24timer-ansatte risikerer at miste 2.000 kroner i løn

Løn og arbejdsvilkårene risikerer at blive voldsomt forringet for både fotografer, skrivende og redigerende på 24timer, når de 1. marts skal overgå til overenskomsten for MetroXpress. »Det kommer som en stor overraskelse,« siger tillidsrepræsentant til Journalisten.dk.

Løn og arbejdsvilkårene risikerer at blive voldsomt forringet for både fotografer, skrivende og redigerende på 24timer, når de 1. marts skal overgå til overenskomsten for MetroXpress. »Det kommer som en stor overraskelse,« siger tillidsrepræsentant til Journalisten.dk.

Mindre end halvandet år efter MetroXpress og 24timer blev fusioneret, lægger ledelsen nu op til væsentlige forringelser af de ansattes arbejdsvilkår.

Ud over generelle forringelser af både ferietillæg, opsigelsesvarsel og pensionsbidrag, skæres der markant ned på genetillægget for de 11 medarbejdere, som hidtil har været på 24timers overenskomst.

Særligt redaktionssekretærerne bliver hårdt ramt. Fra og med 1. marts 2010 er det ledelsens plan, at genetillægget for aften- og søndagsarbejde skal falde fra et fast månedligt tillæg på 2.652 kroner til blot 600 kroner.

»Vi har været forberedt på nogle forringelser. Men at flere medarbejdere skulle gå over 2.000 kroner ned i løn om måneden, kommer som en stor overraskelse. Det var ikke en del af de oprindelige meldinger,« siger tillidsrepræsentant Gitte Bank Jensen til Journalisten.dk.

Hun påpeger, at genetillægget for de ansatte på 24timer skal ses som en del af den samlede løn, som man forhandlede om i sin tid.

Den redaktionelle medarbejderforening på 24timer diskuterede forleden situationen og har meddelt adm. direktør Søren Riis og chefredaktør på 24timer Claus Johansen, at de planlagte forringelser er uacceptable. I et brev til ledelsen hedder det blandt andet:

"… efter vores overbevisning er forringelserne i løn- og arbejdsvilkår ude af proportion taget i betragtning, at de redaktionelle medarbejdere på 24timer udviser stor fleksibilitet, imødekommenhed og en ekstraordinær arbejdsindsats, så avisen kan opretholde et tilfredsstillende redaktionelt niveau på trods af, at tre – måske snart fire – stillinger ikke er genbesat. De skrivende medarbejdere har som følge deraf flere weekendvagter og oftere uvarslet aftenarbejde, og de redigerende arbejder tre ud af fire søndage på en måned."

Ifølge Gitte Bank Jensen er der et helt andet grundvilkår, som gør forringelserne yderligere groteske. Redaktionssekretærerne på MetroXpress får således cirka 1.500 kroner mere i grundløn end de skrivende på avisen for at kompensere for det lave genetillæg.

»Det har man ikke haft mulighed for at forhandle sig til på 24timer. Og derfor er kollegerne stærkt utilfredse med, at ledelsen vil skære i medarbejdernes genetillæg på 24timer. Udgangspunktet for de to overenskomster er simpelthen så forskellige, at det vil være urimeligt at overføre de 11 medarbejdere fra 24timer til overenskomsten for MetroXpress uden kompensation.«

Den 18. november mødes medarbejderne med ledelsen for at diskutere situationen. Her håber Gitte Bank Jensen på, at ledelsen har fundet en løsning, så ingen kommer til at opleve en lønnedgang.

 

Ledelsens udspil:

  • 11 medarbejdere på 24timer bliver berørt af forringelserne, når de overgår fra 24timers overenskomst til metroXpress' overenskomst den 1. marts 2010.
  • For fem redaktionssekretærer betyder det, at deres genetillæg for aften- og søndagsarbejde falder fra et fast månedligt tillæg på 2.652 kroner til 600 kroner.
  • For fem skrivende og en fotograf betyder det, at deres genetillæg for aften- og søndagsarbejde falder fra et fast månedligt tillæg på 1.591 kroner. til 200 kroner.
  • I gennemsnit mister medarbejderne 1.691,44 kroner i genetillæg om måneden. For 18.606 kroner om måneden kunne ledelsen undgå denne lønnedgang.
  • Pensionsbidraget fra virksomheden forringes fra 8,6 procent til 8,0 procent.
  • Opsigelsesvarslet forringes med en måned.
  • Ferietillægget forringes fra 1,5 procent til 1 procent.

0 Kommentarer