5,3 procent af DJ’s medlemmer er ledige

De seneste ledighedstal fra Dansk Journalistforbund viser, at ledigheden er uændret sammenlignet med samme måned sidste år, mens den danske ledighed er faldet. Se her, hvilke kredse og specialgrupper i DJ som har størst og mindst ledighed

Den gode nyhed er, at bruttoledigheden for DJ’s medlemmer ikke stiger. Den knap så gode nyhed er, at ledigheden heller ikke falder, som den ellers gør på det danske arbejdsmarked generelt.

5,3 procent af DJ’s medlemmer var ledige i juli i år, hvor de nyeste tal stammer fra. For hele det danske arbejdsmarked lå den gennemsnitlige ledighed i samme måned en smule lavere på 5,1 procent, ifølge Danmarks Statistik

Men hvor ledighedstallet for DJ’s medlemmer er præcis det samme som i juli sidste år, er landsgennemsnittet faldet fra 5,7 procent i 2013.

Ser man på specialgrupperne i DJ, er Visuelt Forum og TV Gruppen de grupper med den højeste ledighed målt i procent med henholdsvis 7,0 og 6,0 procent ledige medlemmer. Det svarer i antal til, at der er 30 ledige medlemmer i Visuelt Forum og 59 ledige i TV Gruppen.

Lavest er ledigheden for Bladtegnere og i Distriksbladgruppen. Begge grupper tegner sig ifølge DJ's tal for en ledighed på 0,0 procent. De to grupper er dog også de mindste i DJ med henholdsvis 36 og 42 medlemmer i alt.

Ser man på ledigheden fordelt på kredsene i DJ, er den højest for den østjyske Kreds 4, som har en ledighedsprocent på 6,9 procent.

0 Kommentarer