35 procent af DJ’s medlemmer tager ikke efteruddannelse

57 procent af medlemmerne i DJ tager på efteruddannelse en eller to gange om året. 35 procent kommer typisk ikke afsted. Det sidste tal er for højt, mener DJ.  »Behovet for efteruddannelse er stigende på grund af udviklingen og stigende produktionspres,« siger Tine Johansen, næstformand i DJ (Rettet kl. 13.51)

Det skranter med efteruddannelsen for mange medlemmer af DJ. Det fremgår af en ny undersøgelse, som DJ og Danske Mediers Arbejdsgiverforening har fået foretaget af YouGov i marts 2016. 5.324 er blevet spurgt, 675 har svaret.

– 57 procent af de 675 har svaret, at de er på efteruddannelse 1-2 gange om året

– 35 procent har svaret, at de i et typisk år ikke kommer på efteruddannelse

– 4 procent har svaret, at de aldrig har været på efteruddannelse

Tallene skal tages med det forbehold at 675 besvarelser og efterfølgende interview udgør 13 procent af medarbejderne og deres repræsentativitet er ikke vurderet.

Tallene blev præsenteret af DJ's næstformand, Tine Johansen, mandag formiddag på Fagligt Forum, der afholdes på First Hotel i København.

DJ ærgrer sig over, at så mange ikke bruger muligheden for efteruddannelse, der er sikret via blandt andet overenskomster.

»Behovet for efteruddannelse er stigende på grund af udviklingen og stigende produktionspres,« fastslår Tine Johansen.

Nyt system giver problemer

Indtil 2015 havde Danmarks Medie og Journalisthøjskole en slags monopol på journalistisk efteruddannelse. Med etableringen af Mediernes Efteruddannelse blev det monopol brudt.

Undersøgelsen bekræfter den kritik af det nye system, der tidligere er blevet rejst via Journalisten.

»Det er mit klare indtryk, at der nu er færre, som tager efteruddannelse, og flere kurser, der bliver aflyst, fordi kurserne er spredt ud på flere og mindre udbydere,« sagde tidligere formand for Kreds 2 Jesper Bo Danscher til Journalisten i januar 2015.

Jesper Bo Danscher hilste samtidigt monopolbruddet velkomment.

Forkert søgning

I dag skal al efteruddannelse søges gennem hjemmesiden for Mediernes Efteruddannelse.

Men undersøgelsen viser, at 59 procent af de 675 svarer, at de stadig søger oplysning om efteruddannelse i det trykte katalog fra DMJX, der omdeles med Journalisten to gange årligt.

»Mange tror, at det trykte katalog er udgangspunktet for efteruddannelse,« sagde Tine Johansen under fremlæggelsen.

Kun 48 procent kommer ind på hjemmesiden Mediernes Efteruddannelse.

»Kendskabet til Mediernes Efteruddannelse er for dårligt,« fastslog Tine Johansen.

Øvrige nøgletal fra undersøgelsen, som den blev fremlagt:

– 48 procent af de udbudte kurser aflyses, fordi der er for få ansøgere.

– 128 medlemmer kom ikke på et kursus, de havde meldt sig til, fordi det blev aflyst.

– 49 kurser fik ikke en eneste tilmelding

Rettet klokken 13.51: I første udgave af artiklen fremstod det som om, at 35 procent af DJ's medlemmer aldrig tager på efteruddannelse. Men det er 35 procent, som ikke tager efteruddannelse i et typisk år. Kun 4 procent svarer, at de aldrig tager på efteruddannelse. Journalisten beklager fejlen.

5 Kommentarer

Øjvind Hesselager
21. APRIL 2016
Kære Tommy

Kære Tommy
Jeg vil tro, at YouGov kan forklare hvad den statistiske usikkerhed er, da vi jo kender totalpopulation og stikprøvestørrelse. Jeg spørger og vender tilbage.
;-)
Kh
Tommy Kaas - Kaas & Mulvad
21. APRIL 2016
Kære Øjvind.

Kære Øjvind.
Tak - det er en vigtig oplysning, at deres repræsentativitet ikke er vurderet, som du nu har tilføjet.
Det betyder jo, at YouGov/DJ kun ved, at 35 pct. af de 675 ikke tager efteruddannelse. De ved ikke, om det også gælder 35 pct. af DJ's medlemmer, som du skriver i rubrikken.
Der er dermed ingen dokumentation for rubrikken i undersøgelsen.
Venlig hilsen
Øjvind Hesselager
21. APRIL 2016
Kære Tommy

Kære Tommy

Tak for spørgsmålet. Altid godt med metodekritik.

Jeg giver artiklen en tilføjelse. Der er "ikke foretaget nogen vejning af materialet," skriver YouGov.

Jeg lover at være mere præcis næste gang :-)

Med venlig hilsen
Tommy Kaas - Kaas & Mulvad
19. APRIL 2016
Bare for en ordens skyld: en
Bare for en ordens skyld: en svarprocent på 12-13 er ikke imponerende. Kan man overhovedet generalisere ud fra dem, der har svaret? Eller med andre ord: Er de 675, der har svaret, et repræsentativt billede af alle?
Morten Terp
18. APRIL 2016
Hvad angår de mange
Hvad angår de mange aflysninger og kurser uden tilmeldinger: Sådan må det vel næsten blive efter et monopol brydes. Lige pludselig vil mange havde del i kagen. På lang sigt vil de, der rammer markedet bedst, overleve.

"Al efteruddannelse skal gennem Mediernes Efteruddannelse".
Nej, det skal det kun, hvis din arbejdsplads er medlem af Pressens Uddannelsesfond og ønsker at få støtte. Alle de mange DJ-medlemmer, der arbejder på arbejdspladser uden medlemskab, går vel direkte ind på kursusudbyderens site.

...hvilket også kan være årsagen til, at "kun" 48 kommer ind på Mediernes Efteruddannelses hjemmeside (med mindre DJ/YouGov udelukkende har spurgt på DJ-medlemmer på PU-arbejdspladser).

Flere