3F vil forklare om den danske model

3F vil sætte social dumping på dagsordenen for at minde danskerne om den danske model og fordelene ved en stærk fagforening. Kampagnen kommer før vinterens kommunalvalg og efter et år med medlemstab

Journalisten sætter i et tema fokus på kommunikationsfronterne og hører forskellige store organisationer og virksomheders bud på efterårets kommunikationsstrategier.

 

Danskerne skal forklares, hvorfor de har brug for stærke fagforeninger. Det er det overordnede mål, når 3F til efteråret fører kampagne for at sætte kritisk fokus på såkaldt social dumping – altså arbejde, der ikke bliver udført under overenskomstlignende vilkår.

»Det er en meget klar og direkte illustration af, hvad vores hjertesag er. En af dem i hvert fald,« siger Nicolai Kampmann, kommunikationschef i 3F, til Journalisten.

Det drejer sig nemlig dybest set om den danske model, forklarer han.

»Den danske model handler om, at arbejdsgivere og arbejdstagere laver en overenskomst, og så overholder begge parter den af respekt for dét. Der er bare mange situationer, hvor det ikke sker, og derfor er der et problem ved social dumping,« siger Nicolai Kampmann.

Dér mener Nicolai Kampmann, at det er vigtigt med de såkaldte traditionelle fagforeninger.

»Det kan være rart at have en fagforening, som faktisk kan være den styrke over for en arbejdsgiver, som der nogle gange er brug for,« siger Nicolai Kampmann.

De traditionelle fagforeninger forhandler kollektive overenskomster og er klar til at varsle strejke over for arbejdsgiverne, hvilket de såkaldte gule fagforeninger ofte er modstandere af.

Gult pres

De traditionelle fagforeninger er de seneste år kommet under beskydning fra de gule fagforeninger, der ofte kan tilbyde et lavere medlemskontingent.

»Vi er konstant udfordrede af, at vi skal fortælle folk, hvorfor kontingentet til os er højere, end det er i nogle af de gule fagforeninger,« siger Nicolai Kampmann.

Prisforskellen er især blevet mærkbar, efter at den tidligere regering og Dansk Folkeparti fik gennemført den såkaldte genopretningspakke i 2010. Fagforeningsmedlemskab er nemlig fradragsberettiget, men som en del af pakken kom der et loft på 3.000 kroner over, hvor stort et medlemskontingent, man kan trække fra på selvangivelsen.

Dette forår viste tal fra Danmarks Statistik desuden, at mange af de traditionelle fagforeninger mistede medlemmer mellem 1. januar 2012 og 1.januar 2013. I den periode oplevede 3F en medlemstilbagegang på 21.000 personer, hvilket svarer til knap 6,2 procent. Samtidig oplevede de gule fagforeninger en medlemsfremgang på 4,2 procent.

Målet

Kampagnens målgruppe er både politikere:

»Nogle milepæle er jo faktisk at få politikere til at rykke på nogle processer i den måde, de laver konkrete kontrakter med leverandører,« siger Nicolai Kampmann.

Og borgere:

»Det handler også om at bearbejde den almindelige danskers holdning i forhold til, når de laver deres køb af håndværker, når de skal vælge rengøring, og når de skal ud at spise på restaurant. Der er meget, den enkelte borger kan gøre, hvis de var bevidste om, hvad vilkårene er det sted, de handler med,« siger Nicolai Kampmann.

I bedste fald kommer de to målgrupper til at gå op i en højere enhed. Kampagnen løber nemlig af stablen umiddelbart før kommunalvalget til november.

»Vi bruger valget i november til at sige til de danske borgere, at hvis det her tema betyder lige så meget for dig, som det gør for os, så skal du støtte nogle politikere, der er imod social dumping,« siger Nicolai Kampmann.

 

 

Fotoet er fra 3F's Transportgruppes stormøde i Fredericia den 9. marts 2013. Social dumping breder sig i transportbranchen med flere og flere udenlandske chauffører på danske veje. Derfor holdt 3F's Transportgruppe stormøde for chauffører fra hele Danmark på EUC Lillebælt i Fredericia (Foto: Scanpix).

0 Kommentarer