600 på vej på kontanthjælp (hvis de er heldige)

Ved årsskiftet står 589 medlemmer af a-kassen til at miste deres dagpengeret. De kan kun få kontanthjælp, hvis de ikke har opsparing, bil eller friværdi i huset. De nye dagpengeregler rammer freelancere i medie- og kommunikationsbranchen særligt hårdt.

Ved årsskiftet står 589 medlemmer af a-kassen til at miste deres dagpengeret. De kan kun få kontanthjælp, hvis de ikke har opsparing, bil eller friværdi i huset. De nye dagpengeregler rammer freelancere i medie- og kommunikationsbranchen særligt hårdt.

Forkortelsen af dagpengeperioden fra fire til to år vil få mærkbare konsekvenser for 589 medlemmer af A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog. Hvis de fortsat er ledige ved årsskiftet, mister de retten til dagpenge og skal i stedet søge om kontanthjælp af kommunen. Men mange vil sandsynligvis ikke kunne få kontanthjælp, viser beregninger.

»De vil stå uden noget som helst. De får ikke en krone,« siger Verner Sand Kirk, direktør i A-kassernes Samvirke. Han henviser til tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der viser, at tre fjerdedele af alle ledige ikke kan få kontanthjælp, fordi de ikke opfylder kriterierne.

Tove Maria Callesen på 51 år er en af dem, der bliver ramt af de nye dagpengeregler. Er hun fortsat ledig til nytår, vil hun ikke kunne få en krone.
»Hvis man har mere end 10.000 kroner, kan man ikke få kontanthjælp, og hvem har ikke det?« spørger hun.

Mens man kan få dagpenge, uanset hvor velhavende man er, kan man kun få kontanthjælp, hvis man ikke kan forsørge sig på andre måder. Tove Maria Callesen har et sommerhus sammen med sin samlever, og derfor må de klare sig med hans indtægt.
»Jeg ved ikke, om det kan hænge sammen, når jeg ikke får nogen penge. Vi må tære på opsparingen, og så må min samlever ernære mig. Vi er meget sparsommelige,« siger Tove Maria Callesen, der i 2010 blev fyret efter 26 år i Danfoss.

Dagpengereformen blev vedtaget i 2010, og den betyder, at dagpengeperioden halveres til to år. Samtidig bliver det dobbelt så svært at genoptjene retten til at få dagpenge. Verner Sand Kirk er direktør i A-kassernes Samvirke, der er a-kassernes sammenslutning. Han siger, at kravene til genoptjening vil ramme medie- og kommunikationsbranchen særligt hårdt.
»Det bliver slemt inden for jeres område, fordi mange plejer at ernære sig ved småjobs, før de bider sig fast.«

Man kan ikke få kontanthjælp, hvis man kan tjene penge på at sælge sit sommerhus, kolonihavehus, båd eller bil. Man kan også blive tvunget til at tære på sin pensionsopsparing, indtil der er 50.000 kroner tilbage. Hvis man er gift, bliver ægtefællens indkomst trukket fra kontanthjælpen. Det er et system, der tilgodeser ugifte, yngre uden pensionsopsparing og formue som journalist René Thunø på 29 år.
Han er ikke gift med sin kæreste, der ellers skulle forsørge ham.
»Og så ejer jeg kun et fjernsyn – heldigvis, hvis man kan sige det sådan,« siger René Thunø, der har været ledig, siden han blev uddannet i 2010.

En arbejdsløs erhvervsjournalist, der ønsker at være anonym, har på grund af en gammel gæld kun 500 kroner tilbage hver måned, når alt er betalt. Men hun klarer den ved at bo hos sin kæreste.
»Jeg har ikke magtet at tænke over, hvad der sker, når dagpengene ryger. Det er som at blive frataget den sidste menneskerettighed at ryge på kontanthjælp.«

Hun bor til leje, hendes bil har ikke nogen nævneværdig salgsværdi, og pensionsopsparingen er meget lille – og derfor kan hun sandsynligvis få kontanthjælp, hvis hun er ledig efter nytår.
»Jeg kan godt forstå, at man ikke bare kan bo på et slot og køre Mercedes – og samtidig få hjælp af staten. På den anden side er det ikke rart at tænke på, at kommunen skal gennemgå hele min økonomi og alle mine ejendele, før jeg kan få hjælp,« siger hun.

De nye regler om optjening af ret til dagpenge betyder ifølge A-kassernes Samvirke, at man mister en hel uges dagpengeret, hvis man bare er ledig én dag. Samtidig skal man nu arbejde i 1924 timer for at forny sin dagpengeret. Før var tallet 962.
»Tidligere gav seks måneders arbejde ret til fire års dagpenge. Fremover skal man arbejde fuld tid i et år for at have ret til dagpenge i to år,« siger Verner Sand Kirk.
Han forklarer, at dagpengereformen svarer til, at man fordobler prisen på et 10-turs klippekort – og at der samtidig kun er fem klip på.

Det kan få voldsomme konsekvenser for freelanceres mulighed for at få supplerende dagpenge.
»Tidligere kunne man freelance for at komme tilbage til fuld beskæftigelse. Det bliver meget sværere. Hvis du skal optjene ret til dagpenge, er det tæt på, at du skal have fast arbejde for at få timer nok.«
Verner Sand Kirk kalder konsekvenserne af dagpengereformen alarmerende. Den rammer især 50-59-årige – og det sker på et tidspunkt, hvor antallet af ledige stillinger er det laveste i næsten 10 år.

Beskæftigelsesordfører i Socialdemokraterne Leif Lahn Jensen kan godt kan forstå, at dagpengemodtagere på vej på kontanthjælp er utilfredse.
»Man troede, at man var sikret, og så bliver man svigtet, fordi man ændrer reglerne hen over en nat med et snævert flertal,« siger Leif Lahn Jensen om reformen, der i 2010 blev gennemført med stemmer fra V, K og DF.

Dengang stemte Socialdemokraterne og SF imod. Nu gennemfører den nye regering reformen.
»Da vi fik magten, overtog vi en tom kasse, og der var ikke midler til alt det, vi ville. Vi gav de ledige et halvt år mere. Det var det, der var muligt politisk,« siger han.
Han siger, at udsættelsen på seks måneder kan sammenlignes med at tisse i bukserne.
»Det er da et kæmpe problem for de her mennesker, at dagpengeperioden er forkortet, og at kravene til optjening er steget så meget.«

Tove Maria Callesen, der arbejdede som chefsekretær og PA i Danfoss, havde aldrig troet, at hun en dag skulle få behov for offentlig forsørgelse. Og slet ikke, at hun ikke havde ret til den.
»Det er første gang i mit liv, jeg får penge fra det offentlige. Vi har aldrig modtaget børnepenge eller andre tilskud,« forklarer hun.

Fælles for de ledige, Journalisten har talt med, er, at de ikke havde forestillet sig, at de skulle gå ledige i flere år.
»Jeg har aldrig haft svært ved at finde job,« fortæller en.
»Jeg skulle aldrig have sagt mit job op,« lyder det fra en anden.
En ledig erhvervsjournalist siger, at hun selv plejede at tænke, at de ledige bare kunne tage et rengøringsjob.
»Men hvis der er 2.000 ansøgninger til et rengøringsjob, tager de jo ikke mig, for de vil være bange for, at jeg smutter, når jeg finder et bedre job.«

I begyndelsen af ledighedsperioden var de ledige optimister og kom ofte til samtale. Men efterhånden kom de længere og længere ned i ansøgningsbunken.
»De tager dem, der allerede har et job,« forklarer en.
Mette Frederiksen sagde til Jyllands-Posten i februar, at nyuddannede akademikere skal være parate til at tage arbejde i Netto for at komme i beskæftigelse. René Thunø har ikke gode erfaringer med at søge jobs, han er overkvalificeret til.
»Jeg har søgt om job som sekretær, servicemedarbejder i Lidl og lagermedarbejder i IKEA. Alle steder har jeg fået at vide, at jeg var overkvalificeret,« siger René Thunø.

Spørgsmålet er, om det overhovedet kan betale sig at være medlem af en a-kasse?
Ifølge Verner Sand Kirk fra A-kassernes Samvirke er forringelserne store.
»Men heldigvis er de færreste ledige i over to år. Det er mange tusinde personer, men målt i procent af de forsikrede er det ikke så mange. Og hvis man melder sig ud, hvad er så alternativet?« spørger han.

Journalist René Thunø, der har søgt arbejde i alle afkroge af arbejdsmarkedet, mener, at medierne er med til at holde liv i billedet af ledige som arbejdssky:
»Næste gang, ISS får TV2 Nyhederne til at lave historien om, at nogle arbejdspladser ikke kan finde arbejdskraft, søger jeg stillingerne med det samme. Og hvis de ikke vil ha' mig, tropper jeg op med et kamerahold fra TV 2 dagen efter. Det er simpelthen for arrogant at melde den slags ud.« s

Kort før Journalistens deadline fremsatte regeringen et nyt lovforslag. Det betyder, at en række ledige, der står til at miste dagpengeretten inden nytår, måske får forlænget deres dagpengeret.

Fakta:
43.908 kroner  – Gennemsnitsløn for DJ-medlemmer per måned inklusive pension.

17.073 kroner – Højeste dagpengesats per måned.

13.096 kroner – Højeste kontanthjælp, hvis du er over 25 år og har forsørgerpligt.

Kontanthjælp

1. Hvor stor en formue må jeg have?
For enlige er det maksimale beløb 10.000 kroner. For ægtefolk er det 20.000 kroner. Kommunen ser bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare "en nødvendig boligstandard". Der ses også bort fra erstatning for tab af erhvervsevne.

2. Får jeg mindre i kontanthjælp, hvis min ægtefælle har arbejde?
Hvis din ægtefælle har en indkomst, trækkes indtægten fra din kontant-hjælp krone for krone. Det gælder ikke kærester eller samlevende.

3. Skal jeg sælge bilen eller sommerhuset?
Kolonihavehuse, lystbåde, biler og sommerhus er formue. Bilen eller sommerhuset skal sælges, hvis det kan frigøre værdier over en vis bagatelgrænse.

4. Skal jeg sælge huset?
Hvis der er friværdi i huset, kan kommunen kræve, at du optager nye lån – men den kan ikke forlange, at du sælger huset. Og de nye lån må ikke hæve din månedlige ydelse.

5. Er jeg tvunget til at hæve min efterløn?
Det er fortsat uafklaret, om kommuner kan kræve, at kontanthjælpsmodtagere hæver deres efterløn.

6. Skal jeg hæve min pension?
Ja, hvis du har en pensionsopsparing med tilbagekøbsret, kan kommunen efter seks måneders kontanthjælp kræve, at du lever af din pension, indtil du har 50.000 kroner tilbage.

7. Må man holde ferie på kontanthjælp?
Nej. Du må slet ikke rejse uden for Danmark. Du har ret til ferie, hvis du har haft 11 måneders uafbrudt aktivering.

8. Må jeg freelance på kontanthjælp?
Ja, men du bliver ikke rig. Hvis du tjener 3 x 800 kroner for en opgave på tre timer, så bliver hele indtægten (2.400 kroner) modregnet bortset fra 3 x 14,99 kroner.

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen,
SR-Bistand og borger.dk

0 Kommentarer