4. OMGANG MED POLITIET

Politiadvokat Michael Jørgensen vil endnu en gang prøve at få udleveret pressens billeder fra urolighederne på Nørrebro. Han har kæret byrettens kendelse til Østre Landsret.

Politiadvokat Michael Jørgensen vil endnu en gang prøve at få udleveret pressens billeder fra urolighederne på Nørrebro. Han har kæret byrettens kendelse til Østre Landsret.

Politiadvokat Michael Jørgensen er klar til 4. omgang i ringen mod den samlede presse i kampen om at få udleveret råbånd og billeder fra Nørrebro-urolighederne i november. Han har kæret den seneste kendelse i den efterhånden lange og spegede sag til Østre Landsret.
I Dansk Journalistforbund er man overrasket over, at politiadvokat Michael Jørgensen ikke lader sagen ligge:
»Det er jeg meget uforstående over for. Politiet fremturer, selv om det er en meget klar afgørelse, som Københavns Byret er kommet med. Nu har politiet været igennem systemet tre gange, hvor de ikke har gjort arbejdet godt nok, og nu vælger de åbenbart at gøre det igen,« siger Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ.

Om og om igen
Den kommende sag i lands-retten er 4. omgang i kampen mellem politi og de i alt 12 medier, som har uset materiale fra urolighederne liggende.
Efter det første retsmøde i sagen fik politiet lov til at få udleveret pressens materiale fra Nørrebro, til brug for identificering af de hætteklædte uromagere. Men det kom hurtigt frem, at pressen ikke – som politiet ellers havde fortalt dommeren – var blevet informeret om retsmødet. Under et nyt møde blev det afgjort, at sagen måtte køre om, så pressens argumenter også blev hørt.
Dette tredje retsmøde endte med en klar sejr for pressen: Ingen udlevering. Kendelsen tog dog ikke stilling til den egentlige substans i sagen, nemlig afvejningen af politiets muligheder for at efterforske mod pressens ret til at beskytte kildemateriale. I stedet afviste retten politiets krav, fordi de ikke var tilstrækkeligt specifikke: Politiet havde bedt om materiale fra »urolighederne på Nørrebro natten mellem 7.-8. november«. Dommeren slog fast at politiet skal begrunde deres krav i konkrete episoder på et afgrænset sted og i et afgrænset tidsrum, og at en hel nat i en hel bydel ikke opfylder dette.

Ingen kommentarer
Politiadvokat Michael Jørgensen ønsker ikke at forklare politiets fremgangsmåde i sagen nærmere, da han ikke ønsker at procedere i medierne. I pressen er politiets opførsel under det første retsmøde i sagen blevet beskrevet med alt fra »fortielse« til »løgn«, og Ekstra Bladet har skrevet en leder om Michael Jørgensen under rubrikken »Øretæve til politiadvokat«.
Michael Jørgensen er også tilbageholdende med at kommentere mediernes håndtering af sagen, da han ikke ønsker, at fokus skal drejes mere over på hans egen person, end den allerede er. Han siger dog:
»Jeg finder det meget uheldig, at en part i en sag skriver både artikler og ledere om den. Specielt når man tænker på, at parten – nemlig pressen – har uhindret adgang til spaltepladsen og dermed kan forsøge at påvirke dommeren uden for retten.«

0 Kommentarer