20 kr. mere i kontingent

 

 

Fra 1. juni stiger kontingentet til Journalistforbundet med 20 kroner. Det vil sige, fremover skal et fuldt betalende medlem betale 375 kroner om måneden i kontingent. Dertil kommer 70 kroner til Sikringsfonden og 357 kroner til a-kassen.

Det er første gang i tre år, at kontingentet stiger. Carsten Lorenzen, Nordjyllands Radio og medlem af hovedbestyrelsen, foreslog at lade kontingentet stige med 30 kroner for at få råd til at ansætte en uddannelseskonsulent, men det blev stemt ned.

Under gennemgangen af forbundets budget sagde næstformand Fred Jacobsen, at der mangler penge. Den høje arbejdsløshed betyder færre indtægter og flere udgifter. Tidligere blev øgede udgifter betalt af flere nye medlemmer, men sådan er det ikke i øjeblikket. Medlemstilgangen er stagneret.

Fred Jacobsen sagde, at hovedbestyrelsen har besluttet, at budgettet skal vise et overskud på 2,5 million kroner, men det kan ikke lade sig gøre i hverken 2003 eller 2004.

Det er også nødvendigt at forhøje puljen i Sikringsfonden, idet en storstrejke på dagbladene nu vil omfatte flere medlemmer end for et år siden. Det skyldes, at Jyllands-Posten har meldt sig ind i avisernes arbejdsgiverforening, DDF, samt at Kristeligt Dagblad også er på vej ind.

Hovedbestyrelsen har besluttet at spare ved blandt andet ikke at genbesætte den ledige stilling efter faglig sekretær Thorkild Sunesen. Det var ellers besluttet, at der var brug for en uddannelseskonsulent.

Carsten Lorenzen sagde, at nu har hovedbestyrelsen skåret i både fagbladet JOURNALISTEN og i FagFestivalen, og nu er den så nået til at skære uddannelseskonsulenten væk.

"Så siger jeg stop. Det kan ikke undgå at få konsekvenser for DJs medlemmer." Han argumenterede med, at en kontingent-stigning på 30 kroner over tre år er mindre end den tilsvarende lønstigning i samme periode.
121 stemte imod Carsten Lorenzens forslag om 30 kroner, 94 stemte for. Det var især freelancere og studerende, som gerne ville have betalt ti kroner ekstra om måneden for at kunne få en uddannelseskonsulent.
Hovedbestyrelsens forslag om en kontingentstigning på 20 kroner blev vedtaget.

 

KONTINGENT-REGLER FØR OG EFTER DELEGERETMØDE:
Trods måneders forberedelse blev et nyt kontingent-system ikke vedtaget ved årets delegeretmøde. Derfor skal Journalistforbundets cirka 12.000 medlemmer betale kontingent efter de hidtidige regler. Hovedreglen er, at alle betaler fuldt kontingent, mens følgende grupper har særordninger:

– Arbejdsløse er fritaget for kontingent, med mindre de i en måned tjener mere end 2.000 kroner oveni den maksimale dagpengesats.

– Medlemmer på barsels- eller sygedagpenge eller børnepasnings- og udannelsesorlov på orlovsydelse er også fri for at betale kontingent.

– Medlemmer, der for egen regning og med et journalistisk formål opholder sig midlertidigt i udlandet, kan søge om kvart kontingent, hvis deres indtægt ikke er højere end højeste dagpengesats plus 2.000 kroner.

– Medlemmer, der tager ubetalt orlov eller videreuddanner sig i Danmark, kan søge om kvart kontingent, hvis deres indtægt ikke er højere end højeste dagpengesats plus 2.000 kroner.

– Lavlønnede medlemmer – per 1.januar 2003 er indtægtsgrænsen 16.498 kroner – kan søge om at få halveret kontingentet.

– Alle, der fylder 67 år, får status som pensionister og betaler 1/12 kontingent.

– Studerende betaler det, der svarer til 1/5 kontingent.

Læs også: Styrket formand fik smæk, Delegeretmødet vildledt, Journalistforbundets hovedbestyrelse, Arbejdsløshed på læberne, Valgt fra, Sløvt fremmøde, Brugsanvisning til bijobregel, Demokratiet nedlagde demokratiet, Delegeretmøde hvert år, Den store kontingentkomedie, DJ accepterer virkeligheden, Overfladisk og spændende, DR-ansatte efterlyser bedre pli, Når magten selv tager magten, 421.000 til Safety Fonden og Kampstjernen Mette

0 Kommentarer