18 banker indgår ny aftale med Berlingske Medias ejer

(Opdateret 12:55) De 18 banker og långivere, som de seneste år har gjort Mecoms europæiske medieeventyr muligt, prøver nu at få sikkerhed i samtlige dele af koncernen. Mecom skal inden 14. juli stille med næsten 1,1 mia. kroner i frisk kapital. Nye sparerunder lurer. Lisbeth Knudsen: »Det her er en fantastisk glædelig dag.« 

(Opdateret 12:55) De 18 banker og långivere, som de seneste år har gjort Mecoms europæiske medieeventyr muligt, prøver nu at få sikkerhed i samtlige dele af koncernen. Mecom skal inden 14. juli stille med næsten 1,1 mia. kroner i frisk kapital. Nye sparerunder lurer. Lisbeth Knudsen: »Det her er en fantastisk glædelig dag.« 

»Jeg vil sige, at på baggrund af den usikkerhed, der har været de seneste måneder, så er det her en fantastisk glædelig dag i dag, fordi der nu er klar aftale om finansiering af selskabet. Og fordi der nu er en klar tillidserklæring til selskabet i forhold til aktionærernes bebudede indskud,« udtaler koncernchef i Berlingske Media Lisbeth Knudsen i en første kommentar til Journalisten.dk.

Den nye løsning præsenteres i dag samtidig med Mecoms årsregnskab for 2008, som har været ventet i et stykke tid.

Forenklet sagt indebærer aftalen med bankerne, at Mecoms formand, David Montgomery, skal fremskaffe næsten 1,1 mia. kroner (helt præcist 130,6 mio. pund). Den nye kapital er en forudsætning for, at bankerne kan gå med til atter at forlænge deres kreditaftaler med Montys mediegesjæft.
Til gengæld forlænges kreditaftalen med bankerne. Den har hidtil været gældende til 2012. Nu hedder det 2013.

Derudover er det hensigten, at aktionærerne skal tilføre Mecom yderligere penge. I alt skal der rejses knap 1,2 mia. kroner (140 mio. pund.). Foreløbig er der dog kun tale om ikke-bindende tilsagn fra de nuværende aktionærer om at støtte op om emissionen. Og Mecom nævner selv tre punkter, som skal være på plads, før de ikke-bindende aktietegningstilsagn bliver bindende: 1) Der mangler en "final facility documentation"-aftale med bankerne. 2) Der skal udsendes et tegningsprospekt. Og 3) aktieudstedelsen skal godkendes på en generalforsamling. 

Endelig fremgår det af dagens melding, at der er indgået en aftale om, at Mecom-koncernen først om 15 måneder – ved udgangen af juni 2010 – skal til den store såkaldte "covenant test" igen, hvor bankerne altså tager stilling til, om virksomheden lever op til lånebetingelserne.
Siden slutningen af december har koncernen hele tre gange købt sig tid hos bankerne for at undgå krav om betalingsstandsning.

»Det vil sige, at vi nu har arbejdsro i mere end et år,« siger Lisbeth Knudsen glædesstrålende.

Mecom Group plc, der fortsat opererer i Danmark, Norge, Holland og Polen, lever dog i princippet stadig ikke op til de obligatoriske krav til forholdet mellem gæld og driftsresultat. Mecoms børsmeddelelse i dag består da også i høj grad blot af hensigtserklæringer, håb og forvetninger med anvendelse af udtryk som "we expect" og "a reasonable expectation". Samtidig udtrykkes der usikkerhed om selskabets muligheder – "significant doubt", som det hedder.

For Berlingske Medias vedkommende viser årsregnskabet for 2008, at det stadig kan lade sig gøre at tjene penge. Om end mindre end tidligere. Regnskabet fremlægges først officielt i midten af maj, men Lisbeth Knudsen fremhæver enkelte poster.

EBIDTA for Berlingske Media er således stadig positivt. Konkret viser det et plus på 155 mio. kroner, hvilket dog næsten er en halvering i forhold til 2007, hvor man kom ud af året med et resultat på 290 mio. kroner i EBIDTA.

»Men finanskrisen taget i betragtning er det selvfølgelig rigtig, rigtig positivt, og det er det bedste resultat i hele dagbladsbranchen i Danmark. Politiken ligger 52 millioner lavere, som jeg husker det,« siger Lisbeth Knudsen, der irriteres over den megen fokus på det faldende oplag.

»For rent faktisk er vores bladsalgsindtjening gået tre procent frem. Vi tjener altså mere på de aviser, vi sælger,« understreger hun.

Hvis vi lige vender tilbage til Berlingske Medias resultat (EBITDA) på 155 mio. kroner, er tallet dog knap så rosenrødt hvis det renses for af- og nedskrivninger. Så hedder det pludselig 20,5 mio. kroner i "operating profit" – altså driftsresultatet.  Herfra skal så trækkes knap 143 mio. kroner i ekstraordinære udgifter ("primarily due to the costs of redundancy and the reorganisation and refurbishment of the Copenhagen office"). Nettoresultatet før nedskrivninger og værdireguleringer altså et underskud på 122 mio. kroner. Hertil kommer så en post på 126 mio. kroner til afskrivning af immaterielle aktiver.

Dermed ender nettoresultatet i virkeligheden på minus 248 mio. kroner.

Nye sparerunder i Mecom-koncernen – herunder i Danmark – kan derfor være på vej. Ifølge meddelelsen fra Mecom er der godt nok lykkedes at gennemføre en række omstruktureringer sidste år, men forventningen er, at der vil komme flere i år. Eller som det udtrykkes:

"Whilst many restructuring initiatives were completed in Denmark during 2008, we anticipate that there will be further cost reductions in 2009." 

Dagens udspil fra Mecom indebærer i øvrigt, at bankerne nu får fuld kontrol og sikkerhed i selve holdingselskabet – altså Mecom som hele. Derimod sker der ingen særskilt pantsætning i nogen af datterselskaberne og dermed de enkelte Mecom-lande.

»Der er ikke tale om yderligere pantsætning af værdierne i Danmark i forhold til den aftale, som allerede blev indgået, da Mecom i sin tid købte Berlingske i Danmark. Der har været en drøftelse med bankerne i forhold til ydelser og varemærker, men det indgår ikke i den bankaftale, som Berlingske Media har indgået,« oplyser Lisbeth Knudsen til Journalisten.dk.

Berlingske Media ejer over 60 titler i Danmark og har cirka 3.000 medarbejdere. 

Yderligere info på London Stock Exchange.

(opdateret)

3 Kommentarer

Steen Voigt
30. APRIL 2009
Re: 18 banker indgår ny aftale med Berlingske Medias ejer

"Der er ikke tale om yderligere pantsætning af værdierne i Danmark i forhold til den aftale, som allerede blev indgået, da Mecom i sin tid købte Berlingske i Danmark. Der har været en drøftelse med bankerne i forhold til ydelser og varemærker, men det indgår ikke i den bankaftale, som Berlingske Media har indgået,« oplyser Lisbeth Knudsen til Journalisten.dk.
 
Hvad er der egentlig tilbage at pantsætte i Berlingske Media? Nogle ejendomme i provinsbyer? I et vigende ejendomsmarked? Et trykkeri eller to - måske? Resten - herunder Pilestræde og Århus - er vist solgt for længst. Interessant at følge denne udvikling.
vh
Steen Voigt 
Jens Jørgen Madsen
30. APRIL 2009
Re: 18 banker overtager kontrollen med Berlingske Medias ejer

Det er Lisbeth Knudsen, der direkte over for Journalisten.dk oplyser, at der i alt er tale om 18 långivere/banker.

Mvh.

Jens Jørgen Madsen

Jens Yde
30. APRIL 2009
Re: 18 banker overtager kontrollen med Berlingske Medias ejer

Hej, Jens Jørgen Madsen

 Hvor har du det om de 18 banker fra, her kl. 8.26? De står da ikke omtalt i den aflagte årsrapport, gør de? Der står, at yderligere omkostningsreduceringer bliver nødvendige i Berlingske Media. Mecom har fået udskudt betalingerne i endnu en måned så sent som i går.

"On 29 April 2009, the Group entered into an agreement with its lending banks for a further deferral of the testing date of financial covenants until 31 May 2009 and the Group agreed a further extension of the maturity of the convertible loan notes to 12 July 2009, although it was agreed that this extension would accelerate to 31 May 2009 under certain conditions".

 Det er nu ikke så let at forstå, så vi fra vor side må hellere lade de professionelle gøre arbejdet.

Årsrapporten blev offentliggjort klokken 8 dansk tid, altså for en time siden.

http://www.mecom.co.uk/investors/documents/Annualfinalresultsannouncement290409.pdf