250.000 kroner i erstatning for uberettiget fyring

Kommunikationschef vinder sag mod sin gamle arbejdsplads. »Husk at have din stillingskontrakt derhjemme og ikke kun på arbejdet«, lyder et af hendes råd.(rettet 11:12)

Kommunikationschef vinder sag mod sin gamle arbejdsplads. »Husk at have din stillingskontrakt derhjemme og ikke kun på arbejdet«, lyder et af hendes råd.(rettet 11:12)

Ulla Bechsgaard nåede at være ansat på magasinet Lederne i 11 år, inden hun blev fyret i 2009. Grund: Hun havde som medie- og kommunikationschef ansat Peter Keiding som redaktør af bladet Lederne. Direktør Torkild Justesen mente, at hun dermed var gået ud over sine beføjelser, selv om hun to gange tidligere havde ansat redaktører uden at spørge ledelsen til råds.

Problemet var, at Ulla Bechsgaard selv var medlem af interesseorganisation og a-kassen Lederne. Det betød reelt, at hun stod uden hjælp i retssagen. Men hun var så sikker på sin sag, at hun for egne penge hyrede en advokat. Sagen endte med at hun i Københavns Byret fik 250.000 kroner i erstatning for uretmæssig fyring og dækning af hendes sagsomkostninger (omkring 50.000 kroner).

Ulla Bechsgaard siger sagen viser, at man ikke kan afskedige en medie- og kommunikationschef uden at have en saglig begrundelse. Derfor er det vigtigt, at man som leder har styr på det formelle.

»Men skal have en helt klar stillingsbeskrivelse og man skal kende sine kompetencer. Og så skal man have sin ansættelseskontrakt og stillingsbeskrivelse liggende der hjemme. Det må ikke ligge på arbejdspladsen, for hvis man bliver bedt om at gå hjem, har man ikke længere adgang til papirerne,«

I forbindelse med fyringen skrev Lederne på intranettet, at Ulla Bechsgaards fratrædelse var et resultat af en "grov kompetenceoverskridelse" og at man i organisationen ikke længere havde tillid til hende som medie- og kommunikationschef. Ulla Bechsgaard fortæller at hun blev meget skuffet, da hun læste beskeden.

»Jeg var en af nøglemedarbejderne. Jeg havde år for år fået nye opgaver og større ansvar, så det var meget skuffende.«

Hun ønskede, at Lederne i forbindelse med sagen skulle pålægges at komme med en berigtigelse på intranettet. Men det gav byretten hende ikke medhold i. Dommen forholdt sig kun til den usaglige opsigelse.
I dag er hun igen medlem af Dansk Journalistforbund, men det var hun ikke mens hun var hos Lederne, fordi hun havde for store ledelsesbeføjelser.

»Det var kritisk at jeg ikke var medlem af DJ. Men heldigvis er jeg så tough at jeg selv kunne tage vare om sagen. Jeg fandt en arbejdsretsadvokat og min far lånte mig pengene til at føre sagen,« siger Ulla Bechsgaard, der i dag er tværgående chefredaktør i Horisont Gruppen

Svend Askær fra Lederne har ikke ønsket at udtale sig om sagen.

(Rettet: Det fremgik af en tidligere version, at Lederne er en fagforening. Det er ikke korrekt. Det er en interesseorganisation og a-kasse)

0 Kommentarer