search

5.000 kroner for re-design af fodboldmagasin

Magasinet Sjællandsk Fodbold fik en grafisk forvandling til spotpris, fordi redaktionen selv lavede udkastet og ledede processen. »Fordi vi er et organisationsblad, vidste vi, at vi skulle forsvare hver en krone, vi brugte,« siger redaktør Peter Vest Hansen

Fodbold-magasinet Sjællandsk Fodbold har for 5.000 kroner udskiftet sin grafiske indpakning. Linjen er, at magasinet i højere grad end tidligere skal sælge sit indhold med gode rubrikker, flere indgange til artiklerne og billeder, der bærer læseren ind i den enkelte historie og hele vejen gennem magasinet.

Pris for re-design: 5.000 kroner.

Det var et projekt, der kun lod sig gøre, fordi den to personer store redaktion bag Sjællandsk Fodbold selv gjorde »fodarbejdet«, beskriver ansvarshavende redaktør og journalist Peter Vest Hansen:

»Bolden lå på vores banehalvdel. Kravet fra vores layouter og trykkeri var, at vi skulle være helt klar over, hvad vi ville, og drive processen selv. De stod så på sidelinjen som kvalificeret medspiller, finpudsede vores oplæg og fik det tekniske til at spille.


NYT DESIGN: Det nye design skulle give et enklere udtryk med mindre tekst og færre elementer. Blandt andet er logoets format ændret, titlen rykket, fonten skiftet ud, udgivelsesdata nedtonet og tema fremhævet på den nye forside.

Fra ˈkirkebladˈ til magasin

Sjællandsk Fodbold er et fodboldmagasin under DBU Sjælland med et oplag på 3.500 og fire årlige udgivelser.

Målgruppen er frivillige fodboldtrænere, ledere, dommere, spillere og andre, som interesserer sig for breddefodbolden på Sjælland.

Magasinet er også en informationskanal med lang anciennitet. Sjællandsk Fodbold udkom første gang i 1943, men dengang som et slags ˈkirkebladˈ, det vil sige som medie for officielle meddelelser fra det daværende Sjællands Boldspil-Union.

»I de mellemliggende 72 år har bladet udviklet sig til et reelt magasin med historier fra klubberne. Men forhistorien gør også, at der først i de senere år er tænkt over, hvordan bladet skal præsentere sig, fordi udgangspunktet var ren information,« siger Peter Vest Hansen.

Behovet var altså stort, men midlerne ganske begrænsede til at gentænke udtrykket:

»Fordi vi er et organisationsblad, vidste vi, at vi skulle forsvare hver en krone, vi brugte. Et gennemgående re-design var ikke en mulighed. Så vi bad vores trykkeri og layouter om et oplæg i et leje, hvor vi kunne være med,« siger Peter Vest Hansen.

Det er virksomheden Zeuner Grafisk, der i årevis har layoutet og trykt Sjællandsk Fodbold. Det gamle samarbejde var én forudsætning for den lave pris.

»Vi kender jo hinanden, og de havde på forhånd en forståelse for vores tanker og idéer,« siger Peter Vest Hansen.

Den vigtigste forudsætning var dog, at redaktionen gjorde det meste selv.

Alle kan gøre det samme

Blandt ændringerne i det nye layout er logoet, der er gået fra tre farver til to, magasinets navn har skiftet plads på forsiden, teksten er skåret ned i kolofonen, indholdsfortegnelsen er gentænkt, artiklerne har fremhævede citater, og der er i det hele taget mere luft, mere foto og mindre tekst.

Det præcise udtryk blev fundet ved, at redaktionen selv lavede et grafisk mock-up af ønskedesignet til Zeuner Grafisk.

Først herefter finpudsede trykkeriet designet blandt andet ved at tilrette fonte og skabe de korrekte afstande og tilstrækkelig luft omkring artiklerne.

Peter Vest Hansen var godt hjulpet af, at redaktionens anden medarbejder, Rie Døllner, har en del erfaring med grafisk arbejde.

Men i princippet mener han, at de fleste magasiner af kaliber som Sjællandsk Fodbold kan kopiere modellen og få et re-design for en overkommelig pris:

»Det vigtigste er, at man ikke lader sig bremse af, at processen kan virke som en stor mundfuld, der koster mange penge og en masse tid. Mindre kan også gøre det, og man kan opnå gode resultater ved at rydde op i sit udtryk og give magasinet en journalistisk stramning,« siger han. 

GAMMELT DESIGN: Magasinet Sjællandsk Fodbold er 72 år gammelt, og det grafiske design bar langt op i tiden præg af den gamle historie.

 

Kommentarer
25
Per Roholt
27.06.15 14:14
Gode tips om, hvordan man
Gode tips om, hvordan man undgår udgifter til professionelle grafikere og kreative designere. Glæder mig til artiklen om billige fotos og tekster til nedsat pris.
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager, redaktør
28.06.15 17:16
Kære Per

Kære Per

Forstår sådan set godt din reaktion. Det var en sjovere verden, hvis man altid kunne få penge til det, man gerne vil. Det kender jeg godt :-)

Men ligesom strudsen jo ikke kan fornægte verden, selv om den stikker hovedet i busken, så kan man jo heller forbyde ambitiøse DJ-medlemmer, der har et lavt budget, at forsøge at løfte kvaliteten af deres udgivelse.

Og så skal man jo notere, at der er skudt rigtigt mange timer i projektet. Det er bare ikke grafikeren, der koster. Det er den fastansatte, der måske har arbejdet over og måske hevet lidt af betalingen hjem med afspadsering, der har skaffet finansieringen.

Synes du det var bedre, at Journalisten ikke beskrev hvordan medlemmer i organisationer, hvor man ikke altid prioriterer kommunikation højt, alligevel formår at løfte produktet?

Med venlig hilsen
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
28.06.15 19:03
Kære Øjvind Hesselager

Kære Øjvind Hesselager

Ja, med en månedsløn på omkring 65.000 kr, og rundt regnet tre måneder ferie- og fridage om året, så kan jeg godt forstå, at det ville være en sjovere verden, hvis du kunne få penge til det, du gerne ville.

Èt er de artikler, der bliver bragt i DJs fagblad, - som medlemmerne betaler, - et andet er, at bladet åbenbart bliver brugt som redaktørens egen fagpolitiske platform.

Dine retoriske spørgsmål til Per Roholt har ikke en brik med faglighed i DJ at gøre.


Venlig hilsen
Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
29.06.15 08:58
Kære Bodil

Kære Bodil

Tak for kvik replik.

Især glæder det mig, at jeg nu har tre måneders fri om året - min kontrakt siger syv ugers ferie.

En af dem starter i dag. Den vil jeg bruge til at gruble over, hvad månedsløn har med sagen at gøre.

Jeg forstår ikke din pointe med at mit spørgsmål er retorisk. Det er det ikke.

God sommer!

:-)
Fremhævet af Journalisten
Karen Hedegaard
30.06.15 10:54
Jeg tror gerne, at ting
Jeg tror gerne, at ting foregår som beskrevet i artiklen visse steder ude i virkeligheden. Men jeg savner i høj grad Journalistens kritiske vinkel på, at en redaktion laver det meste af et redesign selv.
Et redesign foregår bedst i samarbejde og dialog mellem redaktionen og den grafiske designer - redaktionen formulerer sine journalistiske visioner og ideer, og den grafiske designer udarbejder et layout, der modsvarer disse ønsker. Og efter en masse diskussioner og ping-pong ender det så i et rigtig godt resultat.
Jeg forventer egentlig, at mit fagblad holder den faglige fane højt og præsenterer for læserne, hvordan et frugtbart tværfagligt samarbejde mellem fagprofessionelle munder ud i flotte løsninger.
Eller har I gang i en serie, hvor vi snart kan se frem til en artikel om, hvordan man sparer en masse penge ved, at ikke-journalister skriver, og ikke-fotografer fotograferer?
Karen Hedegaard, grafisk designer - HB-medlem
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
30.06.15 12:40
Kære Karen

Kære Karen

Tak for dit indlæg.

Du efterlyser en kritisk vinkel fordi redaktionen selv har lavet en del af redesignet. Det fremgår af artiklen, at denne løsning er valgt, fordi økonomien er stærkt begrænset.

»Fordi vi er et organisationsblad, vidste vi, at vi skulle forsvare hver en krone, vi brugte.«

Bortset fra det: Journalistens læsere får præsenteret det gamle og det nye design, Enhver kan tage stilling - også dig: Fungerer det nye layout bedre end det gamle?

Du efterlyser også at vi viser hvordan det tværfaglige samarbejde fungerer i en god proces. Jeg synes det fremgår at redaktion, trykkeri og layouter har arbejdet tæt sammen. Det fremgår også, at en del af redaktionen har grafisk erfaring.

Vi fortæller også gerne historien, når udgiver sætter mere tid og flere ressourcer af. Læs fx den samtidige beretning om Psykolog Nyt, der lod redaktøren bruge fire måneder på redesignet. Så egentlig synes jeg, vi er meget godt rundt i hjørnerne af medlemmernes dagligdag:

https://journalisten.dk/ansat-i-fire-maaneder-til-lade-sig-inspirere

Nej, vi har ikke "gang i" en serie. Og pointen er ikke, hvordan man "sparer en masse penge".

Pointen er, hvordan man, som ansat i medie-Danmark og medlem af DJ, kan engagere sig i sit arbejde og bruge sig selv, sine nærmeste kolleger og sit faglige netværk, til at skabe et produkt, der fungerer bedre end det gamle - på trods af, at den udgivende organisation ikke vil bruge mange penge på opgaven.

Og endelig: Selvfølgelig kommer der mere om redesign og layout. Også i større målestok.

God sommer!

:-)

Mvh
Fremhævet af Journalisten
Karen Hedegaard
30.06.15 12:58
Kære Øjvind

Kære Øjvind
"Medlemmernes daglighed" - dejligt nyt begreb :-)
Jeg kender alt til at lave frivilligt arbejde for (næsten) ingen penge. Men i Journalisten er det vel først og fremmest medlemmernes arbejde under aftalte løn- og arbejdsvilkår, vi beskæftiger os med?
Og, ja - det fremgår, AT redaktion og layouter har arbejdet tæt sammen. Men ikke HVORDAN...
Glæder mig til at læse mere om redesign og layout.
Også god sommer til dig.
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
30.06.15 13:08
Kære Karen

Kære Karen

Du er sgu hurtig ... Jeg nåede dårligt at læse korrektur fra mit ferieeksil, før du fangede min tastefejl :-)

Mvh
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
30.06.15 16:20
Kære Øjvind

Kære Øjvind

I dit ferieeksil har du åbenbart ikke fået fat i pointen.

Du skriver til Karen Hedegaard: " Journalistens læsere får præsenteret det gamle og det nye design, Enhver kan tage stilling - også dig: Fungerer det nye layout bedre end det gamle?"

Det må bladets læsere afgøre, og det er ikke det, det handler om her.

Det handler om, at DJ fagblad er ude på en faglig glideblade, som highlighter forhold, som skader den faglige indsats i forbundet.

Venlig hilsen
Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
01.07.15 07:13
Kære Bodil

Kære Bodil

Du skuffer mig. Hvad blev der af de tre måneders fri, du tidligere har orienteret læserne om, at redaktøren holder hvert år?

Jeg har fanget pointen og kan love, at vi fortsat beskriver virkeligheden. Også hvis den måtte forekomme ubekvem - hvad jeg i øvrigt er lodret uenig i.

Det kan aldrig være ufagligt at bruge interne ressourcer på at udvikle fx grafisk design. Det gør Journalisten også. Hele tiden.

Mener du virkelig, at det omtalte medlem og hans kolleger, skader DJs faglige indsats? Det gør jeg ikke. Tværtimod udfolder de faglighed på trods af snævre rammer.

:-)

God sommer!

Mvh
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
01.07.15 09:10
Kære Øjvind

Kære Øjvind

Jeg har ikke noget at tilføje - og ønsker dig en god ferie.

Venlig hilsen
Bodil Rohde
Fremhævet af Journalisten
Julie Frölich
01.07.15 10:10
Kære Øjvind (og Sanne Maja)

Kære Øjvind (og Sanne Maja)
Med al respekt (eller, det handler jo netop ikke om respekt) har eksemplet ingenting med design at gøre. Det er bemærkelsesværdigt at vi, et folk som står på skuldrene af en verdensberømt tradition for udsøgt design, til stadighed skal tage denne diskussion. Og ja jeg synes det er på sin plads at blive indigneret af det, når det optræder i ens eget fagblad.
Nej grafisk design er ikke møbler, bygninger, krukker og lamper, men det er stadigvæk en diciplin indenfor det bredtfavnende begreb, design.
Eksemplet I kommer med, kan de fleste med Indesign eller lignende program lave (nb, det er ikke det der program Indesign der laver designet, Indesign er bare et redskab som Word er for jer skrivende) og personligt ved jeg ikke om jeg foretrækker det nye “design” frem for det gamle “design”.
Det nye ligner en hvilken som helst kønsløs og typisk for tiden-skabelon for ‘magasin-design’, hvilket er en gentaget misforståelse. Fordi den gentages til bevidstløshed, gør den ikke mere sand eller rigtig :)
Der er ikke per definition skønhed i det ‘negative rum’ (det hvide papir) bare fordi der kommer mere af det, ej heller per definition skønhed i skriftbilledet af en eller anden ny/anden font.
Det gamle blad havde i det mindste lidt nerve og liv og personlighed. Jeg synes egentlig ikke det er blevet specielt ‘løftet’ og jeg kan ikke se at det er bedre kommunikation. At rydde op er godt, men det er ikke i sig selv lig med at designe.
Hvis vi ser bort fra annoncen I starten på det gamle eksempel, er der mindst lige så meget jazz i det som i det nye, hvis ikke mere, de nye stockfoto-agtige billeder taget i betragtning. Og forsiden kommunikerede da næsten bedre før.
Iøvrigt synes jeg du skal tage spørgsmålet alvorligt, omkring om det er det samme når ikke-journalister skriver og ikke-fotografer laver billeder. Det er samme faglighed, os der er uddannet indenfor faget, bære med stolthed.
KH julie
Fremhævet af Journalisten
Julie Frölich
01.07.15 10:21
(Undskyld: + et 'r' på bære -
(Undskyld: + et 'r' på bære -> bærer)
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
01.07.15 11:18
Kære Julie

Kære Julie

Tak for at bringe debatten ind på et andet spor. Et vigtigt, synes jeg.

Om det er redesign eller stramning eller omlægning er vel en kamp om ord. Organisationen føler, den har fornyet sig. Og journalistikken slår mere igennem, erfarer jeg.

Der findes vel ikke en eksakt facitliste, der afgør, om det er et bedre design? Eller det gør der måske? Jeg spørger åbent.

Ihvertfald diskuterer vi nu grafisk faglighed.

Jeg forstår ikke, at man ikke må vise, hvordan medlemmer også arbejder, og deres vilkår - der her er nul budget.

Den regel kommer jeg aldrig til at overholde. Du vil altså risikere at blive indigneret også fremover. På grund af "dit eget fagblad!"

Håber også vi kan vække andre følelser, fx begejstring.

God sommer!

:-)

Mvh
Fremhævet af Journalisten
Lars Pryds
01.07.15 13:43
Kære Julie –

Kære Julie –

jeg er helt enig med dig: dette er ikke den mest epokegørende omkalfatring af et magasin jeg har set, så i den forstand passer prisen måske meget godt til udbyttet …

Og kære Øyvind –

Julie bringer indirekte en vigtig pointe frem, som du i din efterfølgende kommentar helt misforstår, når du skriver:
"Om det er redesign eller stramning eller omlægning
er vel en kamp om ord"

NEJ, det er ikke en kamp om ord – der er FORSKEL! Et redesign er, som Julie skriver, ikke noget enhver kan præstere, blot "en del af redaktionen har grafisk erfaring" eller InDesign installeret.

DESIGN, og derunder redesign, er andet og mere end at skifte rubrikskrift, lægge luft mellem spalterne og skifte farve i logoet. Design er at udvikle og tilrettelægge indhold, så der er en både en journalistisk, æstetisk, fortællemæssig effektiv og engagerende ramme for det budskab, der skal leveres. Og dét er noget, grafiske designere har uddannet sig til og opbygget erfaringer i – med mindst lige så stor stolthed som journalister, der arbejder med at formulere sætninger.

Det er vores design-stolthed der er under beskydning her – så lad os begynde med at kalde tingene ved deres rette navn, og så derefter diskutere hvad der er en fornuftig aflønning for udført arbejde – for dét punkt er også vigtigt, og bør være et naturligt fokus for vores faglige forening.

mvh Lars Pryds


Fremhævet af Journalisten
Lars Pryds
01.07.15 13:52
Ups: "Øjvind", sorry
Ups: "Øjvind", sorry
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
01.07.15 14:07
Kære Lars

Kære Lars

Point taken.

Min ferie begyndte i mandags. Nu står jeg af debatterne. Mon ikke de lever videre efter ferien.

Tak for bidragene.
Fremhævet af Journalisten
Julie Frölich
01.07.15 15:36
Tak Lars. Jeg besluttede at
Tak Lars. Jeg besluttede at gemme mit gensvar til en face-to-face med Øjvind – efter ferien ;) – for vi cirkler rundt om problemet, i ord. Jeg gider ikke blive misforstået om det her, da jeg netop synes jeg blot belyser sporet (spotten?), dvs. jeg snakker selvsagt om respekt, faglighed og om at kalde en spade for en spade. At brande ovenstående som 'Redesign' og 'grafisk forvandling' er jo en hån. God sommer til alle. Kampen fortsætter ;)
Fremhævet af Journalisten
Karina Bjerregaard
03.07.15 10:22
Kære alle jer, der ikke er på
Kære alle jer, der ikke er på ferie endnu ;-)
For mig som grafisk designer at se, er problemet m. artiklen, at der ikke er en grafiker m. speciale i redesign af magasiner inde over som ekspert.
Det svarer lidt til, at vi VIF'fere gav os til at debattere kvaliteten af robotjournalistik udfra betragtninger om, at det var billigere for kunden, og at teksten så fyldte "den rigtige mængde" dvs. mindre i vores lækre designs ;-) uden også at høre en journalistisk ekspert.
Mao. useriøst.
Ja, Julie, kampen fortsætter ;-) !
Mvh Karina
formand
Visuelt Forum
Fremhævet af Journalisten
Karina Bjerregaard
03.07.15 10:22
Kære alle jer, der ikke er på
Kære alle jer, der ikke er på ferie endnu ;-)
For mig som grafisk designer at se, er problemet m. artiklen, at der ikke er en grafiker m. speciale i redesign af magasiner inde over som ekspert.
Det svarer lidt til, at vi VIF'fere gav os til at debattere kvaliteten af robotjournalistik udfra betragtninger om, at det var billigere for kunden, og at teksten så fyldte "den rigtige mængde" dvs. mindre i vores lækre designs ;-) uden også at høre en journalistisk ekspert.
Mao. useriøst.
Ja, Julie, kampen fortsætter ;-) !
Mvh Karina
formand
Visuelt Forum
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
03.07.15 11:47
Kære Karina

Kære Karina

Du har helt ret: En ekspertvurdering ville give historien mere perspektiv. Omvendt er forandringen fra før til nu jo fremlagt, så enhver kan fremsætte sin vurdering og danne sin holdning.

Og er sagens kerne ikke, at blade, der fx udgives af organisationer, ofte kører på et stramt budget - og derfor skal redaktører og redaktion være opfindsomme og ihærdige for at kunne ændre noget.

Med andre ord: selv en ekspert, der måtte sige, at det nye design ikke er optimalt, skaffer jo ikke flere midler til fremtidigt redesign.

Nu gætter jeg: Er udfordringen, at unikt design ikke prioriteres højt nok i disse år? Og hvordan vender man den tendens, så dem, der sidder på pengene i fx kommunikationsafdelinger, forstår hvad investering i design er værd.

Mvh

Fremhævet af Journalisten
Karen Hedegaard
06.07.15 09:21
Øjvind, du skriver:

Øjvind, du skriver:
"Er udfordringen, at unikt design ikke prioriteres højt nok i disse år? Og hvordan vender man den tendens, så dem, der sidder på pengene i fx kommunikationsafdelinger, forstår hvad investering i design er værd."
Spot on. Lad os få dén diskussion i gang, når vi mødes i cyberspace efter ferien.
Hilsen Karen
Fremhævet af Journalisten
Julie Frölich
23.07.15 08:16
Grafisk design og
Grafisk design og kommunikation er generelt sjovere at nyde – udførelsen og effekten af (eller ej) – end at diskutere, men en sidste kommentar fra mig til tråden her.

Et af problemerne er at du skriver Øjvind, at "forandringen er fremlagt, så enhver kan fremsætte sin vurdering og danne sin holdning.”
Men enhver kan ikke vurdere værdien af udførelsen af grafisk design (selv om det måske indeholder billeder ;)), som enhver ikke kan kvalitetsvurdere niveauet af journalistik uden tilstrækkelig faglig ballast. Det tror jeg ikke I journalister ville lade jer spise af med.
Til slut er jeg ikke enig i at unikt design ikke prioriteres højt nok I disse år. Men I kunne kigge jer omkring og vise noget af dét I stedet :)
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
23.07.15 16:44
Kære Julie Frölich

Kære Julie Frölich

Tak for et godt indlæg.

Jeg er journalist og har arbejdet freelance i mange år og for mange forskellige fagblade og magasiner. Så jeg ved, hvor stor betydning proff. fotos, grafik og lay out har.

Jeg ved også, hvad professionel journalistik betyder.

Jeg er enig med dig i, at der der bliver lavet fantastisk godt og værdsat arbejde på disse områder. Og du har helt ret i, at Journalisten skulle kikke sig omkring.

Iøvrigt har Journalisten ofte bragt meget flotte eksempler på netop den slags arbejde.

Venlig hilsen
Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Julie Frölich
24.07.15 10:34
Kære Bodil Rohde

Kære Bodil Rohde

Selvtak.
Helt enig – fagbladet Journalisten har så længe jeg ved arbejdet benhårdt for at fremme den smukke synergi mellem tekst, billede og indhold. Med nogle af Danmarks bedste bidragsydere. For medlemmernes penge og for medlemmernes fornøjelse.
Derfor er det dobbelt-ærgerligt at Øjvind som redaktør stiller sig uforstående.

Nå, jaja, nu kan man da sige: God sensommer! :)
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen