rejser spørgsmålene, selv synes, de er vigtige. Men jeg har svært ved at se det.«

Og Tommy Elsvor har 49 års erfaring som journalist at sammenligne nutiden med.

Han fik arbejde i 1940 ved Svendborg Avis og oplevede, hvordan det var at være journalist under krigen.

»Den tyske censur blev skærpet i 1942. Der var jeg kommet over på Nakskov Tidende, og jeg kan huske, at vi virkelig måtte bryde hovedet for at finde noget at skrive om. Det førte blandt andet til artikler om, at nu manglede man også søm i Nakskov,« fortæller han.

Efter befrielsen var der til gengæld meget at indhente for de tidligere censurerede journalister.

»Jeg tænker i dag med en vis skamfølelse tilbage på en artikel, jeg skrev, hvori jeg glædede mig over, at så mange tyske flygtninge druknede undervejs over Østersøen til Danmark. Der var jo mange uskyldige mennesker iblandt, men min artikel afspej-lede, hvor stærkt hadet til tyskerne var,« siger han.

Op gennem årene fik han andre og mere jordnære problemer at bekymre sig om.

»De fleste drak meget, og det var fint, så længe man kunne passe sit arbejde. Jeg er tit gået fuld hjem klokken tre om natten og mødt på arbejde igen fem timer senere. Sådan var det bare. Når arbejdet var færdigt, samledes vi og gik ud og fik noget at spise og noget at drikke,« fortæller han.

Det stoppede dog for Tommy Elsvors vedkommende i 1955, efter at han giftede sig. Heldigvis, siger han selv:

»Hvis jeg ikke var stoppet dengang, var jeg død af druk i dag.«

Tilbage på Hotel Nyborg Strand er frokosten ved at være forbi, og Tommy Elsvor begiver sig igen ind til sin plads ved Kreds Fyns bord.

Han mener, at et af de største problemer, journaliststanden står over for i dag, er arbejdsløsheden. Det burde have været diskuteret mere, mener alderspræsidenten.

»Det er jo egentlig forunderligt, at der er så stor arbejdsløshed i dag. Da jeg startede, var der kun aviser og radio og ingen arbejdsløshed. I dag er der mange flere medier og meget højere arbejdsløshed. Det kunne man godt bore noget mere i,« mener Tommy Elsvor.

Selv om han synes, at der har været diskuteret mange småting, regner han dog med at komme igen til det næste delegeretmøde om to år.

»Hvis jeg altså lever til den tid,« tilføjer han.

0 Kommentarer