20 stillinger bliver nedlagt i sparerunde på DMJX

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole gennemfører i dag en sparerunde, hvor 20 stillinger skal nedlægges. De fleste stillinger findes gennem såkaldt frivillige fratrædelser. Nedskæringerne vil gå ud over kvaliteten af uddannelsen, siger rektor Jens Otto Kjær Hansen. »Dage som den i dag bliver aldrig behagelige,« siger tillidsmand

Besparelser på i alt 23,2 millioner kroner, der skal findes i perioden 2016 til 2020, får nu mærkbare konsekvenser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Tirsdag morgen har skolen efter flere ugers forhandlinger mellem ledelsen og tillidsfolk meddelt, at i alt 20 stillinger nedlægges. Præcis hvordan fordelingen er mellem fyringer og frivillige fratrædelser, kan ledelsen ikke sige endnu, fordi de i dag er i gang med at ringe rundt til de berørte medarbejdere.

»De fleste er frivillige afgange. Men vi har endnu ikke helt overblik over, hvordan de fordeler sig, fordi vi skal have fat i og have talt med alle de medarbejdere, det drejer sig om,« siger rektor på DMJX Jens Otto Kjær Hansen.

Tillidsmand Martin Vestergaard har heller ikke det komplette overblik over fordelingen af nedlagte stillinger endnu. Men:

»Vores mål har været at reducere antallet af ufrivillige afskedigelser. Vi er kommet langt ned. Der var jo lagt op til mellem 12 og 15 fyringer. Det er vi langt under. Det er jeg sådan set tilfreds med,« siger Martin Vestergaard.

Undervisning rammes også

Ud af de 20 medarbejdere skal 10 stoppe i løbet af 2016, mens de sidste 10 skal stoppe i 2017. Medarbejderne, der har fået en frivillig fratrædelse, har selv været med til at beslutte, hvornår det var bedst for dem at stoppe.

»Det er derfor, der er så mange, der først stopper i 2017. Oven i det opsigelsesvarsel, medarbejderne har, har de fået en måneds ekstra opsigelse. For mange giver det syv måneders opsigelse i alt, afhængig af deres anciennitet,« siger tillidsmand Martin Vestergaard.

De nedlagte stillinger fordeler sig på en bred vifte af medarbejdere. Rektor Jens Otto Kjær Hansen fortæller, at det dog hovedsageligt er administrativt personale, der er blevet skåret ned på.

»Det har været vores mål at forringe undervisningen mindst muligt. Derfor er der flest, der ryger fra tværgående funktioner, ledelse, administration og så videre. Men vi har ikke haft frit slag, for der skal også administreres. Så undervisningen er ikke friholdt,« siger Jens Otto Kjær Hansen.

Rektor: Kvaliteten vil dale

Derfor bliver det ifølge journalisthøjskolens rektor også umuligt at undgå, at kvaliteten daler på journalisthøjskolen.

»Det vil være utroværdigt at sige, at vi kan skære 23 ud af 150 millioner kroner på vores budget, uden at det rammer kvaliteten. Det kan jo ikke lade sig gøre. Hvis nogen har opskriften på det, vil jeg meget gerne vide det,« siger han.

Det er ifølge Jens Otto Kjær Hansen særligt regeringens oplæg til en ny finanslov, der har presset sparerunden frem. Her skal DMJX som den eneste uddannelsesinstitution skære ekstra i driftsmidlerne samt i tilskud til internationale aktiviteter. Alene det er en samlet besparelse på 5,4 millioner kroner.

Det lægger sig oven i et omprioriteringsbidrag på to procent samt en samlet nedskæring på optaget af elever på skolen, der allerede har ramt landets uddannelsesinstitutioner. Tilsammen bliver det en besparelse på 23,2 millioner kroner frem til 2020.

Medarbejdere ville gerne have ventet

I har sagt, at regeringens finanslovsforslag presser det her frem. Men finansloven er jo ikke vedtaget endnu. Hvorfor gennemfører I så spareplanen allerede?

»Al erfaring viser, at finanslove, der bliver fremsat, med stor sandsynlighed bliver gennemført. Selv hvis vi får et valg nu, vil en ny regering have vanskeligt ved at gøre andet end at vedtage loven og så rette til bagefter,« siger Jens Otto Kjær Hansen og tilføjer:

»Jeg synes ikke, det er forsvarligt at vente på finansloven.«

Medarbejderne på DMJX ville ifølge Martin Vestergaard gerne have haft, at ledelsen havde ventet med at eksekvere spareplanen.

»Ideelt set kunne vi godt have ventet en måned. Det bad vi om i starten. Men den oprindelige spareplan kunne heller ikke gennemføres uden fyringer, og det ville ledelsen gerne være forud for,« siger Martin Vestergaard og tilføjer:

»Vi kunne have brugt den måned til at få bedre styr på, hvad der skulle prioriteres og nedprioriteres. Vi synes, processen er gået rimeligt hurtigt.«

Lang tids usikkerhed

Både rektor Jens Otto Kjær Hansen og tillidsmand Martin Vestergaard mener, at sparerunden kunne være forløbet værre. 

Men Martin Vestergaard understreger også, at det har været en hård omgang for medarbejderne.

»Dage som den i dag bliver aldrig behagelige. Der har været lang tid med usikkerhed, fordi man ikke vidste, hvad der skulle ske, og hvor mange der skulle fyres,« siger han.

0 Kommentarer