3 af 100 norske kolleger har oplevet seksuelle krænkelser siden sommer

I dag blev resultaterne af en stor #metoo-undersøgelse offentliggjort i Norge. 178 personer i den norske mediebranche fortæller, at de siden sommer har oplevet seksuel chikane eller overgreb på jobbet. Se resultaterne her

178 kolleger i den norske mediebranche har oplevet seksuel chikane eller overgreb i jobsammenhæng i løbet af de sidste seks måneder.

Det viser en undersøgelse, som en række aktører fra mediebranchen i Norge, herunder Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening, har iværksat for at afdække omfanget af seksuel chikane. Resultaterne af undersøgelsen blev præsenteret på en pressekonference i formiddag.

5741 besvarelser

5741 har svaret på den anonyme undersøgelse. Heraf er 49 procent mænd og 51 procent kvinder. 80 procent er fastansatte, men undersøgelsen dækker også freelancere og mediefolk i midlertidig ansættelse som vikariater og projektansættelse.

Undersøgelsen er delt i to:

I første del er svarpersonerne blevet bedt om at svare ja eller nej til, hvorvidt de det seneste halve år har været udsat for seksuel chikane eller overgreb i jobsammenhæng.

3,1 procent – svarende til 178 personer – svarer ja til spørgsmålet ”Har du i den norske mediebranche i løbet af de sidste seks måneder været udsat for seksuel chikane eller overgreb på job eller i andre sammenhænge, hvor kolleger har været samlet (fester, kurser e.l.)?”

Det er ikke nærmere specificeret, hvilken type chikane eller overgreb respondenten har oplevet, eller hvor mange gange der er tale om.

​Hvem er de 178?

Størstedelen af de 178, som har oplevet chikane eller overgreb siden sommer, er kvinder.

Gennemsnitsalder er 36

Gennemsnitsalderen for dem, der har oplevet krænkelser, er 36 år, og der er en overrepræsentation i aldersgruppen 18-30 – især blandt kvinder. 11 procent af de 18-30-årige kvinder har svaret ja.

Anciennitet spiller ind

Svarpersoner, som har været ansat i mellem et og fire år, har oftere oplevet chikane eller overgreb end folk med både længere og kortere ansættelse.

Tidsbegrænsede ansatte har oplevet mere chikane end freelancere og fastansatte

Hver sjette anmeldte

16 procent af dem, som det seneste halvår har oplevet chikane eller overgreb, fortalte, at hændelsen var blevet anmeldt til virksomheden. Heraf anmeldte 72 procent selv hændelsen, mens det i hvert fjerde tilfælde var en kollega, som anmeldte hændelsen.

78 procent anmeldte ikke hændelsen. Til spørgsmålet "Hvad var årsagen til, at du ikke anmeldte hændelsen?" svarede næsten halvdelen, at de ikke mente, at der var noget at anmelde.

​Hvad har de oplevet?

I undersøgelsens anden del blev svarpersonerne spurgt ”Hvor mange gange i løbet af de sidste seks måneder har du været udsat for følgende på job eller i andre sammenhænge, hvor kolleger har været samlet?" Her skulle svarpersonerne ikke selv tage stilling til, om oplevelsen var seksuel chikane eller overgreb.

17 procent svarede, at de har været udsat for uønskede kommentarer om krop/tøj, livsstil eller andet seksuelt indhold. Ni procent har været udsat for uønskede fotos, rygter, blik, telefonopkald eller beskeder, seks procent har oplevet uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner. 2,8 procent har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser, forespørgsler om seksuelle tjenester eller faktiske overgreb.

Mere end hver tredje svarer, at hændelsen skete i social sammenhæng

​40 procent svarer, at det er en fra egen virksomhed, der står bag den uønskede adfærd

 

120 har selv været anklaget

To procent svarer, at de selv har været beskyldt for seksuel chikane eller overgreb. Det svarer til 120 personer. Heraf er 56 procent mænd, 44 procent kvinder. For halvdelen af de 120 er det mere end fem år siden, at de blev beskyldt.

Den samlede undersøgelse kan man læse her.

0 Kommentarer