21 forlader Politiken frivilligt

14 redaktionelle medarbejdere og syv kommercielle har fået frivillig fratrædelse på Politiken, bekræfter tillidsmand over for Journalisten. Men der mangler stadig knap 6 mio. kr. i besparelser på det redaktionelle. »Der er stadig et stykke vej« (Opdateret 16.03)

14 redaktionelle medarbejdere og syv kommercielle medarbejdere har søgt og fået frivillige fratrædelser. Samtidig er der fundet andre besparelser i forhandlingerne mellem tillidsfolk og ledelse.

Det erfarer Journalisten.

Men der mangler stadig at blive fundet besparelser på det redaktionelle område for knap 6 mio. kr.  I alt skal Politiken spare 25 mio. kr., heraf 17 mio. kr. på det redaktionelle.

Efter at denne artikel er publiceret, har ledelsen ifølge Journalistens oplysninger meddelt medarbejderne, at der skal fyres ni redaktionelle medarbejdere. Antallet af frivillige fratrædelser er også justeret op fra 13 til 14.

Tillidsmand bekræfter

Tillidsrepræsentant Pernille Mac Dalland bekræfter antallet af frivillige fratrædelser. Men hun tilføjer, at hun håber, ledelsen vil vise imødekommenhed, hvis der skulle komme ønsker om flere.

»Udgangspunktet var, at der skulle spares 25 mio. kr. på Politiken, de 17 mio. på det redaktionelle. Så tæller man nedad med de forhandlinger, der har været de seneste 14 dage for at gøre det tal mindre. Der indgår de 14 frivillige fratrædelser, vi har nu,« siger hun.

Tillidsmanden bekræfter også, at forhandlingerne indtil nu har bragt den redaktionelle besparelse ned under 6 mio. kr.

»Men der er stadig et stykke vej. Vores ønske er selvfølgelig, at det gab mellem 0 og under seks millioner bliver mindre, og helst forsvinder helt.«

Pernille Mac Dalland har indtryk af, at ledelsen fortsat vil lytte, hvis en medarbejder beslutter sig for alligevel at søge en frivillig fratrædelse, selv om deadline var i tirsdags.

»Jeg håber – hvis der kommer nogen, som har tænkt sig meget grundigt om – at de vil kunne få en frivillig fratrædelse. For mig er det ikke lukket endnu,« siger hun.

Hele koncernen sparer

JP/Politikens Hus gennemfører sparerunder på både Politiken, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten. I alt var udgangspunktet for forhandlingerne ifølge Journalistens oplysninger, at der skulle nedlægges cirka 55 redaktionelle stillinger, heraf cirka 25 på Politiken. Du kan få et overblik over den store sparerunde her.

Spareplanen for Jyllands-Posten kunne Journalisten offentliggøre i går torsdag. Her er resultatet, at et sparekrav på 12 mio. kr. er endt på tre redaktionelle fyringer. Pengene er i stedet fundet ved 12 frivillige fratrædelser og alternative besparelser på 3,8 mio. kr.

På Ekstra Bladet er forhandlingerne mellem ledelse og tillidsfolk fortsat i gang.

Frivillige fratrædelser på Politiken

Som Journalisten kunne fortælle i sidste uge, fik medarbejderne på Politiken mulighed for frivillige fratrædelser på visse betingelser. De 13 medarbejdere, som har tilbudt at lade sig opsige for at spare kolleger for en fyreseddel, vil ifølge aftalen få fuld løn under deres opsigelsesperiode – men aftalen bortfalder, hvis de får job på et konkurrerende landsdækkende medie.

Du kan læse mere om opsigelsesvarsler og om, hvad der sker med de kolleger, der måtte blive fyret, her.

Kritisk udtalelse fra medarbejderne

Da Politikens ledelse meldte sparerunden ud for medarbejderne, reagerede de med en kritisk udtalelse.

"Udspillet lægger sig i forlængelse af de senere års sparekrav og ansættelsesstop, der længe har præget vores arbejdsplads og skabt usikkerhed i vores dagligdag. Det er, i medarbejdernes øjne, et initiativ, der er uden skygge af ledsagende visioner for fremtiden, og demonstrerer dermed både den lokale ledelses og koncernledelsens tro på, at man kan spare sig ud af problemerne uden at investere i udvikling," lød det fra medarbejderne.

Du kan læse hele udtalelsen her.

Journalisten forsøger at få en kommentar fra chefredaktør på Politiken Christian Jensen.

Opdateret klokken 15.52: Tilføjet at Politiken skal fyre ni redaktionelle medarbejdere.
Opdateret klokken 16.03: Endnu en frivillig fratrædelse er faldet på plads. Antallet er således opjusteret fra 13 til 14.

0 Kommentarer