59 radioteknikere ind i Dansk Journalistforbund

59 DR-teknikere fra radiohuset har nu meldt sig ind i DJ. De havner oven i den bunke på 72 DR-teknikere, som DJ har taget imod inden for de sidste tre måneder.

59 DR-teknikere fra radiohuset har nu meldt sig ind i DJ. De havner oven i den bunke på 72 DR-teknikere, som DJ har taget imod inden for de sidste tre måneder.
I denne omgang har 28 ud af 34 teknikere på P1 valgt at skifte medlemskabet i Metal ud med et i DJ. Og tallet for P2 og P3 er henholdsvis syv ud af otte og 24 ud af 30 teknikere.
Samtidig med indmeldelsen i DJ har de 59 radioteknikere meldt sig ud af Dansk Metal.
»Vi valgte at aflevere udmeldelserne personligt på Metals københavnerkontor for at demonstrere vores utilfredshed med Metal. Blandt andet deres måde at tackle overenskomstforhandlingerne på,« siger Eva Jakobsen, lydtekniker på P3, som er en af de nye DJ-medlemmer. Hun har været med til at samle ansøgningsskemaerne ind. Hun henviser til, at Metal overhørte DR-teknikernes vejledende afstemning ved forårets overenskomstforhandlinger (se JOURNALISTEN nr. 13, 98).

Metal: ingen kommentar
DR-teknikerne hører under Metals københavnerkontor, afdeling 13. Det var faglig assistent Henning Olsen, der personligt modtog de 59 nye udmeldelser, og han har ikke lyst til at tale med JOURNALISTEN om tabet af nu i alt 131 DR-teknikere.
»Vi betjener vores medlemmer, og det er dem, der betaler kontingent, og jeg gider overhovedet ikke servicere JOURNALISTEN.«
– Så må jeg jo skrive, at I ingen kommentarer har.
»Du skal overhovedet ikke skrive noget som helst,« er Henning Olsens sidste ord.
JOURNALISTEN har efterfølgende bedt Metals næstformand, Thorkild E. Jensen, om en kommentar til DR-teknikernes faneflugt:
»Det er en sag, vi drøfter i forbundet med de medlemmer, vi har tilbage i DR og afdeling 13.«

0 Kommentarer