55 forslag til Cavling inden deadline

Fristen er udløbet, og 55 forskellige journalistiske projekter er blevet foreslået som modtagere af årets Cavling-pris. Se alle forslag her

Kassen er smækket i for forslag til Cavlingprisen. Det tegnede i går til, at der ville være færre forslag, end der plejer, men i de sidste timer i dag accelererede antallet. I alt er der nu kommet 68 forslag, der peger på 55 forskellige journalistiske produktioner. Og det er noget mere end de to foregående år, hvor det blev til henholdsvis 45 og 44.

Blandt de journalistiske projekter, der er blevet foreslået af flere forskellige personer, er blandt andre Niels Sandøe og Thomas G. Svaneborg fra henholdsvis Jyllands-Posten og DR, der i bogen ’Andre folks penge’ beskriver det spekulations-cirkus, der var med til at vælte finanssektoren og kaste landet ind i en økonomisk krise. Fem forskellige personer har peget på 'Andre folks penge' som vinder af Cavling-prisen.

”Der er tale om et journalistisk arbejde, der har krævet uendelige mængder af tid og ihærdighed, gennemgang af tusindvis af dokumenter og en enorm indsigt i et særdeles indviklet stofområde, som det ikke desto mindre er lykkedes at formidle i et sprog, der er tilgængeligt for de fleste,” hedder det eksempelvis i Morten Frandsens forslagstekst.

Et navn, der går igen, er DR-journalist Line Gertsen, der er blevet foreslået for flere forskellige produktioner, for eksempel tv-dækningen af problematiske forhold omkring adoption af etiopiske børn i Danmark og brugen af ”børnehøstere”, som hun lavede sammen med Ditte Bannor Kristensen.

”Som seer har man siddet måbende tilbage, over både myndighedernes ageren og adoptionsvirksomhedernes adfærd. Havde Line Gertsen og Ditte Bannor Kristensen ikke insisteret på at bringe ikke blot historien og fakta frem i lyset, men også de menneskelige skæbner, som er involveret, havde det efter min vurdering ikke haft den gennemslagskraft, som historierne har fået,” skriver Michael Købke i sit forslag.

I den lidt mere utraditionelle ende finder man et forslag om Den Korte Avis – nyhedssitet, som Karen Jespersen og Ralf Pittelkow står bag – med henvisning til den store brugerfremgang, sitet har haft uden at få offentlig støtte til produktionen.

Ud fra de mange forslag skal Cavling-komiteen udvælge nominerede. Vinderen af Cavlingprisen udpeges i begyndelsen af 2014.

Du kan se alle forslagene her.

6 Kommentarer

Søren Bang Hansen
11. NOVEMBER 2013
Som Jeppe Juhl er jeg stærkt
Som Jeppe Juhl er jeg stærkt fortørnet - men desværre ikke forundret - over omtalen af Den Korte Avis. Dette undertiden skingre - men bestemt stærkt tiltrængte - modspil til Journalistisk Venstreparti fortjener bedre.
Poul Osmundsen
11. NOVEMBER 2013
Undskyld, Lasse Højsgaard,
Undskyld, Lasse Højsgaard, jeg har rettet smed for bager!
Jeg mente Jeppe Sørensen...
Og at Jeppe Juhl har ret i, at vi selvfølgelig har ret til at få en ordentlig beskrivelse af den argumentation, der ligger bag indstillingen af Den Korte Avis, nok nogenlunde det eneste succesrige nye medie, vi har set i Danmark i årevis.
Poul Osmundsen
11. NOVEMBER 2013
Tonen, Lasse Højsgaard, tonen
Tonen, Lasse Højsgaard, tonen...
Skyldes den for meget fredagsøl på Gammel Strand 46, eller er det bare argumentationskraften, det kniber med? I få fald kan jeg bedre forstå den ulidelige hovenhed i dit "svar" til Jeppe Juhl.
A.B.
11. NOVEMBER 2013
Den Korte Avis har skrevet en
Den Korte Avis har skrevet en kommentar om sagen her. http://denkorteavis.dk/2013/tre-tunge-pressefolk-indstiller-den-korte-avis-til-cavling-prisen/
Jeppe Juhl
8. NOVEMBER 2013
Ingen er forpligtet udover
Ingen er forpligtet udover sine evner. Heller ikke forfatteren til denne artikel. Så det er helt uden illusioner om at modtage en rationel forklaring endsige undskyldning for den tendentiøse forvanskning af motiveringen for indstillingen af Den Korte Avis, at jeg skriver dette indlæg. Jeg kan blot konkludere, at "journalisten" enten ikke har læst motiveringen eller af den ene eller anden årsag føler sig kaldet til at forvanske faktuelle kendsgerninger. de få læsere, der måtte være af dette sekteriske blad, der helt øjensynligt ikke ønsker at være et bredt talerør for alle sine medlemmer, kan jo selv drage deres konklusioner ved at læse motiveringen, der ses her:

"Motivation for at indstille ”Den Korte Avis” til cavlingprisen 2013.

Netavisen Den Korte Avis udkom for første gang den 29. januar 2012. Den var og er ejet og redigeret af Karen Jespersen og Ralf Pittelkow. Avisen blev startet med meget små midler. Der var ingen udefra kommende finansiering.

Formålet med udgivelsen var at udvikle en anderledes avis, der havde en meget selvstændig journalistisk profil, og som kunne flytte hegnspæle i samfundsdebatten. Håbet var, at avisen ad den vej kunne trække stadig flere læsere, trods de beskedne ressourcer.

Dette håb er mere end rigeligt gået i opfyldelse. I august måned 2012 havde Den Korte Avis 83.000 unikke besøgende ifølge Google Analytics. I oktober 2013 – altså kun lidt over et år efter - var der 377.000 unikke besøgende, mere end en firedobling!

De beskedne midler (DKA modtagern ingen mediestøtte) taget i betragtning, er dette nærmest en sensationel udvikling.

Succesen er i høj grad skabt ved at bruge kræfter på emner, som andre medier forsømmer, og ved at lægge originale vinkler på velkendte emner. De to ting i forening har ført til, at Den Korte Avis allerede har formået at være de første og nogle gange de eneste med en række historier og vinkler – jævnfør det indsendte materiale.

Avisen rummer originale og knivskarpe politiske analyser, dramatiske beretninger fra hverdagen, belysning af centrale samfundstendenser, sjov og ballade og løjerlige hændelser, stærke holdninger med mod til at være politisk ukorrekt.

Formen er kort, klar og skarp. Den kombinerer information og analyse på en ny måde. Ambitionen er at integrere nyheder og analyse inden for rammerne af samme artikel. Sådan at nyhederne så vidt muligt bliver sat i perspektiv med det samme. Det gør avisen mere slagkraftig, ufordrende og debatskabende.

I begyndelsen var en stor del af avisen præget af stof, som var mere tidsaktuelt end dagsaktuelt. Men den er gået stadig længere med at være helt fremme i forhold til nyhedsstrømmen.

Der findes i den danske medieverden således ikke noget, der tåler sammenligning med avisens tophistorie, der normalt vedrører politiske emner.

Den er skrevet lige op til avisens udgivelse omkring kl. 8 om morgenen. Det vil sige, at den har det absolut seneste nye med, og det bliver vel at mærke sat ind i en analytisk ramme, som ingen andre kan matche på dette tidspunkt af dagen.

Den Korte Avis repræsenterer således en markant fornyelse af det danske mediebillede. En fornyelse, som på rekordtid har opnået en betragtelig læserskare – til trods for særdeles sparsomme ressourcer.

Den Korte Avis er en nyskabelse i dansk presse, et engageret, begavet og nødvendigt frisk pust, der på alle måder lever op til forudsætningerne for at modtage dansk presses fornemste pris."

Flere