200.000 har udsigt til sort skærm

Den gode nyhed er til gengæld, at 94 procent af danskerne er klar over, at det analoge tv-signal bliver slukket den 31. oktober 2009.

Den gode nyhed er til gengæld, at 94 procent af danskerne er klar over, at det analoge tv-signal bliver slukket den 31. oktober 2009.

Langt flere danskere end forventet på nuværende tidspunkt er bevidste om, at det analoge tv-signal bliver slukket den 31. oktober i år og erstattet af det nye digitale tv-signal. Det var ventet, at kun 85 procent af danskerne på nuværende tidspunkt ville have fattet, at de skulle skifte stueantennen ud.

Men selv om oplysningskampagnen tilsyneladende går bedre end ventet, er der fortsat 200.000 husholdninger, der mangler at blive klar til at modtage det nye tv-signal. Oprindeligt skulle 627.000 husholdninger konverteres. Det fremgår af en pressemeddelelse sendt ud af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Det er TNS Gallup, der har gennemført den officielle måling for Sekretariatet for Det Nye TV-signal. Sekretariatet varetager oplysningskampagnen for Radio- og tv-nævnet. For at sikre kampagnens opfyldelse af de politiske målsætninger gennemføres løbende målinger i kampagneperioden.

0 Kommentarer