2,3 millioner i tabt arbejdsfortjeneste

I nogle undergrupper i forbundet gør man en dyd ud af, at det faglige arbejde skal være frivilligt. I andre bliver der brugt flere hundrede tusind kroner på at udbetale tabt arbejdsfortjeneste til de fagligt aktive. »Det kan letsindiggøre ens motiver for at søge politisk indflydelse i sin fagforening,« siger kassereren i Visuelt Forum.

Der er stor forskel på, hvordan forskellige dele af forbundet gør brug af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste. I Visuelt Forum med små 700 medlemmer udbetaler man ikke en krone til de fagligt aktive. I Pressefotografforbundet med cirka 800 medlemmer blev der sidste år brugt 314.000 kroner på posten:
»Det kan nogle gange virke, som om folk er afhængige af den indtægt, de får for det faglige arbejde. Det er farligt, hvis man når dertil. Det kan letsindiggøre ens motiver for at søge politisk indflydelse i sin fagforening. Jeg siger ikke, at der er sådan en mistænkeliggørelse i dag, men det er en risiko. Man skal gå ind i bestyrelsesarbejde, fordi man vil gøre et godt stykke arbejde – ikke fordi man har brug for det i sin butik,« siger Jan Gralle, der er kasserer i undergruppen Visuelt Forum, hvor diskussionen jævnligt dukker op i bestyrelsen:
»Hver gang der er en ny bestyrelse, er der altid et medlem eller to, som synes, de har lavet så meget og nu gerne vil have nogle penge for det, de laver.  Men størstedelen af os er idealister. Den primære bevæggrund til at være medlem af bestyrelsen er at gøre noget for en lille specialgruppe. Tabt arbejdsfortjeneste er et fyord,« siger Jan Gralle.

Det koster at deltage i fagpolitisk arbejde

Det er nu ikke mere et fyord, end at ”Tabt arbejdsfortjeneste” står som overskrift på paragraf 17 i forbundets vedtægter, og formand Mogens Blicher Bjerregård synes, det er vigtigt, at muligheden eksisterer:
»Når man deltager i fagpolitisk arbejde i et større omfang, så koster det. Det skal vi kunne honorere, sådan at man kan passe sit arbejde. Man skal ikke betale for at deltage i fagligt arbejde, men man skal heller ikke tjene penge,« siger Mogens Blicher Bjerregård.
Det er bestemt heller ikke tilfældet, fortæller formand for Pressefotografforbundet Lars Lindskov. Han sidder både i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i forbundet:
»Min årsindkomst gik ned, da jeg begyndte at være meget fagligt aktiv, selv om jeg får udbetalt tabt arbejdsfortjeneste,« siger Lars Lindskov.
Han forklarer, at det høje niveau for udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste i Pressefotografforbundet primært skyldes, at der lægges rigtig meget arbejde i at arrangere Årets Pressefoto, at udvikle og opdatere hjemmesiden, og at han som formand får et honorar, hvilket er tilfældet i flere af kredsene og grupperne under forbundet.

[[nid:31571]]

Freelancegruppen har den højeste udgift til tabt arbejdsfortjeneste – eller fagligt frikøb, som de kalder det – hvis man ser bort fra hovedforbundet. Formand Sus Falch fortæller ligesom Lars Lindskov, at beløbet skyldes andre arbejdsopgaver end dem, man kan finde i de andre grupper:
»En stor del af vores faglige arbejde går på at varetage rollen som tillidsmænd for 2.000 freelancere, der ikke har tillidsmænd, som de fleste fastansatte har i forbundet. Det handler om at være opdateret og rådgive om aftaler og kontrakter og arrangere kurser og seminarer,« fortæller Sus Falch.
Hun deler ikke bekymringen om, at nogle træder ind i det faglige arbejde for at få forretningen til at køre rundt:
»Jeg kan se, at når vores medlemmer modtager kompensation for noget af det faglige arbejde, de laver, så yder de langt mere end det, som de får kompensation for,« siger Sus Falch, der fortæller, at der ikke har været et eneste kritisk spørgsmål til budgettet for fagligt frikøb på de seneste fem generalforsamlinger i Freelancegruppen.

TVGruppen: Vigtigt at mødes uden for arbejdstid

Hos TVGruppen, som organiserer medlemmer fra tv- og produktionsbranchen, brugte man cirka 50.000 kroner sidste år. Det beløb gik udelukkende til løn for at administrere de cirka seks millioner Copydan-kroner, som skal fordeles blandt medlemmerne.
»Det er et stort og tidskrævende arbejde. Vi kunne godt ansætte eller købe nogen til det, men det gøres bedst af nogen fra gruppen, fordi det kræver kendskab til branchen og kendskab til, hvad der er hvad i de ansøgninger, som folk sender ind,« siger formand for TVGruppen Nicolai Würtz.
Derudover bliver der ikke betalt for det faglige arbejde, og det er meget velovervejet, fortæller han:
»Vi synes, det er vigtigt at mødes uden for arbejdstiden, så har folk større mulighed for at deltage. Der er ikke noget problematisk i, at der er udbetalt tabt arbejdsfortjeneste nogle steder. Balancegangen må være, at det ikke skal være ens arbejde at gå til møde i DJ,« siger Nicolai Würtz.
Netop spørgsmålet om, hvorvidt møderne skal ligge i eller uden for arbejdstid, splitter grupperne. Jan Gralle fra Visuelt Forum har været med til at arrangere konferencen Tal Til Øjet et par gange sammen med nogle af de andre grupper, der modtager tabt arbejdsfortjeneste:
»Men jeg blev nødt til at trække mig til sidst, fordi møderne lå i arbejdstiden, og det kunne jeg ikke være med til,« siger Jan Gralle.
Formand Mogens Blicher Bjerregård vil ikke blande sig i, hvordan de forskellige kredse og grupper organiserer og strukturerer sig. Hovedorganisationen DJ, som han er formand for, bruger årligt omkring 1,25 millioner kroner på at kompensere medlemmer for tabt arbejdsfortjeneste for blandt andet Fagligt Forum og diverse udvalgsmøder.
»Jeg mener ikke, det lyder af mange penge, når man tænker på, hvor mange fagligt aktive vi beder gøre et stort arbejde med at udvikle fagpolitik og mediepolitik. Vi er meget præcise omkring, at man kun får udbetalt det, man har ret til, og man underskriver en tro- og loveerklæring om, at der har været tabt arbejdsfortjeneste,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

[[nid:31572]]

2 Kommentarer

Jan Gralle
15. JUNI 2014
Jeg tror nu ikke jeg har
Jeg tror nu ikke jeg har brugt udtrykket "Det kan letsindiggøre ens motiver", men måske talte jeg utydeligt i telefoninterviewet. Jeg mente selvfølgelig "mistænkeliggøre", sådan som det også fremgår i interviewet. Men jeg mener nu også, at specialgrupperne selv må bestemme, hvad de vil bruge deres penge til, hvis det giver en aktiv bestyrelse.
Gert K Nielsen
12. JUNI 2014
Med det overvældende
Med det overvældende aktivitetsniveau, som Visuelt Forums bestyrelse lægger for dagen, er der vist ingen tvivl om, at specialgruppe-arbejde i DJ sagtens kan foregå uden fagligt frikøb. Det kunne være sjovt at se en opgørelse over arrangementer og aktiviteter i de forskellige grupper sammenholdt med udbetalingerne - er der en direkte sammenhæng? Jeg tror det ikke.