600 risikerer at miste ret til dagpenge

Ved årsskiftet står 589 medlemmer af Journalistforbundets a-kasse til at miste deres dagpengeret. Og har de opsparing, bil eller friværdi i huset kan de ikke en gang få kontanthjælp. De nye dagpengeregler rammer freelancere i medie- og kommunikationsbranchen særligt hårdt.

Ved årsskiftet står 589 medlemmer af Journalistforbundets a-kasse til at miste deres dagpengeret. Og har de opsparing, bil eller friværdi i huset kan de ikke en gang få kontanthjælp. De nye dagpengeregler rammer freelancere i medie- og kommunikationsbranchen særligt hårdt.

Forkortelsen af dagpengeperioden fra fire til to år vil få mærkbare konsekvenser for 589 medlemmer af A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS). Hvis de fortsat er ledige ved årsskiftet, mister de retten til dagpenge og skal i stedet søge om kontanthjælp af kommunen. Men mange vil sandsynligvis ikke kunne få kontanthjælp, viser beregninger.

»De vil stå uden noget som helst. De får ikke en krone,« siger Verner Kirk Sand, direktør i A-kassernes Samvirke. Han henviser til tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der viser, at tre fjerdedele af alle ledige ikke kan få kontanthjælp, fordi de ikke opfylder kriterierne.

Tove Maria Callesen på 51 år er en af dem, der bliver ramt af de nye dagpengeregler. Er hun fortsat ledig til nytår, vil hun ikke kunne få en krone.

»Hvis man har mere end 10.000 kroner, kan man ikke få kontanthjælp, og hvem har ikke det?« spørger hun.

Man kan heller ikke få kontanthjælp, hvis man kan tjene penge på at sælge sit sommerhus, kolonihavehus, båd eller bil. Og man kan også blive tvunget til at tære på sin pensionsopsparing, indtil der er 50.000 kroner tilbage. Hvis man er gift, bliver ægtefællens indkomst trukket fra kontanthjælpen. Det er et system, der tilgodeser ugifte, yngre uden pensionsopsparing og formue.

Tove Maria Callesen har et sommerhus sammen med sin samlever, og derfor må de klare sig med hans indtægt.

»Jeg ved ikke, om det kan hænge sammen, når jeg ikke får nogen penge. Vi må tære på opsparingen, og så må min samlever ernære mig. Vi er meget sparsommelige,« siger Tove Maria Callesen, der i 2010 blev fyret efter 26 år i Danfoss.

Dagpengereformen blev vedtaget i 2010, og den betyder, at dagpengeperioden halveres til to år. Samtidig bliver det dobbelt så svært at genoptjene retten til at få dagpenge. Verner Sand Kirk er direktør i A-kassernes Samvirke, der er a-kassernes sammenslutning. Han siger, at kravene til genoptjening vil ramme medie- og kommunikationsbranchen særligt hårdt.

»Det bliver slemt inden for jeres område, fordi mange plejer at ernære sig ved småjobs, før de bider sig fast.«

De ledige skal klynge deres håb, til et nyt lovforslag, der betyder, at en række ledige, der står til at miste dagpengeretten inden nytår, måske alligevel får forlænget deres dagpengeret.

Journalist René Thunø, der har søgt arbejde i alle afkroge af arbejdsmarkedet, mener, at medierne er med til at holde liv i billedet af ledige som arbejdssky.

»Næste gang, ISS får TV 2/Nyhederne til at lave historien om, at nogle arbejdspladser ikke kan finde arbejdskraft, søger jeg stillingerne med det samme. Og hvis de ikke vil ha' mig, tropper jeg op med et kamerahold fra TV 2 dagen efter. Det er simpelthen for arrogant at melde den slags ud,« siger han.