20, 19, 18, 17, 16, 15 Journalisten …

Færre udgaver af Journalisten. Mere strategisk kommunikation fra DJ Kommunikation i elektronisk form. Det er to af resultaterne efter hovedbestyrelsens møde i november, som jeg skriver direkte fra, kort før magasinets deadline.

Færre udgaver af Journalisten. Mere strategisk kommunikation fra DJ Kommunikation i elektronisk form. Det er to af resultaterne efter hovedbestyrelsens møde i november, som jeg skriver direkte fra, kort før magasinets deadline.

For få minutter siden afgjorde et stort flertal i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse, at medlemmerne i 2012 skal have fem færre numre af Journalisten. Før fik du 20 numre om året. Fremover får du 15. Forklaring: Det er blevet for dyrt at trykke og distribuere papirmagasinet. Men samtidig med at DJ sparer penge, bliver der frigjort journalistiske ressourcer, der kan løfte journalistikken på både papir og web.

Selvfølgelig er det vemodigt. Mange af os er jo gamle papirmennesker; jeg stod selv i kælderen under Vestkysten i Esbjerg først i 70'erne og ventede spændt på den dybe rumlen fra trykpressen, hvor min fars tegninger prydede siderne. Tryksværte. Papir. Gamle dage … Men så heller ikke ældre: For papir er stadig rent teknologisk supersmart: Det er let; det skal ikke være online for at kunne læses. Jeg tror kort sagt, at papir er kommet for at blive. Blandt andet derfor ønskede jeg selv at havne på 17 numre – ikke 15.

Men vi må videre. I skrivende stund ser jeg muligheden for at udnytte nedskæringen på antal numre til at tage første skridt i en lille offensiv webrevolution. Jeg ser for mig, at Journalistens redaktion med lidt flere muskler på web begynder en nytænkning af vores onlinedækning. Væk fra alle overflødige flash-opdateringer og copy-paste-journalistik. Ind med mere medie- og fagkritisk fordybelse online.

Men www skal ikke spise det hele. De trofaste læsere af magasinet skal selvfølgelig have mere flødeskum på lagkagen, når de får magasinet færre gange i 2012.
Derfor kan det hele ende godt – og vi mister ingen medarbejdere. Men det kunne have endt endnu bedre for Journalisten.

På samme møde, hvor besparelsen i antal numre blev besluttet, argumenterede jeg for en ekstra stilling til Journalisten. Jeg ville gerne ansætte en medarbejder, der på journalistisk vis kunne bore kommunikationsstoffet helt ud, så vi favner hele DJ's medlemsskare optimalt og lader journalistik og kommunikation mødes i både forskellighed og enighed. Dét skaber fælles identitet, tror jeg.

Men hovedbestyrelsen besluttede – som afløser for Magasin K – at ansætte en ekstra medarbejder i DJ Kommunikation, der blandt andet skal lave et indbydende elektronisk nyhedsbrev målrettet kommunikatørerne.

Selvfølgelig er det lidt øv – for Journalisten. Men måske er det godt for DJ. Og jeg respekterer selvfølgelig, at DJ ønsker at ramme den attraktive målgruppe kommunikatørerne i mere styret form end gennem den redaktionelle frihed, der fortsat er Journalistens adelsmærke.

Er strategien god? Er det optimalt, at DJ fastholder, at dialogen med kommunikatørerne skal suppleres med en særlig strategisk kommunikation? Jeg har ikke svaret, men jeg tror på, at kritisk og uafhængig journalistik kan bruges til rigtig meget. Også til at favne forskelligheder. Det mål vil Journalisten fortsat følge.

0 Kommentarer