6 svar om DJ og skattely

I syv år har DJ investeret medlemmernes penge i selskaber, som har hjemme i skattely. Nu vil DJ-toppen stoppe det. Men hvorfor er det et problem? Er det ulovligt? Og hvem har ansvaret? Journalisten giver 6 svar

Måske har du læst, at Dansk Journalistforbund investerer medlemmernes penge i selskaber i skattely. På fredag skal hovedbestyrelsen afgøre, om investeringerne skal stoppes. Men hvad er egentlig op og ned i historien?

Her svarer Journalisten på 6 oplagte spørgsmål om DJ og skattely.

Hvor mange penge drejer det sig om?

DJ investerede i 2014 9 millioner kroner af medlemmernes penge i hedgefonde i skattely.
De fleste af DJ's investeringer sker i samarbejde med Danske Capital, som i 2014 investerede 83 mio. kr. for DJ. Heraf var 11 procent – altså 9 mio. kr. – i hedgefonde på øen Guernsey, et populært skattely.

Er det ulovligt, hvad DJ har gjort?

Nej. DJ har investeret pengene i to hedgefonde på Guernsey, som er ejet af Danske Bank. Der er ingen dokumentation for, at der er foregået noget ulovligt.

Hvad er problemet?

Ifølge kritikerne er problemet etisk: At man understøtter skattely ved at investere i selskaber i skattely, selv om de overholder loven.
»Når man investerer i fonde eller virksomheder, som ligger i skattely som Guernsey, så er man med til at legitimere dem,« sagde kampagnechef i IBIS Lars Koch, som har speciale i skattely.

Hvem har ansvaret?

Det står i DJ’s etiske regler for investeringer fra 2012, at den daglige ledelse skal holde opsyn med etikken i forbundets investeringer.
Det er formand Lars Werge og direktør Linda Garlov, der har været tættest på investeringerne i den daglige ledelse. Begge mener, at Danske Capital burde have fortalt dem, at der investeres i selskaber i skattely.

»Jeg synes, vores samarbejdspartner skulle have fortalt det til mig. De ved, at vi går højt op i etiske investeringer,« har Linda Garlov sagt.
»Det kan godt lyde bagvendt, men det er jo helt nyt for mig, at de fonde ligger på Guernsey. Med den tillid, vi skal have til vores samarbejdspartner, så synes jeg ikke, at jeg har noget at skamme mig over,« sagde Lars Werge.

DJ har rutinemæssigt modtaget rapporter fra Danske Capital, som beskriver investeringerne. Forbundet har tjekket, om afkast og aktieandele var i orden, men der er ikke foretaget nogen etiske tjek, forklarede Linda Garlov i april.
»Vi kan ikke kontrollere alt, så kunne vi ikke lave andet. Vi har nogle retningslinjer, og dem forventer vi bliver overholdt. Det er det, vi betaler dem for,« sagde hun.

Danske Capital har beklaget, at DJ-ledelsen ikke føler sig godt nok informeret.
”Når Lars og Linda savner viden om konkrete forhold i DJ’s investeringsløsning hos os, som de selv vurderer er væsentlig – ja, så har vi ikke gjort det godt nok. Det kan vi gøre bedre, og det skal vi,” har presse- og kommunikationschef i Danske Capital Martin Kjærsgaard Nielsen sagt til Journalisten.

Vil det koste penge for DJ ikke at investere i skattely?

Investeringerne på Guernsey har været indbringende for DJ, og det er usandsynligt, at pengene kan investeres i noget andet, som er lige så indbringende. I 2014 gav Guernsey-investeringerne et relativt lavt afkast på 5,6 procent, men i 2013 var afkastet 17,3 procent og i 2012 28,1 procent.

Hvis hovedbestyrelsen beslutter at trække pengene ud af skattely, vil det formentlig betyde et mindre afkast. Men de skal også tage stilling til, om de vil hæve grænsen for, hvor meget DJ må investere i aktier. Den foreslås hævet fra 15 til 25 procent. Aktier betragtes generelt som mere risikable, men mere indbringende, end eksempelvis obligationer.

DJ håber samtidig at spare penge på de aftaler, man har med Danske Capital og den anden kapitalforvalter Nordea Invest.
”Målet med dette er samlet set at opnå en bedre pris for DJ’s bankforretninger," lyder det i indstillingen til hovedbestyrelsen.

Hvad sker der nu?

Formand Lars Werge og direktør Linda Garlov står bag indstillingen til DJ’s hovedbestyrelse om at stoppe alle investeringer i hedgefonde. Det skal hovedbestyrelsen stemme om fredag i denne uge.

Lars Werge har også varslet, at DJ’s politiske ledelse vil tættere på investeringerne fremover.

0 Kommentarer