500 journalistjob forsvundet på 5 år

Ifølge beregninger foretaget af medieforsker Erik Nordahl Svendsen er der 13 % færre journalister til at lave nyheder i 2012 end i 2007. Baggrunden er tal fra DJ's lønstatistik

”Tendenserne i nyhedsmediernes journalist-tal er så alarmerende, at vi er nødt til at se på sagen, selv om data hverken er fuldstændige eller uden fejl. Hvad er der sket de sidste fem år, efter at den økonomiske krise og Googles forfærdelige annonceran har sat deres spor?”

Sådan lyder en af konklusionerne i en analyse over udviklingen i antallet af journaliststillinger fra 2007-2012, som medieforsker Erik Nordahl Svendsen har foretaget i et blogindlæg på journalisten.dk.

DJ ligger ikke selv umiddelbart inde med tal for udviklingen i antallet af journaliststillinger. Erik Nordahl Svendsen har derfor selv analyseret udviklingen ved hjælp af DJ's lønstatistik for de enkelte år.

På den baggrund når han frem til, at:

”Der er 13 % færre journalister til nyheder i 2012, end der var i 2007. Faldet er lige stort for landsdækkende og for lokale medier, og det står værst til i de private medier, altså dagbladene, som ellers producerer de fleste friske nyheder.”

”Det bekymrende hovedresultat er, at 527 journalistjob eller 13 % er forsvundet fra nyhedsmedierne siden 2007. (…)Kerneproblemet er, at en ny nyhed kræver journalistisk indsats, og den er der mindre af.”

”Umiddelbart er tilbagegangen størst hos de private, nationale medier med et tab på 238 stillinger eller 19 %.”

”Lukningen af Nyhedsavisen og Urban samt sammenlægningen af MetroXpress og 24Timer kostede 107 journalistjobs. Men også de betalte aviser har skåret ned, f.eks. Ekstra Bladet og BT med tilsammen 50 stillinger.”

”Ude i landet er der langt færre journalister end i hovedstaden, og tallet er faldet fra 1657 jobs i 2007 til kun 1440 i 2012 eller med 13 %. Der er altså i dag meget færre journalister til at betjene de næsten fire mio. danskere, som ikke bor i hovedstaden, og til at holde øje med deres mange kommuner, virksomheder og myndigheder.”

Tallene skal tages med det forbehold. Fx kan sammenligning af andre år – fx 2006 sammenlignet med 2011 – give et andet billede.

Faldet i antal journalistjobs i nyhedsverdenen kan desuden reelt være større. Det gælder, hvis den mediekonvergens, der har fundet sted, har betydet, at nogle journalister i stigende grad bruger tid på administrativt at fylde medieplatforme med versioner af den samme historie, i stedet for at lave opsøgende journalistik.