500 flere DJ-medlemmer

Dansk Journalistforbund vokser i øjeblikket, og samtidig bliver der færre fuldtidsledige medlemmer. Det viser en helt ny opgørelse fra DJ. I november vil medlemstallet nå op på 13.537 medlemmer.

Dansk Journalistforbund vokser i øjeblikket, og samtidig bliver der færre fuldtidsledige medlemmer. Det viser en helt ny opgørelse fra DJ. I november vil medlemstallet nå op på 13.537 medlemmer.

Dansk Journalistforbund (DJ) er inde i en særdeles positiv udvikling. Mens andre forbund oplever medlemsflugt er udviklingen den stik modsatte for DJ. Siden november sidste år er antallet af medlemmer, der betaler fuldtidskontingent, steget med 500. Dermed er antallet af medlemmer, som betaler fuldtidskontingent oppe på 10.053.

Samtidig går det stadig bedre for de nyuddannede med at komme igang på arbejdsmarkedet. Ud af de 343 journalister, der er uddannet fra en af de tre journalistuddannelser i Danmark i løbet af 2007, var der 45 ledigmeldte i oktober måned. Det svarer til en fuldtidsledighed på 9,2 pct.

Og hvor den samlede ledighed (beregnet fuldtidsledighed) nåede op over 11 pct. i 2003 er den i dag nede på 6,1 pct. Altså næsten en halvering.

Tilbage i 1999 var tallet dog endnu lavere. Den gang var ledigheden blandt medlemmer af Journalisternes A-kasse nede på 4,5 pct.

Du kan se udviklingen for de enkelte faggrupper, for de geografiske kredse og udviklingen seks år tilbage via dette link. Her er de seneste tal dog endnu ikke medtaget.

0 Kommentarer