search

50 studerende fik ingen praktik på Panikdagen

Usædvanligt mange studerende fik ingen praktikplads på Panikdagen i går. De kan ende på tvungen orlov. »I hvert fald halvdelen tror jeg ikke på, vi kan finde en plads til,« siger praktikkoordinator Pia Færing. DJ: "Hvis I overhovedet har muligheden, da find en ny plads til en af de 50 studerende"

I går fik næsten 250 journaliststuderende praktikpladser, da den halvårlige Store Match Dag – måske bedre kendt som Panikdagen – løb af stablen.

Men der var for få praktikpladser. Det betød, at 50 studerende måtte gå hjem fra Panikdagen uden en praktikplads. Det oplyser praktikkoordinator for de tre journalistuddannelser, Pia Færing, til Journalisten. Hun vurderer, at det ser sort ud at finde pladser til alle de 50 studerende, der mangler. Det kan betyde, at de ender med tvungen orlov.

»Situationen er stadig meget uafklaret, men jeg tror, det bliver rigtig svært. I hvert fald halvdelen tror jeg ikke på, vi kan finde en plads til. I 2010 var vi også 50 pladser nede – men der endte det med at løse sig. Den mavefornemmelse har jeg ikke i år,« siger hun.

Ingen kræsenhed

Forskellen fra dengang til nu er, at samtlige pladser i år blev besat. Tidligere har det været sådan, at Panikdagen ikke kun efterlod en række studerende uden en praktikplads, men også en række medier uden praktikanter. Det gav mulighed for at lave nye match efter selve panikdagen – men den mulighed har Pia Færing altså ikke i år.  

»Det er meget usædvanligt, at de studerende i år faktisk tog, hvad der var. Nu kan redaktørerne ikke sige, at de ikke gider hjælpe de kræsne,« siger Pia Færing, som samtidig håber, at netop den situation måske gør det en smule nemmere, når hun nu skal rundt med hatten til medierne:

»Det er altid svært at appellere til mediemarkedet om at klemme balderne sammen og oprette flere praktikstillinger, hvis de samtidig kan se i statistikken, at de studerende er kræsne. Men nu kan vi gå til dem med en ren appel, om vi ikke skal prøve at hjælpe de her unge mennesker,« siger hun.

De offentlige sparer praktikanten  

Pia Færing oplyser, at det især er kommunikationsafdelingerne i kommuner, regioner og ministerier, der har sparet praktikantstillingen i år. De kommer oven i de magasinstillinger i mediehuse som Bonnier og Benjamin, som blev skåret væk under finanskrisen og ikke er kommet igen siden.

»I år har vi mistet meget af det offentlige arbejdsmarked og mange af de små steder – og dem tror jeg ikke, vi får igen. Ren økonomi, lyder forklaringen – de er simpelthen nødt til at skære ned,« fortæller hun.

Men har I fra uddannelsernes og praktikudvalgets side været gode nok til at få arbejdspladserne overbevist om, at de skal tage en praktikant?

»Jamen, hvad er målestokken for, om vi har gjort nok? Er det, at de rent faktisk siger ja, når vi spørger dem? Det har vi jo i hvert fald ikke fået dem til at gøre. Men vi har gjort en masse for det,« siger Pia Færing.  

Hun fortæller, at erfaringerne viser, at en vis andel af de studerende uden praktikplads efter panikdagen alligevel finder en plads via eget netværk eller ved at rejse til udlandet. Derudover håber Pia Færing i år, at nogle af de medier, der netop har fået mediestøtte, kan overtales til at oprette en praktikantstilling.

Opråb fra DJ: Find pladserne

I DJ appellerer næstformand Lars Werge til, at uddannede kolleger og arbejdsgivere hører de studerendes råb om hjælp og opretter en praktikplads, hvis de har mulighed for det. Ikke kun for de studerendes skyld, men også for at give arbejdspladsen et løft.

”Vi ser for det meste, at praktikanterne tilfører nyt liv til redaktionerne og kommunikationsafdelingerne. De kommer med smittende energi og en enorm nysgerrighed. De vil lære faget, men kan allerede ret meget – og har viden om nye journalistiske platforme og metoder. Derfor oplever vi ofte, at de tilfører strejf af ny og sund kultur – samtidig med at de knokler med produkterne og endda kan løfte kvaliteten," udtaler han i en mail til Journalisten og tilføjer:

"Derfor: Hvis I overhovedet har muligheden, da find en ny plads til en af de 50 studerende."

Formanden for praktikudvalget, journalistisk direktør i Danske Medier Christian Kierkegaard, håber også meget på, at medierne vil slå nye praktikpladser op i de kommende uger, så de kan redde nogle af de studerende fra tvungen orlov.

"Hvis det ikke sker, betyder det for de fleste af uddannelserne, at de studerende må tage orlov et halvt år, og de skal så søge om et halvt år sammen med det næste hold. Det vil forstærke problemerne yderligere," udtaler han på Danske Mediers hjemmeside.

Kommentarer
11
Jørgen Paludan
25.04.14 10:13
Mon ikke at de ender i gratis
Mon ikke at de ender i gratis praktik. Det er jo fremtiden for både de studerende og færdiguddannede journalister, som på den måde kan få lov til at arbejde gratis for for eksempel licensfinansierede DR.
Fremhævet af Journalisten
Ole Bjærge
25.04.14 10:26
Man kunne jo også forestille
Man kunne jo også forestille sig, at en løsning på problemet kunne være, at man oprettede færre uddannelsespladser. Måske ligefrem et antal som stod i et reelt forhold til den virkelighed, som mediebranchen lever i.
Fremhævet af Journalisten
Peter Eriksen
25.04.14 11:35
Der er stor ledighed og
Der er stor ledighed og masser af kolleger, der ryger ud af dagpengesystemet. Samtidig opretter man flere og flere uddannelsespladser. Men forbundet tænker kun på at få flere medlemmer - ikke på medlemmernes jobsituation.
Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
25.04.14 12:12
Kære Jørgen Paludan - som
Kære Jørgen Paludan - som journaliststuderende er det ikke en mulighed at gå i praktik uden løn, da man er omfattet af Praktikantaftalen.
Kære Ole Bjærge - der er for mig ingen tvivl om, at fremadrettet skal der tænkes nyt både på grund af en situation som den opståede, og som følge af, at strukturen har en del sæsoner på bagen og godt kunne trænge til en revision og forandring. Men det løser jo ikke det aktuelle problem.
Kære Peter Eriksen - det er nu ikke DJ, der opretter flere og flere uddannelsespladser. Til gengæld er det korrekt: Dem, der er, vil vi gerne organisere i forbundet
Fremhævet af Journalisten
Mette Glud
25.04.14 12:16
I har muligvis ret i, at
I har muligvis ret i, at uddannelserne bør optage færre studerende fremover, men det hjælper jo ikke dem, der lige nu står uden praktikplads. Vi skal have mulighed for at gennemføre den uddannelse, vi er i gang med. Og nej, vi skal ikke i gratis praktik, for selvom vi er studerende, er vores arbejdskraft værdifuld. Desuden bliver der ikke udelukkende optaget flere studerende - sidste år optog SDU færre.
Fremhævet af Journalisten
Peter Storgaard
25.04.14 13:57
At der bliver oprettet flere
At der bliver oprettet flere og flere uddannelsespladser, er ikke korrekt. I hvert fald ikke, hvis man taler om journalistik. DMJX har samme optag, som de har haft de senere år. SDU har, som Mette skriver, optaget færre, og RUC holder også niveau, hvis man tager højde for en enkelt årgang med fejl i optagelsesproceduren. At man så muligvis bliver nødt til at tilpasse optaget i fremtiden, kan dog ikke udelukkes, men det kan de nuværende studerende, som står uden praktikplads, ikke bruge til noget.

Ulønnet praktik er ikke en løsning, som Mette og Lars så fint skitserer.

Problemet med manglende praktikpladser er der, og det skal naturligvis løses. Jeg bakker fuldt ud op om Lars Werges opfordring til de danske mediearbejdspladser. Samtidig vil jeg opfordre mine sikkert ret frustrerede medstuderende om at overveje muligheden for at søge til udlandet, hvis det overhovedet giver mening i deres situation. Jeg har i hvert fald kun fået positive tilbagemeldinger fra de studerende, der tidligere har benyttet sig af den mulighed.

/Peter Storgaard, næstformand i KaJ Medie- og Journaliststuderende
Fremhævet af Journalisten
Peter Eriksen
25.04.14 14:27
Lars Werge. DJ sidder i DMJX'
Lars Werge. DJ sidder i DMJX' bestyrelse. Det er faktisk dig. Så alle beslutninger om nye uddannelser på DMJX kommer forbi dit bord. Siger du, at DJ altid har stemt nej, når der er kommet forslag til udvidelse af antallet af uddannelser eller antallet af studerende? Hvad med den nye kommunikationsuddannelse? Er det ikke 105 nye studiepladser, som I har stemt ja til der? Førhen kunne journalistuddannede søge den vej. Det mindsker I muligheden for fremover.
Fremhævet af Journalisten
Ole Bjærge
25.04.14 17:22
Nej, det løser ikke det
Nej, det løser ikke det akutte problem, men det overstiger min fatteevne, at man ikke for flere år siden begrænsede optaget på journalistuddannelserne.
Fremhævet af Journalisten
jan August Hillers
25.04.14 19:55
De fleste uddannelser med
De fleste uddannelser med praktik har masser af unge, der aldrig får praktik og som så enten forlader faget eller får en slags specielt tilrettelagt praktik på skolen. Der er vel intet der siger, at journalistelever skulle stilles anderledes end feks kokkeelever.
Nu er faget så tilsyneladende nået dertil, at mængden af elever, der skal have praktikplads, er blevet for høj - selv med de mere og mere mærkelige praktikpladser, der godkendes.
Synd for de unge - ligesom i de mange andre brancher hvor det samme er almindeligt.
Fremhævet af Journalisten
Mathias Svane Kraft, fmd. i DJ RUC
26.04.14 13:43
Mens vi alle diskuterer
Mens vi alle diskuterer langsigtede løsninger på problemet har vi i Danske Journaliststuderende lavet en side, der skal give medierne overblik over de studerende, som lige nu og her stadig er praktiksøgende.

Den kan I se her: http://djstud.dk/udvalg-i-djstud/Praktiksogning/
Fremhævet af Journalisten
Morten Beering
27.04.14 21:21
Mange har nok valgt at
Mange har nok valgt at ansætte en knalddygtig universitetspraktikant, der til forskel fra journalisterne ikke skal have løn.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen