19 FORLADER FRIVILLIGT B.T.

Massefyringer på B.T. er aflyst. 19 medarbejdere valgte at gå selv. Og med store besparelser blandt andet på fotograf- og journalistfreelance-kontoen kan avisens underskud mindskes med 20 mio. kr.

Massefyringer på B.T. er aflyst. 19 medarbejdere valgte at gå selv. Og med store besparelser blandt andet på fotograf- og journalistfreelance-kontoen kan avisens underskud mindskes med 20 mio. kr.
»Stemningen er god nu, men vi er noget matte i koderne.«
Det er en meget lettet tillidsrepræsentant, som JOURNALISTEN interviewer lige efter de seneste besparelses-forhandlinger på avisen, som har strakt sig over 14 dage.
»Når jeg tænker på, hvilket barsk budskab, der var udgangspunktet for vores forhandlinger, så kunne det ikke være endt meget bedre,« siger Jytte Kjærgaard, som er tillidsrepræsentant for B.Ts 150 redaktionelle medarbejdere.
Der var varslet massefyringer på grund af et underskud på mindst 40 mio. kr. – fyringer af op mod 30 journalister lød meldingen fra ledelsen (JOURNALISTEN nr. 14).
Dramaet udeblev, fordi 19 medarbejdere har valgt at sige farvel til avisen. Det er 14 journalister, fire administrative medarbejdere og en mellemleder. Og så er der nedlagt en ubesat journaliststilling.
Langt hovedparten af de 14 journalister er ældre medarbejdere. Journalisterne har fået deres opsigelsesvarsel på mellem 16 og 20 måneder og derudover en fratrædelsesgodtgørelse på 6 eller 9 måneders løn.
Ledelsen har skullet finde besparelser på 20 mio. kr. Fratrædelserne giver 81/2 mio. kr. Derudover er der skåret kraftigt på især foto-freelancekontoen, men også budgettet for brug af freelanceskribenter har fået en hård kniv. Der bliver skåret på rejser-, telefon- og taxa-udgifterne.
Journalisterne er gået med til i to år at suspendere tre ekstra forårsfridage, som B.T.-journalisterne har fået i forbindelse med skæve helligdage. Og om to år vil det være slut med ekstra tillæg til de redaktionssekretærer, der har fået ændret deres arbejdstid fra nat til dag på grund af lørdagsmorgenavis-satningen. Og fremtidige dagredaktionssekretærer skal have fem-dages uge, mod den nuværende fire-dages uge.
»Det er billigt sluppet,« konstaterer Jytte Kjærgaard.
»Vi er kommet langt med dialog,« siger B.T.s nye chefredaktør, Kristian Lund:
»Jeg er utrolig glad for, at jeg ikke har skullet pege nogen ud. Det er vel ethvert menneskes mareridt at skulle fyre folk,« siger han og glæder sig til at kunne begynde at forholde sig til avisens redaktionelle linje. Den 6. november holder avisen en medarbejderkonference, hvor det fremtidige B.T. skal diskuteres.

0 Kommentarer