26.410 kr. om måneden…

... tjente lønmodtager-freelancerne i 1997. De selvstændige freelancere ligger i snit 4.110 kr. højere - men stadig lidt under de fastansatte.

… tjente lønmodtager-freelancerne i 1997. De selvstændige freelancere ligger i snit 4.110 kr. højere – men stadig lidt under de fastansatte.

Freelancernes samlede omsætning er steget med 16% fra 1996 til 1997. Men det er antallet af freelancere også, derfor er den gennemsnitlige omsætning pr. freelancer stort set uændret.
Det viser Dansk Journalistforbunds seneste freelance-statistik for indkomståret 1997.
En lønmodtager-freelancer – og det omfatter halvdelen af gruppen – havde i gennemsnit en omsætning på 28.010 kr. Det er en stigning på 1.170 kr. i forhold til 96 – i procent en stigning på 4.4%.
Når driftsudgifterne trækkes fra, bliver lønmodtager-freelancernes netto-månedsløn 26.410 kr. – en stigning på 3,8% i forhold til 96.
Da forbrugerprisindekset – ifølge tal fra Danmarks Statistik – i samme periode er steget med 2,2%, så er lønmodtager-freelancernes realløn steget med 1,6%. Det er en lidt højere fremgang end de fastansattes, som havde en reallønsfremgang på 1,3%.
De selvstændige freelancere har i snit haft en brutto-omsætning på 43.920 kr. om måneden. Da deres omkostninger i gennemsnit udgør 13.730 kr., betyder det, at deres indtjening er 30.520 kr.
Det er en stigning på 5,1% i forhold til 96, hvor indtjeningen lå på 29.040 kr. Hermed kan de selvstændige freelancere notere sig en pæn reallønsfremgang på 2,8% – selvom der stadig er et spring op til den gennemsnitlige månedsløn på 31.830 kr. (inkl.
arbejdsgiverens pensionsbidrag), som de fastansatte kan hente hjem.

Større samlet omsætning
Den samlede omsætning er beregnet til i 1997 at udgøre mindst 370 mio. kr. Det er en 51 mio. mere end i 96, men den enkelte freelancers omsætning er ikke steget tilsvarende – der er simpelthen blevet flere freelancere.
I 96-statistikken indgik der 784 freelancere, som var freelancebeskæftigede mere end halvdelen af året. I 97 var der 883.
Den trykte presse (dagblade, fagblade, magasiner og ugeblade) tegnede sig for over halvdelen af omsætningen, mens informationsarbejde for offentlige og private udgjorde 20%. Omsætningen på radio/tv-området er vokset med 26% fra 1996 og betaler nu knap 15% af freelancernes omsætning. Den gennemsnitlige timeløn afhænger af medietype og lå mellem 240 kr. (DR) og 526 kr. (information for private virksomheder).
Forholdsmæssigt bliver der flere ‘rige' og færre ‘fattige' freelancere. 16% tjente under 200.000 kr. i 1997, hvor det i 96 var det 18%, der lå så lavt. I den anden ende af skalaen tjente 14% over 500.000 kr. i ‘97 – en stigning i forhold til de 10%, der kunne runde den halve million i indtægt i 96.
‘Hitlisten' over lukrative arbejdsområder er uændret: Informationskonsulenter topper med gennemsnitligt 37.690 kr., mens bunden udgøres af tekstere og layoutere med 24.000-25.000 kr.
Freelancernes gennemsnitlige arbejdsuge var på 35 timer, men gennemsnitligt kunne de kun fakturere 25 af timerne. 12% arbejder under 30 timer om ugen, mens 30% til gengæld arbejder mere end 40 timer.
Tallene i statistikken skal dog tages med et gran salt, idet freelancerne i stigende grad afviser at medvirke. Selv om de modtager i alt tre bønfaldende breve fra forbundet og har haft juni, juli og august til at udfylde det 100% anonyme skema, så er svarprocenten af brugbare skemaer endnu engang faldet – fra 64% i 1996 til 57% i 1997.

0 Kommentarer