3F angriber Dansk Arbejdsgiverforening

3F er stærkt kritisk over, at Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev Agenda kun interviewer jobcenterchefer i artikel, der roser jobcentre. Agenda er et »politisk manifest,« siger forbundssekretær i 3F. Agenda afviser kritikken. (18/11 - klokken 10.41: Rettet)

Fagforbundet 3F retter en kraftig kritik af journalistikken bag Agenda – Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) nyhedsbrev.

»Agenda er så ensidig, at det næsten gør ondt,« siger forbundssekretær i 3F, Søren Heisel.

Hans kritik retter sig blandt andet mod en artikel med rubrikken ”Jobcentre: Vi kender jobmulighederne bedre end a-kasserne” bragt i Agenda 17. september i år.

Her er dokumentationen at 50 ud af 52 jobcenterchefer mener, at deres egne jobcentre kender jobmulighederne bedre end A-kasserne. A-kasserne er ikke spurgt i artiklen.

Søren Heisel påpeger det er en problematisk metode.

»Hvis vi ringede til vores A-kassechefer og spurgte dem: Laver I jeres job bedre end Jobcentrene? Hvad tror du, at de ville svare? De ville nok ikke tale negativt om sig selv. Så jeg efterspørger, at Agenda ringer til begge parter, før de begynder at konkludere,« siger Søren Heisel, der også efterspørger, at Agenda bakker deres historie om op med uafhængige kilder.

I formålet for Agenda står: ”Agendas mål er at styrke den arbejdsmarkedspolitiske debat i Danmark ved hjælp af analyse og journalistik. Nyhedsbrevet redigeres efter journalistiske principper.”

Morten Bjørn Hansen er ansvarshavende chefredaktør på Agenda. Han mener, at Agendas »artikler er med til at løfte debatten,« og lægger ikke skjul på, at Agenda er Danske Arbejdsforenings nyhedsbrev.

Men han erkender at dokumentationen i den konkrete historie ikke er god nok.

»Vi burde have talt med andre. Det ville have styrket historien, hvis vi havde talt med a-kassecheferne, og spurgt dem hvad de syntes om udmeldingerne fra jobcentercheferne. Men jeg vil samtidig understrege, at vi i artiklen gør det helt klart, at historien kun fremlægger jobcenterchefernes holdninger. Der deltager ikke andre i artiklen. Vi varedeklarerer godt, men lige på det punkt kunne artiklen have været blevet bedre,« siger Morten Bjørn Hansen.

Forbundssekretær i 3F, Søren Heisel, forklarer, at han med sin kritik vil nuancere debatten omkring a-kasserne og jobcentrene.

DA er en interesseorganisation, hvorfor må de ikke lave journalistik, der understøtter deres visioner?

»Det må de også godt, men når de skriver, at deres mål er styrke den arbejdsmarkedspolitiske debat ved hjælp af analyse og journalistik, så siger jeg: Der er sgu ikke meget analyse over det, de laver.«

Men 3F laver jo også journalistik, hvordan adskiller den sig fra Agendas?

»Vi bestræber os på ikke at overfortolke vores analyser, for vi ved, at folk er over os, hvis vi laver en fejl. Dermed ikke sagt, at jeg afviser, at folk kan finde fejl i vores analyser. Derudover prøver vores journalister prøver altid at få en udtalelse fra en arbejdsgiver, når det er nødvendigt. I Agendas artikel om jobcentrene, går de entydigt efter jobcentrenes mening,« siger Søren Heisel, der kalder Agenda for et »politisk manifest.«

En kritik, som Morten Bjørn Hansen ser: »Ramme helt ved siden af skiven.«

Rettet:
I en tidligere version af denne artikel sammenlignede Journalisten ovenstående artikel med to artikler – ”Flest finder arbejde uden hjælp fra jobcenter” og ”3F's medlemmer fravælger jobcentrene” – fra fagbladet3f.dk. Journalisten har fjernet den del, da metoderne bag de sammenlignede artikler var forskellige. Rubrikken er derfor også ændret.

Artiklen er blevet til på en henvendelse fra 3F. Fagforbundet sendte en kritisk gennemgang af Agenda-artikler. Journalisten valgte at lave journalistik på sagen i stedet for at bringe gennemgangen

2 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
16. NOVEMBER 2013
Spændende diskussion - hvor
Spændende diskussion - hvor jeg også tænker noget på den udvikling, vi har oplevet de senere år. For år tilbage blev Agendas historier meget ofte til dagbladenes hovedhistorier. Den generelle udvikling er, at de landsdækkende blade i et mindre omfang tager historier fra såvel fagblade som de nye elektroniske tilbud som f.eks. Agenda - og derfor vil vi givet se endnu mere journalistik koblet sammen med organisationsvisioner.
Jeg er ikke 100% sikker - men jeg kunne vældigt godt tænke mig at se en artikel på journalisten.dk der satte sig for at undersøge om det nu også er korrekt.
Jeg er næsten sikker på det.
De næste spørgsmål er i så fald:
Hvis koblingen mellem journalistik og organisationens vision er vejen frem - hvordan kan journalister på fagblade så blive bedre tll at lave journalistiske produkter med denne kobling?
Vil denne udvikling i stigende grad udviske forskellene mellem journalister og kommunikationsansatte - så vi dermed i stigende grad skal arbejde for én faglighed?
..og andre spændende spørgsmål..
Klaus Buster Jensen
15. NOVEMBER 2013
Kære Søren Frandsen

Kære Søren Frandsen

God og relevant diskussion, I rejser. Det er mig, der har skrevet den ene af de to artikler fra Fagbladet 3F, I nævner. Jeg mener, I tager min artikel til indtægt for noget, den ikke er. Og synes I bør rette artiklen og blande mig udenom.

I artiklen "Flest finder arbejde uden hjælp fra jobcenter" er kilderne 1) en undersøgelse af faktiske forhold (af hvilken vej 3F'ere har fået deres sidste job), 2) professor Michael Rosholm og 3) den politisk ansvarlig for kommunernes, KL-formand Erik Nielsen, hvis synspunkt refereres fra en anden artikel.

Erik Nielsen havde netop på det tidspunkt erkendt, at jobcentrene skulle blive bedre. Det pakkede undersøgelsen og professoren op. Dermed kan I ikke konkludere, at min artikel ikke lader modparten komme til orde. Det gør Erik Nielsen jo. Det er rigtigt, at jeg ikke har bedt ham se på metodeovervejelserne bag min rundspørge om nogle faktuelle forhold blandt 3F'ernes vej til arbejde. Men da der på det tidspunkt foregik en løbende debat om jobcentrene, synes jeg, det er helt rimeligt at referere hans synspunkter fra en anden artikel. Og lade ham komme til orde på den måde.

Jeg gør altid en dyd ud af at skrive fair, nuanceret omend med en klar vinkel - Vi udgiver jo ikke PHD-rapporter til vores ufaglærte og faglærte læsere. Og jeg lader ALTID folk og parter, der bliver kritiseret, komme til orde.

Egentlig synes jeg, det er noget ironisk, at I - Journalisten - i en artikel om at undlade at spørge modparten ikke lader mig komme til orde, når I rejser en kritik af min journalistik. En forbundssekretær i 3F har ikke noget med mit arbejde at gøre og kan ikke svare op mine vegne.

God weekend,

- Klaus Buster Jensen