75 procent flere journalister

Fra 2003 vil der blive uddannet næsten dobbelt så mange journalister årligt. I øjebliket stiger arbejdsløsheden, og flere traditionelle medier skærer ned på personalet. Derfor vil de studerende have skåret antallet af optagne ned.

De to første akademiske journalister er snart færdige fra Roskilde Universitetscenter. Men først om to år vil universiteterne udklække journalister på fuld styrke.

I alt vil de tre uddannelser – Danmarks Journalisthøjskole (DJH), Syddansk Universitetscenter (SDU) og Roskilde Universi-tetscenter (RUC) – gøre antallet af nyuddannede 75 procent større end i dag.

Samtidig skærer aviserne og tv-produktionsselskaberne ned på journaliststillingerne. Selvom der kommer flere job på kommunikations- og web-området, så er arbejdsløsheden steget det seneste år. Der er nu 5,8 procent arbejdsløse i DJ.

Det får de studerende til at kræve, at uddannelserne tager færre studerende ind.

"Det er fint nok med tre uddannelser, men man kan ikke bare spytte flere journalister ud til et arbejdsmarked, som ikke kan tage imod dem," siger formanden for KaJ, Søren Lippert, som i dette spørgsmål udtaler sig på vegne af alle studerende på de tre uddannelser i sammenslutningen Danske Journaliststuderende (DJS).

De studerendes holdning får opbakning af lederen af journalistuddannelsen på RUC, professor Jørgen Poulsen.

"Jeg har svært ved at se, hvordan samfundet skal kunne brødføde alle de medieuddannede de næste år. Det er for mange, når man ser, hvor mange vi i alt uddanner på journalist-, kommunikations- og medieuddannelserne," siger Jørgen Poulsen.

Han ville gerne begrænse antallet af studerende på journali-stik på RUC. Men afgørelsen ligger hos universitetets ledelse, som ikke er interesseret, fordi universitetet tjener flere penge, jo flere det optager.

De studerendes forslag bliver afvist af rektor på DJH, Kim Minke. Han henviser til, at der bliver flere job, som kan udfyldes af journalister, og at det ikke er muligt at forudsige, hvordan arbejdsmarkedet ser ud om fem år.

"Selvom vi nedsatte optaget nu, ville der gå fem år, før det havde nogen effekt. Studerende på uddannelser, hvor der er arbejdsløshed, er ofte ivrige efter at lukke døren for de nye. Men hvor skal de gå hen? Bliver de bedre stillet i tilværelsen, hvis vi lukker døren for dem," spørger Kim Minke.

Lederen af journalistik på SDU, professor Jørn Henrik Petersen, vil helst ikke tage stilling til spørgsmålet.

"Det er jo et politisk spørgsmål. Men jeg mener nu aldrig, at nogen har taget skade af lidt konkurrence," siger han.

Dansk Journalistforbunds formand mener heller ikke, der er grund til at nedsætte antallet af studerende. Det skyldes, at beskæftigelsen på ti år næsten er blevet fordoblet for journalister i DJ. I 1990 var 4.800 i beskæftigelse, mens der i 2001 er 8.400 i arbejde.

"For dem, som lige er uddannet, ser det vanskeligt ud. Men lige pludselig kan det vende, og om få år kan det se helt anderledes ud. Jeg er overbevist om, at beskæftigelsen vil stige de kommende år," siger Mogens Blicher Bjerregård.

0 Kommentarer