76-årigt DJ-medlem: Tidspres udgør en kæmpe risiko for fejlinformation

For et yngre medlem af Journalisterne i DJ er branchens største udfordring den tiltagende lukkethed, mens et ældre medlem advarer mod overfladiskhed i takt med stigende tidspres. Journalisten har talt med nyvalgte bestyrelsesmedlem Ronja Pilgaard (29) og den afgående næstformand, Jette Sachs (76), om journalistik og fagpolitik

Udmattelsen er udbredt efter weekendens generalforsamling i Journalisterne DJ.

Forståeligt nok. I knap otte timer har den såkaldte Journalistikkens Dag været i gang i Københavns Indre By med faglige oplæg og debatter, og det hele er kulmineret i den årlige generalforsamling.

Alligevel har en af generalforsamlingens yngre og en af dens ældre deltagere overskud til at svare på et par eksistentielle spørgsmål om journalistik og fagpolitik. For, som den afgående næstformand, Jette Sachs, siger: ”Det er jo den slags, vi er her for at diskutere.”

Ronja Pilgaard, 29 år, nyt bestyrelsesmedlem, journalist på Avisen Kommunen

Hvad ser du som den største udfordring i journalistikken i dag?

”Der er et ønske fra politisk hold om at lukke mere og mere til. Det gælder også virksomheder, politikredse … alle steder. Folk vil pludselig ikke længere stille op til interview, fordi der simpelthen er flere og flere kommunikationsmedarbejdere til at holde os stangen. Jeg er ikke imod kommunikationsmedarbejdere som sådan, men de skal ikke være et værn mod verden. De har en anden funktion, som, jeg egentlig hellere synes, de skulle bruge deres tid på.”

Hvad er for dig den vigtigste fagpolitiske kamp at kæmpe?

”Jeg synes stadig, at det er en faglig politisk kamp, at vi skal sikre mere åbenhed. For eksempel når det gælder den offentlighedslov, vi er blevet lovet. Jeg mener: Det er vores arbejdsvilkår, vi er ude i her. I den forbindelse bør forbundet agere endnu stærkere, end det gør i dag. Det skal turde sige til politikerne: Kom nu, I har forringet vores arbejdsvilkår. Og en ting er, at det er vores arbejdsvilkår, men demokratisk er det også vigtigt, at forbundet går ind i den kamp.”

Hvad kan du gøre for det?

”Hvad jeg kan gøre? Jeg kan jo bide dem lidt i haserne ved for eksempel at være aktiv her.”

Jette Sachs, 76, afgående næstformand, pensioneret journalist, tidl. bl.a. Politiken og DR

Hvad ser du som den største udfordring i journalistikken i dag?

”Tidspresset. Og manglen på fagmedarbejdere. Det forringer journalistikkens kvalitet, at der efterhånden er så mange deadlines, og at man forlanger så megen produktion. Kvaliteten synes jeg er med til at fastholde demokratiet. At folk er velinformerede, er nødvendigt for, at de kan handle demokratisk. Jeg er jo gammel, så jeg har lov til at sige: ”Der var engang”. Og det var bedre engang, for da havde vi fagmedarbejdere, der kendte deres stof og derfor lynhurtigt kunne sætte sig ind i sager. Der er en kæmpe risiko for fejlinformation uden dem. Det er en trussel.”

Hvad anser du som den vigtigste fagpolitiske kamp?

”Det hænger jo sammen. Det er kampen for, at vi får udgiverne til at forstå, at det vigtigste ikke er, hvor hurtige vi er med vores historie, men at vi er korrekte. At vi ved, hvad vi skriver om, hvad vi laver programmer om; at det hele kan dokumenteres, og at borgerne derfor kan stole på journalistikken.”

Hvordan kan vi overbevise udgiverne om det?

”Det prøver vi jo for eksempel med vores kampagne ”Sig Fra”, hvor det faktisk viste sig, at de fire store mediers chefredaktører var helt enige. Vi skal skabe et samarbejde mellem udgivere og journalister, der gør, at vi trækker på samme hammel over for en journalistik, der ikke oplyser, men vildleder folk. I den forbindelse skal vi gå sammen med arbejdsgiverne. De vil også opdage, at det er rigtig godt, at journalistikken er god. Morten Svith, der lavede fremragende journalistik på det kommunale område i Aarhus, oplevede efterfølgende, at hans redaktør fik megen ros. Det er en vigtig pointe: Når du laver god journalistik, der afslører, så oplever redaktørerne og udgiverne også, at det er noget, folk gerne vil have. Jeg mener, at vi skal samarbejde med dem om den gode journalistik.”

Journalisterne i DJ har hyret fotograf Martin Hammer til at dække arrangementet. Journalisten har fået lov til at bringe hans billeder. 

0 Kommentarer