20 år og danskstuderende – mød DJ-medlem nr. 17.000

Dansk Journalistforbund har netop rundet medlem nummer 17.000. Journalisten har talt med det magiske medlem. Hun er 20 år og læser hverken journalistik eller kommunikation: »Men forskellige former for medier har altid interesseret mig, og jeg kan godt lide at skrive,« fortæller hun

Før sommerferien besluttede Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse at opruste i kampen om de tusindvis af studerende fra kommunikations- og journalistuddannelserne, der i dag kan vælge mellem en vifte af forskellige forbund.

Dén indsats ser allerede nu ud til at have båret frugt. I hvert fald var det en 20-årig studerende fra KUA – Københavns Universitet Amager – der blev medlem nummer 17.000, da hun for nylig meldte sig ind i DJ.

Journalisten har talt med det magiske medlem, der i går udløste kage i DJ. Hun hedder Anne Kirstine Krogsgaard Pedersen og læser dansk på første semester på KUA.

Hvordan føles det at være medlem nummer 17.000?

»Det er lidt sjovt. Det er jo sådan noget, man tit ser i film – du er nummer 1 million, derfor vinder du nu et eller andet. Jeg havde aldrig tænkt, det ville ramme mig på den her måde,« fortæller Anne Kirstine Krogsgaard Pedersen grinende. 

Du er jo hverken journalist eller på vej til at blive det – så hvorfor har du meldt dig ind i Dansk Journalistforbund?

»Jeg er faktisk bestyrelsesmedlem i den nystartede organisation, som hedder DJ KU. Og det var nødvendigt, at jeg så også meldte mig ind i fagforeningen. Jeg ved ikke, hvad jeg vil med mit studie endnu, men jeg tænker, at jeg måske gerne vil arbejde med noget kommunikation. Og måske endda som journalist,« fortæller Anne Kirstine Krogsgaard Pedersen.

Men hvorfor læser du så dansk og ikke kommunikation eller journalistik?

»Det overvejede jeg også, men dansk var min førsteprioritet. Jeg ved stadig ikke, præcist hvad jeg vil, når jeg er færdig – men jeg vidste, at danskfaget altid har interesseret mig. Så jeg tænkte, at det var et godt sted at starte. Men forskellige former for medier har altid interesseret mig, og jeg kan godt lide at skrive. Så lige nu er det mit udgangspunkt. Men det kan være, jeg ændrer mening senere.«

Hvordan hørte du om DJ?

»Der var en fra DJ ude i løbet af vores rusforløb på studiet, som forsøgte at brande fagforeningen. Han var virkelig god til at få folk med, og den måde, han holdt oplægget på, gjorde, at man kunne huske det bagefter. Jeg stod og skulle til at vælge fagforening, så det var en oplagt mulighed.«

Hvad tænker du, at DJ kan give dig, som andre fagforeninger ikke kan give?

»Jeg vil jo gerne arbejde med noget kommunikation. Og dér virker det som en god fagforening, fordi den varetager kommunikationsinteresser bedre end andre fagforeninger.«

Og hvad forventer du af DJ nu, hvor du er medlem?

»Jeg forventer da i hvert fald, at de kan varetage mine interesser. Jeg håber, de kan hjælpe mig, så jeg undervejs i mit studie kan få en fod indenfor i erhvervslivet. For mange humanister er det svært at komme ud, når man er færdiguddannet. Men det er blandt andet der, jeg håber, vi kan komme ind og hjælpe med som studenterorganisation,« siger Anne Kirstine Krogsgaard Pedersen.

Rettet 29/10 kl. 13.02: Journalisten havde skrevet "Kristine", hvor der skulle stå "Kirstine". Vi beklager fejlen.

54 Kommentarer

Ida Sønderby Rosgaard
3. NOVEMBER 2014
Uffe Gardel har ret. Der er
Uffe Gardel har ret. Der er forskel på holdninger og argumenter.

Hvis man vil ændre DJ i den grad, som HB tilsyneladende vil, så skal man virkelig have vægtige argumenter baseret på fakta og ikke bare have holdninger og/eller en bestemt tro på fremtiden.

Og man skal ikke lave et skønmaleri af sine holdninger og sin tro, som kommunikatører og marketingfolk har for vane, når de skal sælge en virksomhed eller et produkt.

Man skal derimod have vilje og nosser til også at fremlægge de negative konsekvenser råt for usødet. Og man skal svare på de spørgsmål, der bliver stillet.

Og så er der altså forskel på journalister og kommunikationsfolk og marketingfolk.

Bevares - der er selvfølgelig også ligheder - ikke mindst at alle efterhånden bruger de journalistiske værktøjer til at nå ret så forskellige mål.

Men det altafgørende er de tre gruppers forhold til sandheden. Hvor én gruppe som udgangspunkt forsøger at afdække sandheden, forsøger andre at fortie den, tildække den eller direkte lyve om den.

Og det handler ikke bare om spindoktorer og salgsorienterede marketingfolk. Det handler om de mange presserådgivere og andre kommunikationsfolk, der sidder rundt omkring, og hvis opgave det er loyalt at fremhæve deres offentlige eller private arbejdsgivers positive sider og tie om, tildække eller i yderste konsekvens lyve om de negative sider.

Så banalt er det. Og så banalt vil det vedblive at være. Og det vil måske blive endnu mere banalt.

Meget forskellige roller, meget forskellige stole og en meget forskellig tilgang til sandheden!

Når det højt besungne danske demokrati samtidig er under et så stort pres, som det jo er i disse år, så kræver det et endnu stærkere sammenhold og ikke et udvandet DJ uden nosser.

Derfor ser jeg også en søjleopdeling som eneste løsning fremadrettet - uanset om der fusioneres med KS eller ej.
Uffe Gardel
3. NOVEMBER 2014
Det er ubestrideligt en
Det er ubestrideligt en holdning, Villy Dall, men det er ikke et argument.
Villy Dall, HB-medlem
1. NOVEMBER 2014
... "at bør et samlet forbund
... "at bør et samlet forbund" skulle have været "og det bør et samlet forbund" - her er ingen rettemulighed, så vidt jeg kan se
Villy Dall, HB-medlem
1. NOVEMBER 2014
Uffe Gardel ved, som andre,
Uffe Gardel ved, som andre, at vi har defineret DJ's medlemspotentiale som alle, der arbejder med indhold i medierne. Det er en definition, der stadig holder.
Der er i hvert fald to i denne tråd - jeg er den ene - der, Uffe Gardel, har argumenteret for, at alle medlemmer af DJ skal tælle lige - ved alle beslutninger. Om du så kaldet det argumenter eller ej ...
Jeg synes ikke, at kommunikationsfolk generelt skal lide under debatten om de såkaldte spindoktorer. De er ganske få, og af de nuværende er vist kun få medlemmer af DJ. Dem, jeg taler om, er ministrenes officielt kaldte "særlige rådgivere", der har en særstatus i forhold til forvaltningsloven. De burde - efter min personlige mening - som begreb afskaffes og erstattes af juniorministre, viceministre eller statssekretærer, altså politikere. Så ville alle kommunikationsfolk i det offentlige være underkastet de samme regler som alle andre offentligt ansatte, herunder at de skal tale sandt.
Privatansatte kommunikationsfolk arbejder naturligvis i forhold til en privat arbejdsgiver. Men det gør vi journalister jo også - der er forskel på, hvad man bringer i de forskellige aviser, og der er forskel på,hvordan historierne vinkles o.s.v.
Fælles for os journalister er, hvis vi er ansat på medier, der er tilmeldt Pressenævnet, at vi skal overholde de vejledende presseetiske regler og så lovgivningen i øvrigt.
DJ arbejder for, at der på samme vis vedtages ligeledes alment accepterede kommunikationsetiske regler i k-branchen. Foreløbig har DJ med sin vedtagelse givet et bud. Det tager tid. Det gjorde det også med de presseetiske regler og medieansvarsloven. Sigtet er tydeligt, at bør et samlet forbund forholde sig til og bakke op om og deltage i beslutningen om. Ligesom det er det samlede delegeretmøde, der tager stilling, når vi behandler de presseetiske regler.
Det er min holdning.
Finn Arne Hansen
1. NOVEMBER 2014
Bodil, du ved godt, jeg hele
Bodil, du ved godt, jeg hele tiden har været fusionstilhænger. Og jeg kan godt have andre synspunkter end Per, eksempelvis på spørgsmålet om det årelange misbrug af sikringsfonden. Så det er for billigt.

Flere