4 skud til Lisbeth Knudsen

Hvordan tør du påtage dig opgaven som koncernchef i Det Berlingske Officin, hvor sparekravene er så massive?

Hvordan tør du påtage dig opgaven som koncernchef i Det Berlingske Officin, hvor sparekravene er så massive?

»Jeg anser Det Berlingske Officin for at være et mediehus med meget store potentialer. Dem vil jeg gerne være med til at udvikle sammen med medarbejderne. Jeg vil gerne være den, der tegner visionerne og den fremtidige strategi. Som jeg ser det, har vi to udfordringer. Dels i forhold til økonomien, hvor vi har behov for, at Det Berlingske Officin bliver meget stærkere i fremtiden, og dels har vi behov for at udvikle vores tilbud til læserne. Det skræmmer mig ikke, at der er store ambitioner. Hvis man vil være leder i mediebranchen, må man se i øjnene, at det er vilkårene.«

 

David Montgomery er blevet beskrevet som en meget kontant leder. Skræmmer hans ledelsesstil dig?

»Montgomery er en meget kontant leder. Det sætter jeg stor pris på. Jeg sætter pris på, at han er en person, som man kan tale med om medier, fordi han ved meget. Jeg har siddet otte år i fagbevægelsen, hvor der var en bestyrelse, der ikke havde samme indsigt i medier, og jeg har været otte år i DR, hvor der også var en bestyrelse, der ikke havde den samme faglighed.«

 

Mecoms aktier er faldende, og indtjeningen i Danmark halter. Kan du fortælle, hvor der skal spares?

»Nej, det kan jeg ikke. Vi arbejder med budgettet for 2008. Det er ikke endeligt på plads. Vi satser på at effektivisere og rationalisere. Jeg kommer til at stå for en udviklingsplan, hvor vi skal se på, hvilke synergier der kan gøre det muligt at spare.«

 

Kan du genkende billedet af dig som en, der har det med at samle svage mellemledere omkring dig?

»Det synes jeg i den grad ikke blot er uretfærdigt, det er stærkt fornærmende over for den store kreds af meget dygtige chefer, hvis indsats jeg ikke havde kunnet gennemføre mine visioner uden. Dokumentationen taler imod det. Det er alle personer, der i dag har stærke stillinger i mediebranchen.« /

0 Kommentarer