5 bud på fremtidens netavis

Journalisten sætter ansigter på fem af de personer, der holder tømmerne til fremtidens primære nyhedskilde: Online-medierne. Hvem er de, hvad vil de, hvor vil de hen med deres medie. Og hvad vil de have os andre til at gøre?  

Journalisten sætter ansigter på fem af de personer, der holder tømmerne til fremtidens primære nyhedskilde: Online-medierne. Hvem er de, hvad vil de, hvor vil de hen med deres medie. Og hvad vil de have os andre til at gøre?

 

Erling Tind Larsen Webredaktør, Ekstra Bladet

Erling Tind Larsen lavede oprindeligt magasiner på Bonniers, blandt andet Computer for alle. I 2000 kom han til Ekstra Bladet for at skrive et net-tillæg til avisen, men blev flyttet over til Eb.dk. Han blev redaktionschef i 2001 og redaktør i 2006.

Begyndelsen

»Indtil 2000 var Eb.dk et reklamesite for avisen, og så havde man ansat nogle sportsjournalister til at levere sportsnyheder. Der går historier om, at de manuelt sad og indtastede tennis-resultater hele natten. De mente, at man burde kunne finde resultaterne. Da jeg kom, fik vi også nyheder, men jeg tror godt, jeg kan garantere, at så sent som i 2003 ville chefredaktionen ikke vide, hvad der var på net-forsiden. «

Webjournalistik

»Uanset hvilket medie, vi kigger på – i fremtiden bliver det sikkert e-paper eller noget andet – så vil nyheder være centralt. Vi vil kræve tilgængelige nyheder til vores device. Ofrene bliver de lange feature-artikler, der vil finde deres naturlige plads i aviser eller magasiner. Nettet er et sted, hvor du laver korte tekster. Hvis du vil underholdes i længere tid, ser du det på tv. Hvis du vil læse lange artikler, gør du det på tryk.«

Subsites

»For tre-fire år siden var der en tendens til at løbe efter alting – community, webshop og så videre. Vi mistede fokus. Så lagde vi en strategi: Eb.dk skal være nyhedsdistributør. Hvad skal vi så med Na-tionen. dk? Det skal vi bruge til at være i kontakt med danskerne og have et sted, hvor folk kan komme af med deres historier. Vi fravælger hele spil-universet og dating, selvom vi godt ved, at der er masser af trafik og penge i det. Vi vil godt have sex-trafikken, men for sig, så vi har oprettet et site, der hedder Side6.dk.«

Webbens status

»Vi på nettet følte tit, at vi var sådan nogle B-journalister – i hvert fald, at det var sådan, papir-journalisterne så på os. I dag har mange af vores gamle og erfarne journalister fået øjnene op for mediet og genfundet glæden ved faget, fordi de kan komme først med nyhe-den. Der er gået sport i at slå Ritzau i at breake nyhederne.«

Økonomi

»Vi kørte med gigantisk underskud de første år, men siden 2003 har vi haft overskud, og vi har for længst indtjent det underskud, vi startede med. Eb.dk er en god og sund for-retning. I år bidrager vi med 10 procent af overskuddet, og vi regner med, at det er fifty-fifty i forhold til bladet i 2009 eller 2010.«

Ekstrabladet.dk

• 50 medarbejdere er tilknyttet produktion af web-indhold, heraf 25 journalister

• 861.189 brugere i uge 39 ifølge FDIM

• Leverer også til Box.dk og Side6.dk ud over subsites som Nationen.dk og Eb.tv

Eva Rymann Redaktionschef, TV 2

Eva Rymann blev uddannet fra DJH i 1997 og startede som radiojournalist på Radio 2. Herefter kom hun til TV 2 som reporter og var med til at trykke på knappen, da Tv2.dk blev født den 14. oktober 1998.

Begyndelsen

»I starten tilhørte nettet nørderne, og snakken var mere om form end indhold. Man følte, man var nødt til at være med på vognen, men de færreste medier troede, der var penge i det. Gennembruddet kom med 9/11. Da følte jeg, man gik fra at være sekundær til primær i forhold til modtagerne, og man kunne noget, andre medier ikke kunne – man kunne fortælle historien øjeblikkeligt som
en live-reporter i radio eller tv.«

Brugere

»Vi har netop lanceret 1234.tv2.dk, som er vores måde at lave brugerinvolvering på. Brugerne laver selv historier, der redigeres af en journalist og en fotograf. Her kan jeg virkelig se den force, nettet har. Det er farvel til de gængse nyhedskriterier og goddag til 'talk of the town' – kriteriet bliver, hvad folk taler om. Journalisten kommer mere i øjenhøjde og bliver en nyhedguide i stedet for den at være klassisk gatekeeper.«

Webjournalistik

»Breaking news og rolling news er det, vi satser på. På Nyhederne.tv2.dk orker folk ikke mere end tre skærmbilleder. På nichesites har man derimod en helt anden tolerance over for lange ting. Det bedste eksempel er Steffen Jensens blog om Mellemøsten. Det er kilometer-lange blogindlæg, og folk elsker det. Så vi prøver at udvikle nogle nicher, hvor man kan komme med længere ting, analyser, blogs eller andet.«

Fremtiden

»Jeg ser udfordringen i det, man kan kalde sociale medier. I øjeblikket bugner det med henvendelser til mig om Facebook-venskaber. Der kan være en generation, der ikke bruger medier til nyheder, men til noget andet. Og hvad skal man så som journalist – mase sig ind eller bare observere? Jeg tror, man skal passe lidt på med at mase sig ind. Journalister skal være der for at opfange, hvad
der interesserer folk, og bruge det som afsæt til historier. «

Tv2.dk

• 14 journalister er tilknyttet produktion af web-indhold

• 800.509 brugere i uge 39 ifølge FDIM

• TV 2 har løbende 70-80 subsites som Sputnik.dk, 1234.tv2.dk og Bilzonen.dk

Michael Arrebo Redaktionschef, Politiken

Michael Arrebo tilbragte et år i San Francisco fra 1996-97, hvor han med undren så busreklamer, der kun viste en hjemmesideadresse. Der blev hans interesse for mediet tændt, og da han kom hjem, blev han ansat til at sætte skub i Århus Stiftstidendes net-satsning. I 2001 kom han til Politiken.

Begyndelsen

»Politiken.dk var en lille redaktion på fire mand, der sad oppe under lof-tet, men blev rykket ned, da jeg kom. Vi sad så i et hjørne af redaktions-sekretariatet og levede vores eget liv. Det var ikke meget, vi kunne gøre med fem mand. I starten sad vi nærmest og lagde Ritzau-telegrammer på om kap med de andre.«

Webjournalistik

»Vi satser benhårdt på nyhedsopdatering, og vi har haft en fænomenal trafikfremgang på noget så grundlæggende som at lave nyhedsjour-nalistik med kvalitet. Det er en fantastisk positiv historie. Det var ikke en datingportal eller et kæmpe skrabespil. Det var noget så enkelt som nyhedsjournalistik.«

Organisation

»Vi tror ikke på bi-medialitet. Vi tror ikke, den enkelte journalist kan rumme at lave nogle nyheder om formiddagen og så skrive den forkro-mede avis-version, inden de skal hjem og hente børn. Det bliver hverken godt på net eller på papir. Vi har to ligeværdige medier med forskellige muligheder og markeder, og de skal rendyrkes på hver sin platform.«

Webbens status

»Vi har aldrig fået så mange kvalificerede ansøgere til vores web-stil-linger som nu. Men print-journalister har generelt stadig svært ved at se det attraktive i at arbejde på net. Det er meget få, der opsøger det af sig selv. Der findes endnu et hierarki for, hvad der er fint at lave som journalist. Vi ser det også hos vores praktikanter, der på forhånd ikke er begejstrede for at skulle på net-redaktionen. Det er de så bagefter.«

Fremtiden

»Nettet bliver et ligeværdigt journalistisk medie med tv og trykte medi-er, det er jeg helt overbevist om. Men jeg tror ikke, journalistikken bliver sådan en flash-fil, hvor du går rundt i et 3D-univers og hører lidt lyd og ser lidt video og så videre. Den galej er jeg ikke på.«

Politiken.dk

• 36 journalister er tilknyttet sitet, hertil kommer praktikanter, tekni-kere, sælgere med videre

• 334.416 brugere i uge 39 ifølge FDIM

• Leverer også Tjek.dk og Ibyen.dk

Troels Behrendt Jørgensen Online-chef, Berlingske Tidende

Troels Behrendt Jørgensen var ansat på DR Radioavisen, men i 1998 begyndte han efter eget ønske at la-de sig udlåne til Dr.dk/nyheder, hvor han blev fastansat i 1999. Han var med til at udvikle sitet fra bunden og var på DR indtil august, hvor han blev ansat som online-chef på Berlingske Tidende.

Begyndelsen

»De første år var vi meget frustrerede over manglen på ressourcer. DR havde ingen webdesigner, og vores cms-system kunne ikke andet end lægge nyheder på nettet. Men så måtte vi gøre det selv, og vi satte os ned og lærte det mest basale. Set udefra har det formentlig lignet noget for-færdeligt klamp, men vi fik eksperimenteret med nogle fortælleformer.«

Webjournalistik

»Nettet er velegnet til nyhedsoverblik i den korte form. Man låner noget af folks arbejdstid, som de egentlig ikke havde tænkt sig at bruge på ny-heder, så det skal ikke være langt. Jeg synes, det er superspændende med de amerikanske sites, hvor man skal klikke sig igennem flere sider. Men det er ikke der, vi er lige nu. Som magasin-medie tror jeg ikke, de danske net-brugere er lige så langt som de amerikanske.«

Profil

»Jeg kan se forskel på avisernes websites. Man kan se forskel i priorite-ring og vinkling af historierne. Jeg synes, vi har en klar prioritering af det politiske stof og af business-stoffet i kraft af Business.dk. Der er stadig me-get fællesstof, og det er udfordringen – at komme væk fra fællesstoffet.«

Organisation

»Det er ikke godt at bygge en mur, hvor journalisterne på den ene side får lov at skrive alt det fine, mens de andre måske betragtes som et min-dre led i fødekæden. Det, tror jeg, er meget skadeligt for en virksomhed. Omvendt tror jeg heller ikke på, at Ber-lingske. dk, Business.dk og Erhvervsbla-det. dk kan klare de udfordringer, de står over for, uden en vækst i antallet af folk med 100 procent web-kompetencer. Et site skal bestå af forskellige fag-grupper ligesom en avis. Det kan man ikke bare bemande med journalister.«

Communities

»Community-tanken er spændende, det er ingen hemmelighed. Mit eget forbillede er Newsvine. com, hvor Associated Press leverer nyheder, men enhver kan oprette sig som blogger og feeder til sitet. Det er måske ikke lige sådan, man kan forestille sig Berlingske.dk. Men det er et fint eksempel på integration af community og nyheder.«

Berlingske.dk

• 12 medarbejdere er tilknyttet sitet, men alle journalister på Berling ske Tidende bidrager til indholdet

• 185.832 brugere i uge 35 ifølge FDIM

• Leverer også Business.dk, AOK.dk og Erhvervsbladet.dk  

 

Henrik Rewes Chef for Nye medier, Nordjyske Medier

Henrik Rewes var efter manges mening forud for sin tid, da han skrev hovedopgave på DJH om online-journalistik i 1997. Han blev hentet ind af JP, der som det første store dagblad var gået på nettet året før. I 2003 kom han til Nordjyske Medier.

Begyndelsen

»Det var næsten mere af PR-værdi, man gjorde det. Ledelsesmæssigt var ambitionerne ret begrænsede. Attituden var: Nogle siger, vi skal gøre det; vi kan se interna-tionale magasiner skri-ver om det; så må vi hellere være til stede.«

Profil

»Vores profil er lokal og bliver det mere og mere. Det er her, vi kan distancere os fra de landsdæk-kende medier. Vi er i fuld gang med at decentralisere online-produktionen, så de lokale centre styrer deres egne websites. Det første mål, vi satte, var at blive det største nyhedssite i Nord-jylland, og det er vi uden sammenligning.«

Økonomi

»I 2008 går vi økonomisk efter en nul-løsning. Vi kunne godt pine et over-skud ud, men vi vælger at investere rigtig meget i nettet. Det er en anden situation, end når jeg for år tilbage skulle stå foran en direktion. Så blev jeg tør i munden, når jeg nåede til indtægtsdelen. I dag kan man sige me-get præcist, hvad man forventer at kapitalisere ud af en brugerstigning.«

Webjournalistik

»Det er breaking news, der har drevet nettet frem, men det kan meget mere. Også undersøgende journalistik, især i public journalism-form. Vi har selv haft nogle sjove eksempler, blandt andet et projekt om forladte huse i Nordjylland, der gav en masse brugerinteresse. Det er ikke den klas-siske undersøgende journalist, der kryber langs husmurene. I dag vil det typisk være en journalist, der blogger om sin efterforskning og løbende får læserinputs.«

Fremtiden

»Online-tjenester – uanset om det er mobiltelefoner eller pc-skærme – vil komme til at sammenkæde information. Når jeg først har sporet mig ind på et emne, vil jeg blive tilbudt meget mere. Konkurrence-parameteret i fremtiden bliver at give brugerne den bedste service

Nordjyske.dk

• 12 medarbejdere er tilknyttet web, nyhedsproduktionen ligger i fælles redaktioner

• 49.703 brugere i uge 39 ifølge FDIM

• Leverer også Ditcentrum.dk, 24nordjyske.dk, Friii.dk, Nordjyskedating.dk, Nordjyskeugeaviser.dk, Nordjyskebiler.dk, Nordjyskejob.dk og Nordjyskeklubber.dk

0 Kommentarer